Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn [>Update 11/05<] chapter 571

truyện tranh Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn
SƠ LƯỢC

Linh Kiếm phái thành lập với Cửu Châu lịch 4233 năm, mấy ngàn năm qua trước sau tận sức ở làm ngành nghề cung cấp nhất lưu tu tiên nhân tài, bây giờ xếp vào Vạn Tiên minh một trong ngũ đại siêu phẩm tông phái, chưởng môn Phong Ngâm chân nhân đảm nhiệm Vạn Tiên minh bảy đại thường vụ trưởng lão, tu vi cái thế. Linh Kiếm phái kiên trì hòa bình cùng phát triển chủ đề, môn phái hạch tâm giá trị lý niệm là cầu thật, cầu thiện, cầu chủng. Là tiến một bước mở rộng môn phái sức mạnh, bổ sung mới mẻ huyết dịch, nghĩ ở tại gần đây tổ chức Thăng Tiên đại hội, đích xác mời các lộ tinh anh đến đây

Cảnh giới tu luyện

-Nhất Bộ Tung Hoành : Luyện Khí-> Trúc Cơ-> Kim Đan-> Nguyên Anh-> Hóa Thần ->Anh Biến -> Vấn Đỉnh 
- Nhị Bộ Phi Thiên : Âm Hư ,Dương Thực, Khuy Niết, Tịnh Niết, Toái Niết, Thiên Nhân Ngũ Suy
- Tam Bộ Vô Biên : Không Niết, Không Linh, Không Huyền, Không Kiếp, Kim Tôn, Thiên Tôn, Dược Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn
- Tứ Bộ Đạp Thiên..

Tên khác: 灵剑山 「Ling Jian Shan」; 霊剣山 「Reikenzan」 Mt. Reiken ; Cong Qian You Zuo Ling Jian Shan ; There Was a Spiritual Sword Mountain; Once Upon A Time There Was A Spirit Sword Mountain , TRƯỚC KIA CÓ TÒA LINH KIẾM SƠN

Tác giả: 国王陛下 猪画&菌小莫 Quốc Vương Bệ Hạ

Nguồn: Hư Cấu-Hamtruyen.com

Thể loại: Harem Manhua Fantasy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 6553487 Theo dõi: 2692

Update: 11/05/2021 08:47TỔNG HỢP (572 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 571 11/05/2021 08:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 570 10/05/2021 00:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 569 09/05/2021 00:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 568 08/05/2021 00:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 567 06/05/2021 21:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 566 06/05/2021 00:49

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 565 04/05/2021 23:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 564 04/05/2021 06:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 563 29/04/2021 16:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 562 28/04/2021 16:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 561 24/04/2021 23:45

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 560 24/04/2021 23:45

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 559 21/04/2021 19:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 558 19/04/2021 10:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 557 19/04/2021 10:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 556 06/04/2021 17:01

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 555 03/04/2021 16:16

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 554 03/04/2021 16:15

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 553 03/04/2021 16:15

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 552 27/03/2021 14:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 551 23/03/2021 18:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 550 21/03/2021 16:16

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 549 18/03/2021 18:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 548 13/03/2021 21:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 547 12/03/2021 13:25

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 546 11/03/2021 10:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 545 09/03/2021 07:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 544 08/03/2021 03:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 543 05/03/2021 08:01

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 542 08/02/2021 07:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 541 31/01/2021 12:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 540 30/01/2021 13:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 539 30/01/2021 13:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 538 30/01/2021 13:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 537 23/01/2021 19:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 536 19/01/2021 16:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 535 17/01/2021 10:26

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 534 16/01/2021 17:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 533 08/01/2021 08:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 532 30/12/2020 13:45

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 531 28/12/2020 23:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 530 28/12/2020 11:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 529 26/12/2020 19:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 528 17/12/2020 15:16

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 527 30/11/2020 02:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 526 29/11/2020 21:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 525 20/11/2020 22:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 524 17/11/2020 13:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 523 14/11/2020 05:30

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 522 10/11/2020 00:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 521 08/11/2020 23:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 520 04/11/2020 18:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 519 29/10/2020 09:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 518 27/10/2020 23:26

