Tác giả Fujita

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. “Tōto sugite yome na ~a~a~a~a~a~a i! ! ” 4P Short Stories 19 80.586 37

2. “Tōto sugite yome na ~a~a~a~a~a~a i! ! ” 4P Short Stories 19 9.344 1

3. Thật Khó Để Yêu Một Otaku 109 162.966 68