Tác giả kiki

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. DO YOU THINK SOMEONE LIKE YOU COULD DEFEAT THE DEMON LORD? 1 17.319 13

2. Đừng nghĩ rằng một người như ngươi thì có thể đánh bại được Ma Vương 2 28.278 20

3. Ngươi nghĩ mình có thể thắng quỷ vương? 2 14.031 13

4. Ochibure oujou to isekai yuusha no ritsu koku shi 6 18.010 12