Bạch Môn Ngũ Giáp update chap 90

truyện tranh Bạch Môn Ngũ Giáp
SƠ LƯỢC
Có 3 món bảo vật do phục hy sáng tạo ra từ thời tối cổ lưu truyền tới ngày nay, tương truyền ai có 3 món bảo vật này trong tay sẽ thực hiện được 1 điều ước.
Bạch môn giáo phái là nhóm người được cử nhiệm vụ ra sức bảo vệ 3 món bảo vật này.
Nói chung ly kỳ hấp dẫn

Nguồn: dammetruyen.com

Thể loại: Action

Đăng bởi: vu trong nhan Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 337191 Theo dõi: 253

Update: 02/02/2020 23:04

TỔNG HỢP (92 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 90 10/01/2018 23:06

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 89 10/01/2018 23:06

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 88 18/11/2017 23:10

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 87 28/10/2017 21:51

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 86 28/10/2017 21:51

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 85 27/10/2017 01:47

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 84 27/10/2017 01:47

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 83 06/07/2017 22:05

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 82 05/07/2017 21:00

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 81 04/07/2017 21:51

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 80 28/06/2017 22:08

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 79 16/04/2017 21:23

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 78 14/04/2017 22:09

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 77 13/04/2017 12:09

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 76 11/04/2017 21:37

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 75 10/04/2017 22:48

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 74 09/04/2017 23:18

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 73 08/04/2017 23:10

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 72 07/04/2017 21:48

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 71 06/04/2017 21:56

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 70 05/04/2017 22:34

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 69 05/04/2017 22:34

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 68 03/04/2017 12:12

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 67 02/04/2017 13:07

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 66 31/03/2017 21:56

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 65 31/03/2017 12:49

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 64 30/03/2017 21:23

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 63 28/03/2017 22:39

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 62 27/03/2017 22:22

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 61 25/03/2017 21:46

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 60 24/03/2017 23:02

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 59 25/01/2016 22:27

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 58 24/01/2016 23:23

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 57 21/01/2016 21:41

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 56 17/01/2016 22:03

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 55 18/08/2015 13:39

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 54 18/08/2015 13:39

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 53 16/08/2015 23:12

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 52 16/08/2015 23:12

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 51 08/08/2015 16:02

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 50 07/08/2015 09:56

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 49 07/08/2015 09:56

Bạch Môn Ngũ Giáp chap 48 07/08/2015 09:56

Bạch Môn Ngũ Giáp 47.2 13/03/2015 17:05

Bạch Môn Ngũ Giáp 47.1 07/03/2015 15:01

Bạch Môn Ngũ Giáp 46.2 01/12/2014 21:01

Bạch Môn Ngũ Giáp 46.1 20/11/2014 13:36

Bạch Môn Ngũ Giáp 45 20/11/2014 13:37

Bạch Môn Ngũ Giáp 44.2 03/11/2014 01:26

Bạch Môn Ngũ Giáp 44.1 03/11/2014 01:26

Bạch Môn Ngũ Giáp 43 03/11/2014 01:26

Bạch Môn Ngũ Giáp 42 03/11/2014 01:26

Bạch Môn Ngũ Giáp 41 03/11/2014 01:26

Bạch Môn Ngũ Giáp 40 03/11/2014 01:26

Bạch Môn Ngũ Giáp 39 03/11/2014 01:25

Bạch Môn Ngũ Giáp 38 03/11/2014 01:25

Bạch Môn Ngũ Giáp 37 03/11/2014 01:24

Bạch Môn Ngũ Giáp 36 03/11/2014 01:24

Bạch Môn Ngũ Giáp 35 03/11/2014 01:24

Bạch Môn Ngũ Giáp 34 03/11/2014 01:24

Bạch Môn Ngũ Giáp 33 10/10/2014 13:59

Bạch Môn Ngũ Giáp 32 09/10/2014 18:25

Bạch Môn Ngũ Giáp 31 09/10/2014 18:24

Bạch Môn Ngũ Giáp 30 09/10/2014 18:24

Bạch Môn Ngũ Giáp 28 29/09/2014 12:58

Bạch Môn Ngũ Giáp 27 29/09/2014 12:58

Bạch Môn Ngũ Giáp 26 22/09/2014 13:28

Bạch Môn Ngũ Giáp 25 20/09/2014 21:00

Bạch Môn Ngũ Giáp 24 20/09/2014 21:00

Bạch Môn Ngũ Giáp 23 20/09/2014 21:00

Bạch Môn Ngũ Giáp 22 20/09/2014 21:00

Bạch Môn Ngũ Giáp 21 20/09/2014 21:00

Bạch Môn Ngũ Giáp 20 20/09/2014 20:59

Bạch Môn Ngũ Giáp 19 20/09/2014 20:59

Bạch Môn Ngũ Giáp 18 20/09/2014 20:59

Bạch Môn Ngũ Giáp 17 20/09/2014 20:58

Bạch Môn Ngũ Giáp 16 20/09/2014 20:57

Bạch Môn Ngũ Giáp 15 20/09/2014 20:57

Bạch Môn Ngũ Giáp 14 20/09/2014 20:57

Bạch Môn Ngũ Giáp 13 20/09/2014 20:57

Bạch Môn Ngũ Giáp 12 20/09/2014 20:56

Bạch Môn Ngũ Giáp 11 20/09/2014 20:56

Bạch Môn Ngũ Giáp 10 20/09/2014 20:56

Bạch Môn Ngũ Giáp 9 20/09/2014 13:16

Bạch Môn Ngũ Giáp 8 20/09/2014 13:16

Bạch Môn Ngũ Giáp 7 20/09/2014 13:15

Bạch Môn Ngũ Giáp 6 20/09/2014 13:15

Bạch Môn Ngũ Giáp 5 20/09/2014 13:14

Bạch Môn Ngũ Giáp 3 20/09/2014 13:13

Bạch Môn Ngũ Giáp 3 20/09/2014 13:14

Bạch Môn Ngũ Giáp 2 20/09/2014 13:13

Bạch Môn Ngũ Giáp 1 20/09/2014 13:13

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Yoakemono update chap 17
  • truyện tranh Nước mắt tử thần - Crying free man update chap 29-30
  • truyện tranh Action Idols - Age of Young Dragons update chap 25
  • truyện tranh Himitsu - The Top Serect DMT Update chap 14.2 nhé
  • truyện tranh Hourousha - dammetruyen cập nhật chap 1 - 2 bản đẹp
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!