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 517 27/10/2020 23:26

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 516 23/10/2020 22:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 515 23/10/2020 22:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 514 17/10/2020 07:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 513 16/10/2020 11:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 512 06/10/2020 21:56

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 511 18/09/2020 17:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 510 15/09/2020 15:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 509 15/09/2020 15:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 508 30/08/2020 12:25

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 507 29/08/2020 12:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 506 27/08/2020 15:49

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 505 04/08/2020 05:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 504 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 503 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 502 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 501 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 500 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 499 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 498 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 497 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 496 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 495 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 494 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 493 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 492 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 491 19/07/2020 00:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 490 19/07/2020 00:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 489 19/07/2020 00:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 488 19/07/2020 00:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 487 19/07/2020 00:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 486 19/07/2020 00:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 485 19/07/2020 00:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 484 19/07/2020 00:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 483 19/07/2020 00:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 482 19/07/2020 00:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 481 19/07/2020 00:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 480 17/07/2020 13:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 479 17/07/2020 13:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 478 17/07/2020 13:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 477 17/07/2020 13:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 476 17/07/2020 13:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 475 17/07/2020 13:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 474 17/07/2020 13:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 473 17/07/2020 13:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 472 17/07/2020 13:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 471 17/07/2020 13:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 470 17/07/2020 13:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 469 17/07/2020 13:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 468 17/07/2020 13:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 467 17/07/2020 13:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 466 17/07/2020 13:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 465 17/07/2020 13:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 464 17/07/2020 13:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 463 17/07/2020 13:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 462 02/07/2020 20:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 461 02/07/2020 20:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 460 02/07/2020 20:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 459 02/07/2020 00:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 458 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 457 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 456 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 455 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 454 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 453 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 452 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 451 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 450 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 449 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 448 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 447 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 446 02/07/2020 00:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 445 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 444 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 443 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 442 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 441 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 440 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 439 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 438 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 437 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 436 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 435 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 434 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 433 02/07/2020 00:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 432 02/02/2020 10:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chapter 431 01/02/2020 16:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 430 01/02/2020 16:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 429 01/02/2020 16:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 428 29/11/2019 23:26

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 427 28/03/2019 20:31

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 426 26/03/2019 23:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 425 24/03/2019 21:30

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 424 23/03/2019 00:01

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 423 20/03/2019 17:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 422 18/03/2019 17:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 421 16/03/2019 17:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 420 14/03/2019 21:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 419 05/02/2019 22:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 418 04/02/2019 06:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 417 27/01/2019 17:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 416 25/01/2019 21:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 415 21/01/2019 14:49

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 414 19/01/2019 13:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 413 14/01/2019 22:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 412 12/01/2019 20:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 411 07/01/2019 22:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 410 05/01/2019 21:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 409 29/12/2018 21:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 408 27/12/2018 12:34

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 407 23/12/2018 19:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 406 21/12/2018 21:25

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 405 19/12/2018 20:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 404 09/12/2018 18:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 403 08/12/2018 12:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 402 02/12/2018 19:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 401 02/12/2018 19:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 400 25/11/2018 15:16

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 399 22/11/2018 21:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 398 22/11/2018 21:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 397 21/11/2018 21:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 396 11/11/2018 20:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 395 10/11/2018 20:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 394 09/11/2018 21:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 393 31/10/2018 21:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 392 30/10/2018 23:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 391 24/10/2018 14:31

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 390 23/10/2018 16:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 389 18/10/2018 13:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 388 17/10/2018 13:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 387 12/10/2018 12:23

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 386 11/10/2018 12:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 385 06/10/2018 11:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 384 06/10/2018 11:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 383 04/10/2018 12:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 382 23/09/2018 12:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 381 19/09/2018 13:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 380 16/09/2018 15:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 379 15/09/2018 16:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 378 14/09/2018 13:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 377 10/09/2018 13:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 376 02/09/2018 20:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 375 31/08/2018 12:52

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 374 30/08/2018 20:24

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 373 23/08/2018 13:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 372 18/08/2018 12:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 371 16/08/2018 18:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 370 15/08/2018 21:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 369 14/08/2018 18:42

