Tác giả Gosho Aoyama

Có 14 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 19 show diễn chú bướm đỏ lang thang 1 93.678 2

2. Conan 1088 33.720.039 4.545

3. Conan - Bộ Đặc Biệt 9 129.242 107

4. Conan (TT8 remake) 161 223.120 48

5. Conan Truyện Dài 4 20.830 0

6. Detective Conan 313 212.793 15

7. Detective Conan (Rocketeam) 275 282.638 78

8. Dragon Ball x Yaiba 1 21.948 8

9. Gosho Aoyama's Collection of Short Stories 5 73.075 9

10. kaito kid 26 115.797 20

11. Magic Kaito 36 279.456 23

12. Magic Kaito- bản đẹp 36 114.625 53

13. Tell me a lie 1 42.118 19

14. Yaiba Remake 252 4.976.779 454