Tác giả ISHIKAWA Yugo

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Wonderland 18 119.155 24

2. Kyo Kara Zombie ( Rảnh thì dịch team ) 2 57.005 63

3. Sprite 9 39.056 20

4. Sprite 41 203.606 31

5. Wonderland 3 28.630 28