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 368 12/08/2018 12:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 367 10/08/2018 18:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 366 07/08/2018 17:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 365 06/08/2018 13:01

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 364 06/08/2018 13:01

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 363 26/07/2018 13:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 362 16/07/2018 20:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 361 15/07/2018 14:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 360 13/07/2018 13:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 359 11/07/2018 20:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 358 09/07/2018 13:15

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 357 05/07/2018 13:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 356 01/07/2018 19:23

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 355 28/06/2018 20:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 354 25/06/2018 22:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 353 23/06/2018 19:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 352 21/06/2018 19:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 351 18/06/2018 18:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 350 16/06/2018 19:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 349 15/06/2018 19:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 348 15/06/2018 19:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 347 11/06/2018 19:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 346 10/06/2018 19:16

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 345 08/06/2018 19:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 344 07/06/2018 19:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 343 05/06/2018 18:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 342 04/06/2018 19:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 341 02/06/2018 18:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 340 02/06/2018 18:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 339 31/05/2018 19:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 338 30/05/2018 18:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 337 29/05/2018 18:49

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 336 28/05/2018 13:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 335 26/05/2018 19:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 334 25/05/2018 18:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 333 23/05/2018 18:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 332 22/05/2018 19:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 331 20/05/2018 18:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 330 19/05/2018 17:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 329 17/05/2018 19:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 328 14/05/2018 18:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 327 12/05/2018 11:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 326 08/05/2018 19:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 325 12/04/2018 12:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 324 06/04/2018 11:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 323 02/04/2018 11:25

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 322 27/03/2018 19:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 321 24/03/2018 11:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 320 09/03/2018 13:15

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 319 02/03/2018 11:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 318 27/02/2018 12:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 317 23/02/2018 10:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 316 10/02/2018 19:26

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 315 07/02/2018 12:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 314 02/02/2018 12:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 313 30/01/2018 12:52

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 312 26/01/2018 12:42

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 311 23/01/2018 12:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 310 19/01/2018 11:58

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 309 16/01/2018 12:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 308 13/01/2018 11:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 307 11/01/2018 12:24

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 306 07/01/2018 12:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 305 04/01/2018 12:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 304 29/12/2017 12:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 303 26/12/2017 12:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 302 23/12/2017 12:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 301 21/12/2017 12:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 300 18/12/2017 11:26

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 299 16/12/2017 18:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 298 12/12/2017 19:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 297 10/12/2017 19:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 296 08/12/2017 12:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 295 05/12/2017 12:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 294 03/12/2017 13:34

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 293 01/12/2017 20:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 292 29/11/2017 12:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 291 27/11/2017 12:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 290 25/11/2017 13:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 289 23/11/2017 11:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 288 21/11/2017 11:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 287 20/11/2017 11:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 286 19/11/2017 12:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 285 18/11/2017 12:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 284 17/11/2017 12:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 283 15/11/2017 16:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 282 14/11/2017 12:23

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 281 16/10/2017 11:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 280 07/10/2017 18:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 279 06/10/2017 11:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 278 03/10/2017 19:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 277 28/09/2017 19:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 276 23/09/2017 19:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 275 19/09/2017 21:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 274 15/09/2017 19:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 273 10/09/2017 18:31

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 272 03/09/2017 13:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 271 02/09/2017 13:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 270 25/08/2017 18:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 269 25/08/2017 18:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 268 20/08/2017 18:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 267 17/08/2017 19:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 266 11/08/2017 13:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 265 08/08/2017 19:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 264 02/08/2017 19:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 263 31/07/2017 18:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 262 27/07/2017 18:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 261 25/07/2017 14:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 260 20/07/2017 18:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 259 17/07/2017 18:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 258 10/07/2017 19:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 257 04/07/2017 12:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 256 27/06/2017 12:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 255 20/06/2017 19:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 254 13/06/2017 17:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 253 03/06/2017 16:22

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 252 26/05/2017 12:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 251 12/05/2017 11:58

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 250 08/05/2017 18:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 249 05/05/2017 12:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 248 02/05/2017 17:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 247 27/04/2017 18:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 246 22/04/2017 18:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 245 19/04/2017 16:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 244 13/04/2017 17:58

