Tác giả Hiruta Tatsuya

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kotaro Makaritoru 61 601.907 43

2. Kotaro Makaritoru! L 31 126.293 13

3. Kotaro Makaritoru! L 52 583.209 103