Tác giả Kasama Sanshirou

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Bé nô lệ muốn làm chuyện biến thái với chủ nhân của mình [Hết] 18 80.229 22

2. Deadpool: Samurai 7 35.837 28