Tác giả Daisuke Aisawa

Có 1 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!! 26 544.324 370