Tác giả Jiraiken

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. FPS - Trò chơi hỗn loạn 22 327.133 252

2. Wildcard 6 46.673 21