Nghịch Thiên Tà Thần [>Update 16/04<] chương 328

truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
SƠ LƯỢC
Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người độc hại...... Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong

Tên khác: ATG ; Ni Tian Xie Shen ; 逆天邪神

Tác giả: Mars Gravity 火星引力

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Adventure Harem Manhua Mystery Shounen Supernatural Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1809039 Theo dõi: 1097

Update: 16/04/2021 11:50TỔNG HỢP (329 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 328 16/04/2021 11:49

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 327 14/04/2021 18:59

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 326 13/04/2021 11:44

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 325 09/04/2021 16:02

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 324 07/04/2021 09:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 323 05/04/2021 15:46

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 322 03/04/2021 19:00

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 321 31/03/2021 11:32

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 320 28/03/2021 18:49

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 319 26/03/2021 11:38

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 318 24/03/2021 16:06

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 317 21/03/2021 16:25

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 316 19/03/2021 13:18

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 315 17/03/2021 12:44

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 314 14/03/2021 10:05

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 313 12/03/2021 16:12

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 312 11/03/2021 10:43

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 311 07/03/2021 11:27

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 310 05/03/2021 16:04

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 309 03/03/2021 17:34

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 308 01/03/2021 10:13

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 307 28/02/2021 18:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 306 26/02/2021 13:47

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 305 24/02/2021 18:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 304 23/02/2021 15:26

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 303 22/02/2021 13:09

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 302 21/02/2021 21:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 301 18/02/2021 22:28

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 300 19/02/2021 23:32

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 299 19/02/2021 23:32

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 298 19/02/2021 23:31

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 297 09/02/2021 12:07

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 296 07/02/2021 12:42

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 295 06/02/2021 12:28

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 294 05/02/2021 13:50

Nghịch Thiên Tà Thần chương 293 04/02/2021 18:10

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 292 03/02/2021 11:11

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 291 02/02/2021 12:35

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 290 02/02/2021 13:53

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 289 01/02/2021 10:58

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 288 30/01/2021 11:59

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 287 30/01/2021 12:18

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 286 28/01/2021 13:50

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 285 27/01/2021 14:59

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 284 26/01/2021 13:12

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 283 26/01/2021 13:12

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 282 24/01/2021 20:08

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 281 23/01/2021 09:42

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 280 22/01/2021 11:51

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 279 21/01/2021 17:35

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 278 20/01/2021 13:00

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 277 19/01/2021 16:10

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 276 19/01/2021 16:10

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 275 17/01/2021 16:38

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 274 16/01/2021 10:12

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 273 15/01/2021 15:29

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 272 14/01/2021 20:44

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 271 13/01/2021 11:25

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 270 12/01/2021 13:17

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 269 11/01/2021 12:50

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 268 10/01/2021 20:15

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 267 10/01/2021 20:15

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 266 08/01/2021 14:19

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 265 07/01/2021 11:28

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 264 06/01/2021 17:37

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 263 05/01/2021 10:29

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 262 04/01/2021 13:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 261 04/01/2021 13:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 260 04/01/2021 13:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 259 02/01/2021 09:29

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 258 31/12/2020 13:33

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 257 30/12/2020 11:32

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 256 29/12/2020 12:01

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 255 28/12/2020 11:27

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 254 28/12/2020 11:27

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 253 26/12/2020 10:37

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 252 25/12/2020 13:29

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 251 24/12/2020 11:51

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 250 23/12/2020 12:13

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 249 22/12/2020 13:21

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 248 21/12/2020 12:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 247 20/12/2020 17:32

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 246 19/12/2020 14:44

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 245 19/12/2020 14:44

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 244 17/12/2020 10:32

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 243 16/12/2020 15:12

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 242 15/12/2020 11:04

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 241 15/12/2020 11:04

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 240 13/12/2020 18:53

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 239 12/12/2020 11:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 238 12/12/2020 17:41

