Tác giả TAKAHASHI Yousuke

Có 6 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Akumu Koushounin 5 72.936 4

2. Akumu Koushounin 6 47.840 10

3. Gakkou Kaidan 6 62.294 27

4. NỮ NHÂN VÔ DIỆN 2 6.675 0

5. Series truyện kinh dị của Takahashi Yousuke 11 143.162 48

6. Yoruhime-sama 1 23.839 2