Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Update 05/01/2022 Chap 197

truyện tranh Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san
SƠ LƯỢC
Karakai Jouzu no Takagi-san dựa trên tác phẩm cùng tên, nói về Takagi và con gái cô ấy, Chi. mang đến có các bạn những câu chuyện thường ngày châm chọc hài hước, liều rằng người bố có xuất hiện hay không.....?
 
GẠCH ĐÁ TẠI

Tác giả: Inaba Mifumi

Nguồn: https://www.facebook.com/MaBuMG/

Nhóm dịch: MaBuMG

Thể loại: Comedy Romance School Life

Đăng bởi: Mabu Manga Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Ma Bư Mập

Số lượt xem: 1154898 Theo dõi: 1713

Update: 05/01/2022 19:04TỔNG HỢP (215 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 202 18/01/2022 20:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 201 05/01/2022 19:03

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 200 25/12/2021 20:03

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 199 16/12/2021 20:13

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 198 25/11/2021 21:06

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 197 17/11/2021 17:55

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 196 01/11/2021 18:25

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 195 27/10/2021 21:06

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 194 20/10/2021 20:02

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 193 17/10/2021 17:37

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 192 07/10/2021 20:39

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 191 05/10/2021 13:29

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 190 01/10/2021 16:35

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 189 28/09/2021 18:04

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 188 25/09/2021 16:57

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 188 25/09/2021 16:56

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 187 20/09/2021 17:51

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 186 17/09/2021 16:36

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 185 12/09/2021 16:19

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 184 09/09/2021 16:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 183 04/09/2021 17:00

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 182 01/09/2021 15:22

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 181 29/08/2021 00:20

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 180 27/08/2021 18:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 179 27/08/2021 18:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 178 27/08/2021 18:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 177 27/08/2021 18:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 176 17/08/2021 17:59

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 175 14/08/2021 00:59

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 174 08/08/2021 16:38

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 173.5 26/07/2021 20:21

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 173 17/07/2021 22:59

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 172 16/07/2021 00:51

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 171 02/07/2021 22:22

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 170 29/06/2021 00:25

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 169 12/06/2021 08:15

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 168 12/06/2021 08:15

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 167 11/05/2021 09:56

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 166 01/05/2021 18:53

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 165 19/04/2021 11:36

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 164 01/04/2021 00:16

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 163 20/03/2021 23:57

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 162 13/03/2021 07:43

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 161 27/02/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 160 27/02/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 159 19/02/2021 17:59

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 158 31/01/2021 10:49

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 157 19/01/2021 19:12

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 156 19/01/2021 19:12

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 155 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 154 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 153 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 152 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 151 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 150 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 149.5 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 149 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 148 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 147 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 146 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 145 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 144 19/01/2021 19:11

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 143 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 142 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 141 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 140 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 139 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 138 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 137 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 136 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 135 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 134 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 133 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 132 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Mothers day 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 131 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 130 19/01/2021 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 129 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 128 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 127 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 126 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 125 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 124 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 123 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 122 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 121 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 120 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 119 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 118.5 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 118 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 117 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 116 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 115 19/01/2021 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 114 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 113 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 112.5 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 112 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 111 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 110 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 109 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 108 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 107 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 106.5 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 106.25 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 106 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 105 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 104 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 103 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 102 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 101 19/01/2021 19:08

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 100 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 99 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 98 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 97 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 96 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 95.5 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 95 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 94 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 93.5 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 93 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 92 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 91 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 90 19/01/2021 19:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 89 08/12/2019 02:37

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 88 31/08/2019 12:47

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 87 24/08/2019 16:13

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 86 23/08/2019 11:35

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 85 23/08/2019 11:33

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 84 16/06/2019 10:17

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 83 13/05/2019 19:59

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 82 11/05/2019 19:00

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 81 05/05/2019 18:47

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 80 03/05/2019 12:00

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 79 26/04/2019 11:43

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 78 18/04/2019 19:26

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 77 30/03/2019 11:43

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 76 20/03/2019 11:29

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 75 16/03/2019 11:34

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 74.5 14/03/2019 11:44

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 74 27/02/2019 20:34

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 73 06/02/2019 11:49

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 72 04/02/2019 19:40

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 71 03/02/2019 20:04

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 70 12/01/2019 11:53

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 69 10/01/2019 12:34

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 68 08/01/2019 10:54

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 67 13/12/2018 19:02

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 66 07/12/2018 17:59

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 65 26/11/2018 18:14

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 64 15/11/2018 18:33

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 63 12/11/2018 18:06

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 62 05/11/2018 19:13

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 61 04/11/2018 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 60 21/10/2018 19:15

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 59 16/10/2018 18:36

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 58 04/10/2018 19:22

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 57 22/09/2018 18:01

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 56 21/09/2018 18:37

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 55 13/09/2018 18:26

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 53 12/09/2018 17:12

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 53 11/09/2018 19:09

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 52 10/09/2018 18:52

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 51 08/09/2018 17:41

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 50 07/09/2018 17:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 49 06/09/2018 17:37

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 48.5 05/09/2018 18:02

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 48 04/09/2018 14:20

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 47 02/09/2018 18:53

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 46 01/09/2018 17:24

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 45 30/08/2018 17:30

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 44 26/08/2018 17:46

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 43 25/08/2018 18:20

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 42 22/08/2018 18:19

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 41 21/08/2018 18:45

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 40 20/08/2018 18:53

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 39 19/08/2018 18:44

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 38 18/08/2018 18:23

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 37 17/08/2018 19:20

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 36 16/08/2018 18:33

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 35 15/08/2018 18:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 34 13/08/2018 17:58

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 33 12/08/2018 16:23

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 32 11/08/2018 15:25

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 31 09/08/2018 20:47

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 30 07/08/2018 12:45

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 29 05/08/2018 11:20

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 28 04/08/2018 10:53

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 27 28/07/2018 12:30

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 26 24/07/2018 19:16

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 25 23/07/2018 10:16

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 24 22/07/2018 13:12

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 23 27/06/2018 18:56

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 22 23/06/2018 19:06

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 21 14/05/2018 18:41

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 20.5 23/04/2018 18:35

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 20 05/04/2018 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 19 03/03/2018 19:16

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 18 15/02/2018 19:35

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 17 25/01/2018 19:46

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 16 12/01/2018 21:16

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 15 26/12/2017 18:46

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 14 11/12/2017 18:19

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 13 01/12/2017 20:30

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 12 20/11/2017 18:23

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 11 06/11/2017 18:44

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 10 21/10/2017 19:10

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 9 09/10/2017 19:20

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 8 27/09/2017 10:50

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 7 21/09/2017 18:32

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 6 19/09/2017 13:07

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 5 17/09/2017 10:12

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 4 14/09/2017 05:51

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 3 12/09/2017 16:38

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 2 09/09/2017 04:21

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 1 07/09/2017 20:32

Karakai Jouzu no Takagi-san dựa trên tác phẩm cùng tên, nói về Takagi và con gái cô ấy, Chi. mang đến có các bạn những câu chuyện thường ngày châm chọc hài hước, liều rằng người bố có xuất hiện hay không.....?

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Seitokai Yakuindomo [>Update 08/09<] chap 507
  • truyện tranh Futari ecchi Upload Chap 48
  • truyện tranh Flying Witch [>Update 6/11<] chap 44
  • truyện tranh Cô Bé Nina (Shirogane No Nina) [>Update 29/06<] chap 88
  • truyện tranh Karakai Jouzu no Takagi-san Update 1/1/2022 Chap 155
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...