Tác giả Author: Kawamoto Homura - Artist:Naomura Tooru

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. KAKEGURUI 32 450.420 398

2. Kakegurui - Học viện đỏ đen 19 38.774 5