Tác giả Yoshimura Tsumuji

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Seibetsu "Monalisa" no Kimi he 12 49.898 92

2. THE BANISHED VILLAINESS! LIVING THE LEISURELY LIFE OF A NUN MAKING REVOLUTIONARY CHURCH FOOD 17 42.981 11