Tác giả FUJI Ryousuke

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Fairy gone 1 14.811 3

2. Shangri-La Frontier ~Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~ 125 2.041.211 738

3. World End Crusaders 11 107.338 34