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 237 10/12/2020 13:06

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 236 09/12/2020 13:30

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 235 08/12/2020 13:05

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 234 07/12/2020 12:52

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 233 06/12/2020 23:39

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 232 05/12/2020 12:19

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 231 04/12/2020 12:52

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 230 03/12/2020 13:15

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 229 03/12/2020 13:14

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 228 01/12/2020 16:23

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 227 28/11/2020 10:10

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 226 25/11/2020 11:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 225 21/11/2020 17:49

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 224 18/11/2020 13:53

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 223 14/11/2020 10:47

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 222 11/11/2020 15:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 221 07/11/2020 17:01

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 220 31/10/2020 15:39

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 219 24/10/2020 14:00

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 218 17/10/2020 13:07

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 217 10/10/2020 13:50

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 216 06/10/2020 02:42

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 215 05/09/2020 12:35

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 214 01/09/2020 16:07

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 213 29/08/2020 13:00

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 212 25/08/2020 19:18

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 211 22/08/2020 21:27

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 210 15/08/2020 19:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 209 15/08/2020 19:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 208 11/08/2020 19:42

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 207 08/08/2020 20:18

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 206 05/08/2020 21:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 205 05/08/2020 21:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 204 29/07/2020 08:38

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 203 25/07/2020 21:45

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 202 22/07/2020 16:45

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 201 19/07/2020 01:58

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 200 15/07/2020 14:52

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 199 15/07/2020 14:52

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 198 08/07/2020 08:11

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 197 07/07/2020 13:57

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 196 07/07/2020 13:57

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 195 07/07/2020 13:57

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 194 07/07/2020 13:57

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 193 07/07/2020 13:57

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 192 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 191 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 190 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 189 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 188 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 187 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 186 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 185 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 184 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 183 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 182 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 181 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 180 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 179 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 178 07/07/2020 13:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 177 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 176 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 175 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 174 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 173 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 172 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 171 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 170 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 169 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 168 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 167 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 166 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 165 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 164 07/07/2020 13:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 163 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 162 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 161 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 160 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 159 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 158 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 157 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 156 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 155 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 154 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 153 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 152 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 151 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 150 07/07/2020 13:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 149 06/07/2020 01:23

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 148 03/07/2020 23:04

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 147 02/07/2020 19:53

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 146 20/06/2020 23:29

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 145 14/06/2020 17:45

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 144 06/06/2020 19:25

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 143 27/05/2020 07:47

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 142 16/05/2020 20:19

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 141 14/05/2020 11:34

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 140 28/04/2020 01:25

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 139 15/04/2020 19:05

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 138 04/04/2020 22:09

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 137 17/03/2020 19:46

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 136 14/03/2020 10:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 135 10/03/2020 21:25

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 134 23/02/2020 22:52

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 133 17/02/2020 23:25

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 132 07/02/2020 12:14

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 131 29/01/2020 13:30

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 130 22/01/2020 13:02

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 129 12/01/2020 21:19

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 128 06/01/2020 16:20

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 127 30/12/2019 14:49

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 126 30/12/2019 14:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 125 30/12/2019 14:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 124 03/12/2019 18:09

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 123 25/11/2019 21:14

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 122 07/11/2019 20:17

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 121 03/11/2019 21:38

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 120 01/11/2019 19:09

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 119 29/10/2019 22:18

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 118 26/10/2019 16:58

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 117 20/10/2019 16:16

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 116 16/10/2019 21:05

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 115 13/10/2019 16:51

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 114 11/10/2019 10:32

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 113 05/10/2019 14:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 112 02/10/2019 20:14

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 111 28/09/2019 19:26

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 110 27/09/2019 14:04

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 109 18/09/2019 06:47

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 108 15/09/2019 22:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 107 12/09/2019 15:01

