Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Update chap 202.5!

truyện tranh Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi
SƠ LƯỢC
Truyện về một Senpai phiền phức và Kouhai của ổng.

Tên khác: Chuyện về lão Senpai phiền phức; My senpai is annoying

Tác giả: Shiro Manta

Nguồn: Pixiv

Nhóm dịch: Chú cá con

Thể loại: Comedy Romance Slice of life Full màu

Đăng bởi: Con Cá Con Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Nyanpasu , Kazuto Kirigaya

Số lượt xem: 2021118 Theo dõi: 2191

Update: 19/05/2023 19:39TỔNG HỢP (295 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 233 19/06/2024

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 232 29/05/2024

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 231 29/05/2024

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 230

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 229

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 228

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 227

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 226

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 225

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 224.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 224

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 223

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 222

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 221

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 220

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 219

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 218

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 217

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 216

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 215

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 214

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 213

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 212

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 211

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 210

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 209

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 208

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 207

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 206

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 205

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 204

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 203

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 202.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 202

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 201

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 200

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 199

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 198

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 197

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 196

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 195

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 194

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 193

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 192.6

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 192.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 192

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 191

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 190

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 189

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 188

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 187

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 186.6

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 186.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 186

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 185

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 184

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 183

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 182

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 181

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 180

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 179

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 178

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 177

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 176

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 175.6

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 175.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 175

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 174

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 173

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 172.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 172

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 171

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 170

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 169

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 168

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 167

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 166

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 165

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 164.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 164

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 163

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 162

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 161

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 160.5: Chap chúc mừng anime lên sóng

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 160

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 159

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 158

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 157

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 156.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 156

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 155.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 155

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 154.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 154

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 153.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 153

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 152.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 152

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 151

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 150.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 150

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 149.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 149

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 148

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 147

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 146.6

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 146.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 146

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 145

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 144

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 143

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 142.7

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 142.6

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 142.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 142

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 141.5: Chap đặc biệt mừng năm mới!

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 141

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 140

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 139

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 138.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 138

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 137

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 136

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 135

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 134

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 133.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 133

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 132

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 131

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 130

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 129

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 128.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 128

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 127

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 126.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 126

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 125

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 124

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 123.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 123

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 122

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 121

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 120

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 119

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 118

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 117

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 116.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 116

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 115

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 114

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 113

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 112

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 111.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 111

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 110

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 109

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 108

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 107

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 106

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 105.6

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 105.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 105

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 104

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 103

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 102

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 101.6

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 101.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 101

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 100

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 99

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 98

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 97

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 96.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 96

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 95

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 94

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 93

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 92.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 92

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 91

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 90

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 89

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 88

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 87

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 86

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 85

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 84

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 83.6

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 83.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 83

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 82

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 81

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 80

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 79

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 78.6

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 78.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 78

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 77

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 76

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 75

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 74

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 73

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 72.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 72

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 71

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 70

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 69

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 68

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 67

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 66

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 65

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 64.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 64

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 63

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 62

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 61

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 60

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 59

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 58

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 57.6

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 57.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 57

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 56.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 56

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 55

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 54

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 53.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 53

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 52

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 51.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 51

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 50

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 49

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 48.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 48

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 47

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 46

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 45

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 44.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 44

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 43

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 42

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 41

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 40.6

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 40.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 40

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 39

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 38.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 38

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 37

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 36.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 36

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 35

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 34

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 33.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 33

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 32

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 31

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 30

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 29.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 29

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 28

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 27

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 26

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 25.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 25

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 24

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 23

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 22

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 21.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 21

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 20

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 19

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 18

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 17

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 16.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 16

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 15

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 14

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 13.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 13

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 12

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 11.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 11

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 10

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 9

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 8

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 7

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 6

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 5.5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 5

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 4

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 3

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 2

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Chap 1

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Aho Girl Update Spin-off Tenshi-girl
  • truyện tranh One Week Friends DST update chap 22-23
  • truyện tranh Ikenai Kanojo no Otetsudai  Update chap 26!
  • truyện tranh Please Go Home, Akutsu-san! Update Chap 152!
  • truyện tranh Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Update ngày thứ 100
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình