Tác giả Otsuji

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. “Tōto sugite yome na ~a~a~a~a~a~a i! ! ” 4P Short Stories 19 74.979 34

2. “Tōto sugite yome na ~a~a~a~a~a~a i! ! ” 4P Short Stories 19 8.593 1

3. Gensou Gourmet 7 39.032 14

4. Toorigakari ni one point advice shiteiku type no yankee 41 275.820 89