Tác giả Horio Seita

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Golden Gold 11 25.134 14

2. Golden Gold 1 5.419 2

3. Kokukoku 6 30.319 10