Tác giả Gosho Aoyama

Có 14 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 19 show diễn chú bướm đỏ lang thang 1 92.909 2

2. Conan 1077 32.631.286 4.492

3. Conan - Bộ Đặc Biệt 9 116.095 107

4. Conan (TT8 remake) 161 219.840 48

5. Conan Truyện Dài 4 17.217 0

6. Detective Conan 313 192.527 15

7. Detective Conan (Rocketeam) 275 271.263 78

8. Dragon Ball x Yaiba 1 21.101 8

9. Gosho Aoyama's Collection of Short Stories 5 72.196 9

10. kaito kid 26 113.559 20

11. Magic Kaito 36 276.520 21

12. Magic Kaito- bản đẹp 36 109.921 53

13. Tell me a lie 1 41.026 19

14. Yaiba Remake 252 4.894.092 451