Tác giả Miura Tsuina

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ajin 97 1.446.256 404

2. Tenkuu Shinpan - Đối Đầu Với Trọng Lực! 280 4.221.792 952

3. Tenkuu Shinpan Arrive 5 23.962 8