Tác giả Otsuji

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. “Tōto sugite yome na ~a~a~a~a~a~a i! ! ” 4P Short Stories 19 170.572 49

2. “Tōto sugite yome na ~a~a~a~a~a~a i! ! ” 4P Short Stories 19 17.896 4

3. Gensou Gourmet 8 53.227 24

4. Toorigakari ni one point advice shiteiku type no yankee 94 724.907 450