Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Update ngày thứ 100

truyện tranh Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày
SƠ LƯỢC
Những mẩu truyện ngắn cute phô mai que giữa cô bé không cảm xúc Kashiwada và cậu bé giàu cảm xúc Oota

Tên khác: This Girl Will Express Herself in 100 Days; 100-nichi Go ni Kaoni Deru Kashiwada

Tác giả: Azuma Fuyu

Nhóm dịch: Chú cá con

Thể loại: Comedy Romance School Life Shounen Slice of life

Đăng bởi: Con Cá Con Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂

Số lượt xem: 207391 Theo dõi: 410

Update: 02/12/2020 20:39

TỔNG HỢP (100 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 100 02/12/2020 19:16

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 99 02/12/2020 00:47

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 98 02/12/2020 00:47

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 97 02/12/2020 00:47

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 96 02/12/2020 00:46

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 95 02/12/2020 00:46

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 94 02/12/2020 00:46

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 93 02/12/2020 00:46

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 92 01/12/2020 21:24

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 91 01/12/2020 21:24

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 90 20/11/2020 19:42

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 89 20/11/2020 19:42

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 88 20/11/2020 19:42

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 87 20/11/2020 19:42

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 86 20/11/2020 19:41

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 85 20/11/2020 19:41

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 84 20/11/2020 19:41

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 83 20/11/2020 19:41

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 82 20/11/2020 19:40

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 81 20/11/2020 19:40

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 80 11/11/2020 00:07

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 79 11/11/2020 00:07

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 78 11/11/2020 00:07

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 77 11/11/2020 00:07

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 76 11/11/2020 00:07

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 75 11/11/2020 00:06

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 74 11/11/2020 00:06

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 73 11/11/2020 00:06

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 72 11/11/2020 00:06

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 71 11/11/2020 00:05

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 70 31/10/2020 20:06

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 69 31/10/2020 20:06

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 68 31/10/2020 20:06

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 67 31/10/2020 20:06

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 66 31/10/2020 20:05

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 65 31/10/2020 20:05

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thừ 64 31/10/2020 20:05

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 63 31/10/2020 20:05

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 62 31/10/2020 20:05

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 61 31/10/2020 20:04

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 60 18/10/2020 19:38

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 59 18/10/2020 19:38

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 58 18/10/2020 19:37

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 57 18/10/2020 19:37

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 56 18/10/2020 19:37

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 55 18/10/2020 19:37

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 54 18/10/2020 19:37

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 53 18/10/2020 19:36

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 52 18/10/2020 19:36

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 51 18/10/2020 19:36

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 50 11/10/2020 20:00

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 49 11/10/2020 20:00

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 48 11/10/2020 20:00

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 47 11/10/2020 19:59

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 46 11/10/2020 19:59

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 45 11/10/2020 19:59

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 44 11/10/2020 19:59

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 43 11/10/2020 19:58

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 42 11/10/2020 19:58

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 41 11/10/2020 19:58

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 40 07/10/2020 20:33

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 39 07/10/2020 20:33

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 38 07/10/2020 20:32

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 37 07/10/2020 20:32

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 36 07/10/2020 20:32

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 35 07/10/2020 20:32

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 34 07/10/2020 20:32

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 33 07/10/2020 20:31

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 32 07/10/2020 20:31

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 31 07/10/2020 20:31

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 30 04/10/2020 11:13

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 29 04/10/2020 11:13

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 28 04/10/2020 11:13

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 27 04/10/2020 11:13

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 26 04/10/2020 11:13

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 25 04/10/2020 11:12

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 24 04/10/2020 11:12

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 23 04/10/2020 11:12

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 22 04/10/2020 11:11

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 21 04/10/2020 11:10

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 20 28/09/2020 18:41

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 19 28/09/2020 18:41

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 18 28/09/2020 18:41

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 17 28/09/2020 18:41

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 16 28/09/2020 18:40

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 15 28/09/2020 18:40

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 14 28/09/2020 18:40

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 13 28/09/2020 18:39

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 12 28/09/2020 18:39

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 11 28/09/2020 18:42

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 10 23/09/2020 16:35

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 9 23/09/2020 16:35

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 8 23/09/2020 16:35

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 7 23/09/2020 16:34

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 6 23/09/2020 16:34

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 5 23/09/2020 16:34

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 4 23/09/2020 16:34

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 3 23/09/2020 16:33

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 2 23/09/2020 16:33

Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày Ngày thứ 1 23/09/2020 16:33

Công việc bề bộn quá mãi mới ra được chap mới cho ae :(

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Aho Girl Update Spin-off Tenshi-girl
  • truyện tranh One Week Friends DST update chap 22-23
  • truyện tranh Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi Update Chap 105.5
  • truyện tranh Tomo chan wa Onnanoko! Update chap 40
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!