Tác giả ISHIKAWA Yugo

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Wonderland 18 121.819 27

2. Kyo Kara Zombie ( Rảnh thì dịch team ) 2 57.606 63

3. Sprite 9 39.705 20

4. Sprite 41 205.239 31

5. Wonderland 3 29.266 28