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 243 04/04/2017 12:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 242 01/04/2017 13:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 241 28/03/2017 18:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 240 25/03/2017 21:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 239 22/03/2017 17:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 238 18/03/2017 12:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 237 14/03/2017 18:30

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 236 10/03/2017 17:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 235 07/03/2017 12:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 234 04/03/2017 18:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 233 02/03/2017 18:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 232 24/02/2017 12:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 231 20/02/2017 18:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 230 17/02/2017 12:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 229 14/02/2017 12:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 228 09/02/2017 12:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 227 07/02/2017 17:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 226 03/02/2017 11:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 225 19/01/2017 12:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 224 16/01/2017 12:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 223 13/01/2017 11:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 222 09/01/2017 15:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 221 06/01/2017 18:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 220 03/01/2017 18:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 219 29/12/2016 18:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 218 27/12/2016 17:34

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 217 24/12/2016 20:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 216 19/12/2016 17:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 215 16/12/2016 12:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 214 12/12/2016 12:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 213 09/12/2016 12:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 212 04/12/2016 20:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 211 02/12/2016 18:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 210 28/11/2016 12:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 209 24/11/2016 21:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 208 22/11/2016 18:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 207 21/11/2016 14:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 206 19/11/2016 15:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 205 14/11/2016 11:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 204 09/11/2016 12:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 203 02/11/2016 18:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 202 31/10/2016 18:56

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 201 28/10/2016 19:22

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 200 23/10/2016 18:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 199 19/10/2016 12:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 198 16/10/2016 20:45

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 197 12/10/2016 16:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 196 09/10/2016 14:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 195 06/10/2016 18:15

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 194 05/10/2016 18:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 193 04/10/2016 11:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 192 02/10/2016 17:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 191 27/09/2016 11:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 190 23/09/2016 17:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 189 20/09/2016 12:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 188 18/09/2016 13:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 187 13/09/2016 12:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 186 06/09/2016 16:34

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 185 03/09/2016 19:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 184 31/08/2016 15:25

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 183 27/08/2016 19:42

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 182 16/08/2016 13:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 181 09/08/2016 20:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 180 03/08/2016 19:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 179 30/07/2016 19:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 178 26/07/2016 20:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 177 23/07/2016 19:45

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 176 19/07/2016 19:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 175 12/07/2016 12:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 174 11/07/2016 19:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 173 06/07/2016 14:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 172 01/07/2016 19:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 171 28/06/2016 14:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 170 26/06/2016 20:22

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 169 24/06/2016 19:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 168 24/06/2016 16:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 167 21/06/2016 17:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 166 14/06/2016 21:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 165 14/06/2016 21:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 164 04/06/2016 19:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 163 02/06/2016 16:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 162 29/05/2016 19:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 161 25/05/2016 11:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 160 18/05/2016 13:22

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 159 11/05/2016 23:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 158 09/05/2016 23:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 157 08/05/2016 10:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 156 04/05/2016 17:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 155 30/04/2016 00:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 154 26/04/2016 20:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 153 26/04/2016 20:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 152 19/04/2016 21:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 151 17/04/2016 20:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 150 12/04/2016 20:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 149 09/04/2016 20:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 148 09/04/2016 20:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 147 02/04/2016 23:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 146 28/03/2016 20:16

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 145 26/03/2016 17:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 144 22/03/2016 20:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 143 18/03/2016 20:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 142 17/03/2016 21:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 141 16/03/2016 21:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 140 11/03/2016 20:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 139 05/03/2016 20:24

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 138 29/02/2016 17:22

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 137 26/02/2016 21:31

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 136 22/02/2016 20:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 135 20/02/2016 20:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 134 15/02/2016 20:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 133 14/02/2016 20:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 132 07/02/2016 19:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 131 01/02/2016 20:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 130 30/01/2016 19:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 129 26/01/2016 21:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 128 22/01/2016 22:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 127 19/01/2016 21:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 126 16/01/2016 21:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 125 11/01/2016 21:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 124 10/01/2016 19:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 123 05/01/2016 22:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 122 04/01/2016 21:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 121 29/12/2015 20:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 120 26/12/2015 20:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 119 21/12/2015 21:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 118 20/12/2015 21:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 117 14/12/2015 14:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 116 12/12/2015 15:45

