Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Update chap 428 come back

truyện tranh Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn
SƠ LƯỢC

Linh Kiếm phái thành lập với Cửu Châu lịch 4233 năm, mấy ngàn năm qua trước sau tận sức ở làm ngành nghề cung cấp nhất lưu tu tiên nhân tài, bây giờ xếp vào Vạn Tiên minh một trong ngũ đại siêu phẩm tông phái, chưởng môn Phong Ngâm chân nhân đảm nhiệm Vạn Tiên minh bảy đại thường vụ trưởng lão, tu vi cái thế. Linh Kiếm phái kiên trì hòa bình cùng phát triển chủ đề, môn phái hạch tâm giá trị lý niệm là cầu thật, cầu thiện, cầu chủng. Là tiến một bước mở rộng môn phái sức mạnh, bổ sung mới mẻ huyết dịch, nghĩ ở tại gần đây tổ chức Thăng Tiên đại hội, đích xác mời các lộ tinh anh đến đây

Cảnh giới tu luyện

-Nhất Bộ Tung Hoành : Luyện Khí-> Trúc Cơ-> Kim Đan-> Nguyên Anh-> Hóa Thần ->Anh Biến -> Vấn Đỉnh 
- Nhị Bộ Phi Thiên : Âm Hư ,Dương Thực, Khuy Niết, Tịnh Niết, Toái Niết, Thiên Nhân Ngũ Suy
- Tam Bộ Vô Biên : Không Niết, Không Linh, Không Huyền, Không Kiếp, Kim Tôn, Thiên Tôn, Dược Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn
- Tứ Bộ Đạp Thiên..

Tên khác: 灵剑山 「Ling Jian Shan」; 霊剣山 「Reikenzan」 Mt. Reiken ; Cong Qian You Zuo Ling Jian Shan ; There Was a Spiritual Sword Mountain; Once Upon A Time There Was A Spirit Sword Mountain , TRƯỚC KIA CÓ TÒA LINH KIẾM SƠN

Tác giả: 国王陛下 猪画&菌小莫 Quốc Vương Bệ Hạ

Nguồn: Hư Cấu-Hamtruyen.com

Thể loại: Harem Manhua Fantasy

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 5753751 Theo dõi: 2539

Update: 29/11/2019 23:26

TỔNG HỢP (429 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 428 29/11/2019 23:26

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 427 28/03/2019 20:31

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 426 26/03/2019 23:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 425 24/03/2019 21:30

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 424 23/03/2019 00:01

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 423 20/03/2019 17:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 422 18/03/2019 17:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 421 16/03/2019 17:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 420 14/03/2019 21:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 419 05/02/2019 22:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 418 04/02/2019 06:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 417 27/01/2019 17:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 416 25/01/2019 21:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 415 21/01/2019 14:49

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 414 19/01/2019 13:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 413 14/01/2019 22:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 412 12/01/2019 20:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 411 07/01/2019 22:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 410 05/01/2019 21:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 409 29/12/2018 21:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 408 27/12/2018 12:34

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 407 23/12/2018 19:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 406 21/12/2018 21:25

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 405 19/12/2018 20:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 404 09/12/2018 18:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 403 08/12/2018 12:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 402 02/12/2018 19:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 401 02/12/2018 19:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 400 25/11/2018 15:16

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 399 22/11/2018 21:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 398 22/11/2018 21:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 397 21/11/2018 21:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 396 11/11/2018 20:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 395 10/11/2018 20:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 394 09/11/2018 21:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 393 31/10/2018 21:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 392 30/10/2018 23:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 391 24/10/2018 14:31

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 390 23/10/2018 16:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 389 18/10/2018 13:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 388 17/10/2018 13:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 387 12/10/2018 12:23

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 386 11/10/2018 12:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 385 06/10/2018 11:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 384 06/10/2018 11:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 383 04/10/2018 12:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 382 23/09/2018 12:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 381 19/09/2018 13:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 380 16/09/2018 15:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 379 15/09/2018 16:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 378 14/09/2018 13:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 377 10/09/2018 13:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 376 02/09/2018 20:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 375 31/08/2018 12:52

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 374 30/08/2018 20:24

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 373 23/08/2018 13:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 372 18/08/2018 12:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 371 16/08/2018 18:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 370 15/08/2018 21:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 369 14/08/2018 18:42

