Tác giả Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. GOSU 87 3.035.931 619

2. Long phi bất bại 261 8.237.381 611