Tác giả Takahashi Yoichi

Có 16 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Captain Tsubasa - Golden Dream (2004) - Giấc mơ Hoàng Kim. 3 14.024 8

2. CAPTAIN TSUBASA - ONE SHOT - BOKU WA MISAKI TARO 1 3.322 2

3. CAPTAIN TSUBASA - ONE SHOT - FINAL COUNTDOWN (FIFA WORLD CUP 2002 ANNIVERSARY) 1 3.218 0

4. CAPTAIN TSUBASA : F.C.R.B. Stadium Opening Match (2004) ONESHOT 1 4.837 1

5. CAPTAIN TSUBASA : KID's DREAM 57 744.988 234

6. CAPTAIN TSUBASA : ONE SHOT - LiveTogether2010 1 3.043 2

7. Captain Tsubasa : OneShot_Shonen Jump 40th anniversary 1 4.798 0

8. CAPTAIN TSUBASA : RISING SUN 102 209.718 81

9. CAPTAIN TSUBASA : TRẬN CHIẾN LIÊN ĐOÀN ITALY 24 29.847 13

10. CAPTAIN TSUBASA : WORLD YOUTH (PART 2) 21 53.427 25

11. Captain Tsubasa Final Countdown 1 2.623 0

12. Captain Tsubasa Road to 2002 22 232.505 65

13. Captain Tsubasa Road to 2002 Ngoại truyện : kojiro ở Ý 5 1.235 2

14. Captain Tsubasa World Youth 60 296.211 17

15. CAPTAIN TSUBASA: ALL STARS GAMES (25TH ANNIVERSARY) - TRẬN ĐẤU TRONG MƠ 5 6.129 2

16. CAPTAIN TSUBASA: MILLENIUM DREAM 2000 - NGOẠI TRUYỆN KỈ NIỆM OLYMPIC SYDNEY 2000 1 3.516 0