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 368 12/08/2018 12:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 367 10/08/2018 18:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 366 07/08/2018 17:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 365 06/08/2018 13:01

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 364 06/08/2018 13:01

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 363 26/07/2018 13:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 362 16/07/2018 20:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 361 15/07/2018 14:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 360 13/07/2018 13:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 359 11/07/2018 20:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 358 09/07/2018 13:15

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 357 05/07/2018 13:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 356 01/07/2018 19:23

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 355 28/06/2018 20:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 354 25/06/2018 22:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 353 23/06/2018 19:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 352 21/06/2018 19:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 351 18/06/2018 18:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 350 16/06/2018 19:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 349 15/06/2018 19:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 348 15/06/2018 19:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 347 11/06/2018 19:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 346 10/06/2018 19:16

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 345 08/06/2018 19:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 344 07/06/2018 19:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 343 05/06/2018 18:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 342 04/06/2018 19:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 341 02/06/2018 18:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 340 02/06/2018 18:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 339 31/05/2018 19:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 338 30/05/2018 18:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 337 29/05/2018 18:49

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 336 28/05/2018 13:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 335 26/05/2018 19:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 334 25/05/2018 18:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 333 23/05/2018 18:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 332 22/05/2018 19:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 331 20/05/2018 18:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 330 19/05/2018 17:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 329 17/05/2018 19:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 328 14/05/2018 18:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 327 12/05/2018 11:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 326 08/05/2018 19:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 325 12/04/2018 12:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 324 06/04/2018 11:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 323 02/04/2018 11:25

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 322 27/03/2018 19:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 321 24/03/2018 11:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 320 09/03/2018 13:15

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 319 02/03/2018 11:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 318 27/02/2018 12:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 317 23/02/2018 10:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 316 10/02/2018 19:26

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 315 07/02/2018 12:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 314 02/02/2018 12:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 313 30/01/2018 12:52

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 312 26/01/2018 12:42

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 311 23/01/2018 12:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 310 19/01/2018 11:58

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 309 16/01/2018 12:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 308 13/01/2018 11:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 307 11/01/2018 12:24

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 306 07/01/2018 12:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 305 04/01/2018 12:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 304 29/12/2017 12:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 303 26/12/2017 12:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 302 23/12/2017 12:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 301 21/12/2017 12:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 300 18/12/2017 11:26

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 299 16/12/2017 18:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 298 12/12/2017 19:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 297 10/12/2017 19:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 296 08/12/2017 12:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 295 05/12/2017 12:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 294 03/12/2017 13:34

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 293 01/12/2017 20:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 292 29/11/2017 12:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 291 27/11/2017 12:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 290 25/11/2017 13:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 289 23/11/2017 11:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 288 21/11/2017 11:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 287 20/11/2017 11:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 286 19/11/2017 12:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 285 18/11/2017 12:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 284 17/11/2017 12:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 283 15/11/2017 16:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 282 14/11/2017 12:23

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 281 16/10/2017 11:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 280 07/10/2017 18:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 279 06/10/2017 11:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 278 03/10/2017 19:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 277 28/09/2017 19:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 276 23/09/2017 19:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 275 19/09/2017 21:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 274 15/09/2017 19:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 273 10/09/2017 18:31

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 272 03/09/2017 13:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 271 02/09/2017 13:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 270 25/08/2017 18:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 269 25/08/2017 18:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 268 20/08/2017 18:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 267 17/08/2017 19:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 266 11/08/2017 13:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 265 08/08/2017 19:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 264 02/08/2017 19:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 263 31/07/2017 18:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 262 27/07/2017 18:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 261 25/07/2017 14:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 260 20/07/2017 18:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 259 17/07/2017 18:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 258 10/07/2017 19:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 257 04/07/2017 12:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 256 27/06/2017 12:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 255 20/06/2017 19:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 254 13/06/2017 17:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 253 03/06/2017 16:22

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 252 26/05/2017 12:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 251 12/05/2017 11:58

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 250 08/05/2017 18:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 249 05/05/2017 12:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 248 02/05/2017 17:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 247 27/04/2017 18:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 246 22/04/2017 18:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 245 19/04/2017 16:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 244 13/04/2017 17:58

