Tác giả Tannen ni Hakkou

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kono Healer Mendokusai 5 12.934 29

2. Kono Healer Mendokusai 2 12.403 17