Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Update Chap 13.5, 116

truyện tranh Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi
SƠ LƯỢC
Truyện về một Senpai phiền phức và Kouhai của ổng.

Tên khác: Chuyện về lão Senpai phiền phức; A Story About A Senpai Who Annoys His Kouhai

Tác giả: Shiro Manta

Nguồn: Pixiv

Nhóm dịch: Chú cá con

Thể loại: Comedy Romance Slice of life Full màu

Đăng bởi: Con Cá Con Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Nyanpasu

Số lượt xem: 596120 Theo dõi: 1106

Update: 10/06/2021 20:46TỔNG HỢP (120 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 116 10/06/2021 20:45

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 13.5 10/06/2021 20:42

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 115 14/05/2021 22:28

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 114 10/05/2021 14:29

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 113 04/05/2021 19:53

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 112 01/05/2021 21:54

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 111 05/04/2021 22:13

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 110 10/03/2021 09:36

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 109 08/03/2021 00:06

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 108 27/02/2021 13:34

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 107 13/02/2021 15:03

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 106 11/02/2021 12:17

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 105.5 27/01/2021 18:53

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 105 14/01/2021 21:15

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 104 04/01/2021 19:56

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 103 25/12/2020 10:54

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 102 17/12/2020 23:01

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 101 13/12/2020 19:10

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 100 06/12/2020 12:33

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 99 24/02/2020 23:54

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 98 24/02/2020 23:54

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 97 10/02/2020 23:58

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 96 10/02/2020 23:58

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 95 26/12/2019 15:28

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 94 26/12/2019 15:28

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 93 05/12/2019 10:40

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 92 05/12/2019 10:39

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 91 23/11/2019 21:20

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 90 23/11/2019 21:20

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 89 12/11/2019 15:32

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 88 12/11/2019 15:32

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 87 12/11/2019 15:31

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 86 04/11/2019 16:23

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 85 04/11/2019 16:22

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 84 20/10/2019 21:19

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 83 20/10/2019 21:18

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 82 09/10/2019 13:44

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 81 09/10/2019 13:43

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 80 25/07/2019 22:54

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 79 25/07/2019 22:53

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 78 08/07/2019 16:03

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 77 08/07/2019 16:03

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 76 28/06/2019 16:16

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 75 25/06/2019 15:02

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 74 25/06/2019 15:01

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 73 04/06/2019 10:01

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 72 04/06/2019 10:00

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 71 21/05/2019 20:35

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 70 21/05/2019 20:33

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 69 01/05/2019 14:28

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 68 27/04/2019 20:15

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 67 17/04/2019 11:19

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 66 17/04/2019 11:18

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 65 07/04/2019 01:00

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 64 24/03/2019 17:05

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 63 24/03/2019 17:03

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 62 24/03/2019 17:03

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 61 19/03/2019 13:54

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 60 19/03/2019 13:48

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 59 09/02/2019 21:56

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 58 09/02/2019 21:55

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 57 13/01/2019 02:38

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 56 13/01/2019 02:20

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 55 22/12/2018 21:35

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 54 22/12/2018 21:34

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 53 04/12/2018 15:42

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 52 04/12/2018 15:41

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 51 17/11/2018 23:11

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 50 17/11/2018 23:10

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 49 04/11/2018 14:50

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 48 04/11/2018 14:49

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 47 29/10/2018 14:47

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 46 29/10/2018 14:46

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 45 29/10/2018 14:45

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 44 23/10/2018 16:46

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 43 23/10/2018 16:45

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 42 23/10/2018 16:45

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 41 23/10/2018 16:44

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 40 11/10/2018 16:32

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 39 11/10/2018 16:31

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 38 02/10/2018 21:09

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 37 02/10/2018 21:08

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 36 12/09/2018 17:14

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 35 12/09/2018 17:14

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 34 06/09/2018 00:06

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 33 06/09/2018 00:05

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 32 06/09/2018 00:05

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 31 28/08/2018 23:38

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 30 28/08/2018 23:37

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 29 28/08/2018 23:37

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 28 28/08/2018 23:36

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 27 28/07/2018 23:13

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 26 28/07/2018 23:12

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 25 28/07/2018 23:12

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 24 28/07/2018 23:12

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 23 28/07/2018 23:10

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 22 28/07/2018 23:10

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 21 05/07/2018 16:05

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 20 05/07/2018 16:05

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 19 05/07/2018 16:05

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 18 05/07/2018 16:05

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 17 05/07/2018 16:04

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 16 05/07/2018 16:04

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 15 01/06/2018 15:01

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 14 01/06/2018 15:01

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 13 01/06/2018 14:53

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 12 01/06/2018 14:52

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 11.5 14/05/2021 19:35

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 11 22/05/2018 00:16

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 10 22/05/2018 00:16

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 9 22/05/2018 00:15

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 8 22/05/2018 00:14

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 7 14/05/2018 17:44

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 6 14/05/2018 17:43

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 5.5 10/05/2021 01:41

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 5 14/05/2018 17:43

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 4 07/05/2018 00:06

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 3 07/05/2018 00:05

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 2 28/04/2018 11:01

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 1 28/04/2018 01:57

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Aho Girl Update Spin-off Tenshi-girl
  • truyện tranh One Week Friends DST update chap 22-23
  • truyện tranh Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Update ngày thứ 100
  • truyện tranh Tomo chan wa Onnanoko! Update chap 47
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!