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 243 04/04/2017 12:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 242 01/04/2017 13:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 241 28/03/2017 18:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 240 25/03/2017 21:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 239 22/03/2017 17:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 238 18/03/2017 12:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 237 14/03/2017 18:30

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 236 10/03/2017 17:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 235 07/03/2017 12:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 234 04/03/2017 18:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 233 02/03/2017 18:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 232 24/02/2017 12:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 231 20/02/2017 18:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 230 17/02/2017 12:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 229 14/02/2017 12:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 228 09/02/2017 12:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 227 07/02/2017 17:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 226 03/02/2017 11:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 225 19/01/2017 12:13

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 224 16/01/2017 12:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 223 13/01/2017 11:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 222 09/01/2017 15:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 221 06/01/2017 18:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 220 03/01/2017 18:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 219 29/12/2016 18:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 218 27/12/2016 17:34

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 217 24/12/2016 20:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 216 19/12/2016 17:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 215 16/12/2016 12:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 214 12/12/2016 12:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 213 09/12/2016 12:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 212 04/12/2016 20:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 211 02/12/2016 18:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 210 28/11/2016 12:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 209 24/11/2016 21:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 208 22/11/2016 18:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 207 21/11/2016 14:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 206 19/11/2016 15:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 205 14/11/2016 11:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 204 09/11/2016 12:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 203 02/11/2016 18:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 202 31/10/2016 18:56

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 201 28/10/2016 19:22

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 200 23/10/2016 18:46

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 199 19/10/2016 12:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 198 16/10/2016 20:45

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 197 12/10/2016 16:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 196 09/10/2016 14:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 195 06/10/2016 18:15

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 194 05/10/2016 18:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 193 04/10/2016 11:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 192 02/10/2016 17:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 191 27/09/2016 11:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 190 23/09/2016 17:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 189 20/09/2016 12:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn Chap 188 18/09/2016 13:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 187 13/09/2016 12:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 186 06/09/2016 16:34

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 185 03/09/2016 19:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 184 31/08/2016 15:25

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 183 27/08/2016 19:42

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 182 16/08/2016 13:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 181 09/08/2016 20:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 180 03/08/2016 19:54

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 179 30/07/2016 19:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 178 26/07/2016 20:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 177 23/07/2016 19:45

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 176 19/07/2016 19:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 175 12/07/2016 12:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 174 11/07/2016 19:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 173 06/07/2016 14:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 172 01/07/2016 19:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 171 28/06/2016 14:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 170 26/06/2016 20:22

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 169 24/06/2016 19:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 168 24/06/2016 16:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 167 21/06/2016 17:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 166 14/06/2016 21:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 165 14/06/2016 21:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 164 04/06/2016 19:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 163 02/06/2016 16:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 162 29/05/2016 19:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 161 25/05/2016 11:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 160 18/05/2016 13:22

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 159 11/05/2016 23:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 158 09/05/2016 23:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 157 08/05/2016 10:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 156 04/05/2016 17:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 155 30/04/2016 00:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 154 26/04/2016 20:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 153 26/04/2016 20:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 152 19/04/2016 21:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 151 17/04/2016 20:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 150 12/04/2016 20:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 149 09/04/2016 20:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 148 09/04/2016 20:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 147 02/04/2016 23:06

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 146 28/03/2016 20:16

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 145 26/03/2016 17:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 144 22/03/2016 20:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 143 18/03/2016 20:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 142 17/03/2016 21:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 141 16/03/2016 21:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 140 11/03/2016 20:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 139 05/03/2016 20:24

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 138 29/02/2016 17:22

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 137 26/02/2016 21:31

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 136 22/02/2016 20:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 135 20/02/2016 20:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 134 15/02/2016 20:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 133 14/02/2016 20:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 132 07/02/2016 19:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 131 01/02/2016 20:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 130 30/01/2016 19:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 129 26/01/2016 21:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 128 22/01/2016 22:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 127 19/01/2016 21:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 126 16/01/2016 21:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 125 11/01/2016 21:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 124 10/01/2016 19:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 123 05/01/2016 22:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 122 04/01/2016 21:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 121 29/12/2015 20:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 120 26/12/2015 20:29

