Tác giả Sakamoto Shinichi

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Innocent 99 319.804 101

2. Innocent Rouge (Innocent phần 2) 88 81.919 18

3. Kokou no Hito 66 309.529 234