Tác giả Komi Naoshi

Có 8 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Double Arts 24 145.855 79

2. Island 1 41.928 6

3. Nisekoi 241 5.635.088 3.948

4. nisekoi one shot nè 1 63.616 26

5. Personant 1 27.872 14

6. test truyện song ngữ (caption) 1 16.170 10

7. Toki doki! 1 40.927 43

8. Tokidoki (T.K Team) 1 77.949 47