Tác giả Sato Kentaro

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [Siêu phẩm] Mahou Shoujo Of The End update 10 48.710 31

2. Mahou Shoujo Of The End 56 518.237 263

3. Mahou Shoujo of the End vs Hakaijuu vs Versus Earth 4 44.662 38