Tác giả TUKUSHI Akihito

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Made in Abyss 43 52.934 107

2. Made in Abyss ( HOT) 15 64.665 107