Tác giả Yuria

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cưng à! Chỉ có anh không biết thôi! 38 281.838 172

2. Dear, Only you don’t know! 12 54.283 14

3. Gyon-Woo và Jik-Nyu 10 75.025 17

4. Ngưu Lang - Chức Nữ 23 34.590 10