Tác giả RAIKU Makoto

Có 7 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Aosora 1 65.056 2

2. Class Room 1 61.391 20

3. Doubutsu no Kuni 55 376.357 135

4. Gash Bell 204 100.008 3

5. konjiki no gash ( 3 chương cuối) 3 2.847 7

6. Konjiki no Gash!! 262 1.003.934 208

7. Vector Ball 32 71.591 18