Tác giả ISHIKAWA Yugo

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Wonderland 18 118.585 24

2. Kyo Kara Zombie ( Rảnh thì dịch team ) 2 56.873 63

3. Sprite 9 38.929 20

4. Sprite 41 203.256 31

5. Wonderland 3 28.487 28