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 115 07/12/2015 22:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 114 04/12/2015 22:25

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 113 01/12/2015 01:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 112 27/11/2015 18:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 111 23/11/2015 14:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 110 22/11/2015 01:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 109 13/11/2015 10:15

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 108 12/11/2015 14:01

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 107 06/11/2015 22:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 106 02/11/2015 17:30

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 105 30/10/2015 07:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 104 26/10/2015 22:49

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 103 23/10/2015 22:34

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 102 19/10/2015 18:23

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 101 16/10/2015 19:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 100 12/10/2015 16:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 99 09/10/2015 19:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 98 02/10/2015 07:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 97 25/09/2015 07:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 96 19/09/2015 17:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 95 13/09/2015 16:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 94 03/09/2015 22:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 93 24/08/2015 19:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 92 14/08/2015 22:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 91 07/08/2015 18:25

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 90 01/08/2015 12:15

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 89 01/08/2015 12:16

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 88 18/07/2015 19:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 87 18/07/2015 19:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 86 03/07/2015 16:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 85 26/06/2015 16:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 84 24/06/2015 11:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 83 24/06/2015 10:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 82 22/06/2015 18:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 81 22/06/2015 16:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 80 22/06/2015 16:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 79 20/06/2015 20:49

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 78 20/06/2015 20:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 77 19/06/2015 22:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 76 19/06/2015 22:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 75 19/06/2015 10:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 74 19/06/2015 10:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 73 19/06/2015 10:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 72 18/06/2015 09:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 71 18/06/2015 09:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 70 18/06/2015 09:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 69 17/06/2015 10:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 68 17/06/2015 10:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 67 17/06/2015 10:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 66 16/06/2015 10:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 65 16/06/2015 10:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 64 16/06/2015 10:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 63 16/06/2015 10:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 62 16/06/2015 10:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 61 16/06/2015 10:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 60 14/06/2015 10:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 59 14/06/2015 10:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 58 14/06/2015 10:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 57 13/06/2015 11:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 56 12/06/2015 20:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 55 12/06/2015 19:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 54 11/06/2015 12:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 53 11/06/2015 11:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 52 11/06/2015 11:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 51 10/06/2015 17:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 50 10/06/2015 10:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 49 09/06/2015 20:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 48 09/06/2015 16:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 47 09/06/2015 16:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 46 08/06/2015 15:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 45 08/06/2015 15:31

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 44 07/06/2015 18:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 43 07/06/2015 18:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 42 06/06/2015 20:01

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 41 06/06/2015 14:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 40 06/06/2015 14:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 39 06/06/2015 14:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 38 05/06/2015 18:52

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 37 05/06/2015 10:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 36 04/06/2015 20:24

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 35 04/06/2015 20:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 34 04/06/2015 10:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 33 04/06/2015 10:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 32 01/06/2015 15:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 31 01/06/2015 15:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 30 31/05/2015 22:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 29 31/05/2015 22:49

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 28 30/05/2015 16:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 27 30/05/2015 16:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 26 29/05/2015 19:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 25 29/05/2015 19:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 24 29/05/2015 18:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 23 28/05/2015 18:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 22 28/05/2015 18:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 21 28/05/2015 12:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 20 28/05/2015 12:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 19 27/05/2015 18:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 18 27/05/2015 11:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 17 26/05/2015 19:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 16 26/05/2015 19:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 15 25/05/2015 18:52

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 14 25/05/2015 16:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 13 24/05/2015 15:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 12 24/05/2015 15:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 11 23/05/2015 16:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 10 22/05/2015 18:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 9 21/05/2015 16:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 8 20/05/2015 10:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 7 20/05/2015 00:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 6 18/03/2015 18:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 5 16/03/2015 12:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 4 14/03/2015 19:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 3 14/03/2015 14:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 2 12/03/2015 17:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 1 10/03/2015 20:42

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chapter 0 10/03/2015 09:55

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!