Tác giả Morikawa Yumi

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. “Tōto sugite yome na ~a~a~a~a~a~a i! ! ” 4P Short Stories 19 170.582 49

2. “Tōto sugite yome na ~a~a~a~a~a~a i! ! ” 4P Short Stories 19 17.896 4

3. Ăn một bữa do cháu nấu đi mà 13 77.068 124

4. Ăn một bữa do cháu nấu đi mà - RMK 21 107.276 62