Bạch Môn Ngũ Giáp update chap 90

truyện tranh Bạch Môn Ngũ Giáp
SƠ LƯỢC
Có 3 món bảo vật do phục hy sáng tạo ra từ thời tối cổ lưu truyền tới ngày nay, tương truyền ai có 3 món bảo vật này trong tay sẽ thực hiện được 1 điều ước.
Bạch môn giáo phái là nhóm người được cử nhiệm vụ ra sức bảo vệ 3 món bảo vật này.
Nói chung ly kỳ hấp dẫn

Nguồn: dammetruyen.com

Thể loại: Action

Đăng bởi: vu trong nhan Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 339366 Theo dõi: 253

Update: 02/02/2020 23:04

TỔNG HỢP (92 CHƯƠNG)