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 119 21/12/2015 21:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 118 20/12/2015 21:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 117 14/12/2015 14:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 116 12/12/2015 15:45

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 115 07/12/2015 22:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 114 04/12/2015 22:25

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 113 01/12/2015 01:09

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 112 27/11/2015 18:47

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 111 23/11/2015 14:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 110 22/11/2015 01:21

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 109 13/11/2015 10:15

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 108 12/11/2015 14:01

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 107 06/11/2015 22:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 106 02/11/2015 17:30

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 105 30/10/2015 07:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 104 26/10/2015 22:49

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 103 23/10/2015 22:34

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 102 19/10/2015 18:23

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 101 16/10/2015 19:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 100 12/10/2015 16:57

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 99 09/10/2015 19:00

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 98 02/10/2015 07:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 97 25/09/2015 07:53

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 96 19/09/2015 17:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 95 13/09/2015 16:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 94 03/09/2015 22:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 93 24/08/2015 19:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 92 14/08/2015 22:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 91 07/08/2015 18:25

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 90 01/08/2015 12:15

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 89 01/08/2015 12:16

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 88 18/07/2015 19:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 87 18/07/2015 19:20

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 86 03/07/2015 16:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 85 26/06/2015 16:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 84 24/06/2015 11:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 83 24/06/2015 10:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 82 22/06/2015 18:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 81 22/06/2015 16:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 80 22/06/2015 16:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 79 20/06/2015 20:49

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 78 20/06/2015 20:18

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 77 19/06/2015 22:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 76 19/06/2015 22:51

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 75 19/06/2015 10:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 74 19/06/2015 10:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 73 19/06/2015 10:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 72 18/06/2015 09:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 71 18/06/2015 09:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 70 18/06/2015 09:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 69 17/06/2015 10:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 68 17/06/2015 10:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 67 17/06/2015 10:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 66 16/06/2015 10:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 65 16/06/2015 10:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 64 16/06/2015 10:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 63 16/06/2015 10:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 62 16/06/2015 10:04

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 61 16/06/2015 10:03

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 60 14/06/2015 10:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 59 14/06/2015 10:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 58 14/06/2015 10:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 57 13/06/2015 11:35

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 56 12/06/2015 20:05

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 55 12/06/2015 19:10

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 54 11/06/2015 12:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 53 11/06/2015 11:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 52 11/06/2015 11:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 51 10/06/2015 17:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 50 10/06/2015 10:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 49 09/06/2015 20:17

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 48 09/06/2015 16:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 47 09/06/2015 16:02

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 46 08/06/2015 15:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 45 08/06/2015 15:31

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 44 07/06/2015 18:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 43 07/06/2015 18:11

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 42 06/06/2015 20:01

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 41 06/06/2015 14:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 40 06/06/2015 14:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 39 06/06/2015 14:59

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 38 05/06/2015 18:52

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 37 05/06/2015 10:41

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 36 04/06/2015 20:24

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 35 04/06/2015 20:19

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 34 04/06/2015 10:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 33 04/06/2015 10:38

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 32 01/06/2015 15:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 31 01/06/2015 15:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 30 31/05/2015 22:48

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 29 31/05/2015 22:49

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 28 30/05/2015 16:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 27 30/05/2015 16:55

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 26 29/05/2015 19:44

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 25 29/05/2015 19:43

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 24 29/05/2015 18:27

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 23 28/05/2015 18:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 22 28/05/2015 18:36

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 21 28/05/2015 12:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 20 28/05/2015 12:37

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 19 27/05/2015 18:39

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 18 27/05/2015 11:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 17 26/05/2015 19:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 16 26/05/2015 19:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 15 25/05/2015 18:52

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 14 25/05/2015 16:50

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 13 24/05/2015 15:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 12 24/05/2015 15:40

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 11 23/05/2015 16:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 10 22/05/2015 18:12

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 9 21/05/2015 16:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 8 20/05/2015 10:07

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 7 20/05/2015 00:28

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 6 18/03/2015 18:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 5 16/03/2015 12:14

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 4 14/03/2015 19:08

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 3 14/03/2015 14:32

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 2 12/03/2015 17:33

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 1 10/03/2015 20:42

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn chap 0 10/03/2015 09:55

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!