Tác giả Chacha Goma

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. “Tōto sugite yome na ~a~a~a~a~a~a i! ! ” 4P Short Stories 19 170.582 49

2. “Tōto sugite yome na ~a~a~a~a~a~a i! ! ” 4P Short Stories 19 17.896 4

3. KAISHIN NO ICHIGEKI! 11 63.778 37

4. KAISHIN NO ICHIGEKI! -Christmas story- 1 1.868 3