Tác giả Totsuka Yoshifumi

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Undead + Unluck (One-shot) 1 11.788 4

2. Undead Unluck 51 292.637 89