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 106 10/09/2019 16:49

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 105 08/09/2019 20:11

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 104 04/09/2019 23:45

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 103 26/08/2019 23:56

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 102 26/08/2019 23:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 101 26/08/2019 23:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 100 26/08/2019 23:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 99 26/08/2019 23:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 98 26/08/2019 23:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 97 26/08/2019 23:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 96 26/08/2019 23:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 95 26/08/2019 23:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 94 26/08/2019 23:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 93 26/08/2019 23:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 92 26/08/2019 23:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 91 26/08/2019 23:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 90 26/08/2019 23:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 89 26/08/2019 23:54

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 88 12/08/2019 22:46

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 87 10/08/2019 22:18

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 86 09/08/2019 12:46

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 85 01/08/2019 23:06

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 84 26/07/2019 22:17

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 83 24/07/2019 21:00

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 82 20/07/2019 18:37

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 81 11/07/2019 15:13

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 80 09/07/2019 13:33

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 79 07/07/2019 15:31

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 78 05/07/2019 13:23

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 77 25/06/2019 19:36

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 76 23/06/2019 19:45

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 75 21/06/2019 22:23

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 74 16/06/2019 19:15

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 73 14/06/2019 23:16

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 72 12/06/2019 21:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 71 05/06/2019 16:58

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 70 03/06/2019 20:44

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 69 01/06/2019 13:38

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 68 01/05/2019 13:15

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 67 29/04/2019 12:00

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 66 27/04/2019 13:06

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 65 25/04/2019 14:17

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 64 23/04/2019 12:43

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 63 18/04/2019 16:53

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 62 16/04/2019 13:44

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 61 14/04/2019 14:37

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 60 05/04/2019 14:42

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 59 03/04/2019 14:45

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 58 01/04/2019 13:18

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 57 21/03/2019 21:38

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 56 19/03/2019 21:05

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 55 17/03/2019 19:23

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 54 11/03/2019 22:04

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 53 09/03/2019 21:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 52 06/03/2019 14:25

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 51 04/03/2019 17:30

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 50 02/03/2019 15:50

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 49 28/02/2019 14:13

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 48 26/02/2019 14:27

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 47 21/02/2019 13:58

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 46 21/02/2019 13:58

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 45 18/02/2019 22:38

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 44 01/02/2019 22:59

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 43 30/01/2019 23:33

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 42 28/01/2019 21:19

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 41 23/01/2019 20:49

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 40 21/01/2019 20:28

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 39 19/01/2019 21:33

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 38 13/01/2019 17:36

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 37 11/01/2019 14:38

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 36 09/01/2019 22:33

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 35 31/12/2018 22:04

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 34 29/12/2018 22:31

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 33 27/12/2018 22:28

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 32 27/12/2018 22:29

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 31 22/12/2018 21:16

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 30 20/12/2018 20:55

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 29 13/12/2018 18:04

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 28 12/12/2018 12:51

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 27 11/12/2018 13:15

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 26 11/12/2018 13:15

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 25 30/11/2018 21:28

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 24 29/11/2018 18:59

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 23 21/11/2018 21:08

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 22 20/11/2018 20:04

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 21 19/11/2018 21:39

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 20 08/11/2018 19:41

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 19 07/11/2018 19:24

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 18 01/11/2018 19:39

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 17 31/10/2018 20:48

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 16 26/10/2018 19:07

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 15 24/10/2018 20:47

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 14 18/10/2018 18:31

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 13 17/10/2018 19:33

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 12 11/10/2018 13:02

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 11 08/10/2018 19:18

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 10 07/10/2018 18:20

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 9 02/10/2018 14:11

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 8 28/09/2018 19:38

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 7 27/09/2018 13:24

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 6 26/09/2018 18:15

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 5 25/09/2018 13:30

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 4 25/09/2018 13:30

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 3 23/09/2018 13:10

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 2 23/09/2018 13:10

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 1 21/09/2018 17:04

Nghịch Thiên Tà Thần Chương 0 17/09/2018 23:08

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!