Tác giả Kazutaka Kodaka

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Destiny Lover SS2 13 57.455 17

2. Destiny Lovers 82 1.156.245 360

3. Gamblers Parade 19 90.374 33