Hành trình hậu tận thế

truyện tranh Hành trình hậu tận thế
SƠ LƯỢC
Hành trình hậu tận thế – A Post-Apocalyptic Journey – Câu chuyện về vùng đất hoang tàn hậu tận thế đầy rẫy sự đồi trụy. Chúng ta sẽ được dõi theo cuộc hành trình của một kẻ buôn lậu, một kẻ tàn nhẫn và khát máu, người được coi là một con quái vật do dòng máu ác quỷ mà hắn được thừa hưởng. Hắn phải mạo hiểm, buôn lậu hàng hóa để sinh tồn trong một thế giới chỉ có kẻ mạnh nhất sống sót….

Tên khác: A Post-Apocalyptic Journey, 末日危途

Tác giả: Ai Ran

Nguồn: Gantz VN merakiscans.com

Nhóm dịch: GantzVN

Thể loại: Action Adventure Manhua

Đăng bởi: Potig T Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 512538 Theo dõi: 574

Update: 10/07/2020 02:12

TỔNG HỢP (119 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Hành trình hậu tận thế Chap 119 10/07/2020 02:12

Hành trình hậu tận thế Chap 118 06/07/2020 17:19

Hành trình hậu tận thế Chap 117 15/06/2020 13:42

Hành trình hậu tận thế Chap 116 - Fixed 06/07/2020 17:18

Hành trình hậu tận thế Chap 115 30/05/2020 11:44

Hành trình hậu tận thế Chap 114 30/05/2020 11:43

Hành trình hậu tận thế Chap 113 19/04/2020 09:42

Hành trình hậu tận thế Chap 112 19/04/2020 09:31

Hành trình hậu tận thế Chap 111 19/04/2020 09:14

Hành trình hậu tận thế Chap 110 05/04/2020 07:42

Hành trình hậu tận thế Chap 109 01/04/2020 16:36

Hành trình hậu tận thế Chap 108 23/03/2020 10:45

Hành trình hậu tận thế Chap 107 11/03/2020 16:47

Hành trình hậu tận thế Chap 106 09/03/2020 19:01

Hành trình hậu tận thế Chap 105 29/02/2020 13:16

Hành trình hậu tận thế Chap 104 15/02/2020 21:41

Hành trình hậu tận thế Chap 103 13/02/2020 16:10

Hành trình hậu tận thế Chap 102 15/01/2020 11:24

Hành trình hậu tận thế Chap 101 12/01/2020 09:22

Hành trình hậu tận thế Chap 100 02/01/2020 12:33

Hành trình hậu tận thế Chap 99 21/12/2019 11:36

Hành trình hậu tận thế Chap 98 14/12/2019 11:20

Hành trình hậu tận thế Chap 97 11/12/2019 12:28

Hành trình hậu tận thế Chap 96 23/11/2019 11:24

Hành trình hậu tận thế Chap 95 12/11/2019 16:02

Hành trình hậu tận thế Chap 94 07/11/2019 15:48

Hành trình hậu tận thế Chap 93 05/11/2019 12:16

Hành trình hậu tận thế Chap 92 01/11/2019 15:18

Hành trình hậu tận thế Chap 91 28/10/2019 10:12

Hành trình hậu tận thế Chap 90 28/10/2019 10:11

Hành trình hậu tận thế Chap 89 24/10/2019 10:01

Hành trình hậu tận thế Chap 88 18/10/2019 11:37

Hành trình hậu tận thế Chap 87 15/10/2019 22:27

Hành trình hậu tận thế Chap 86 14/10/2019 08:58

Hành trình hậu tận thế Chap 85 11/10/2019 09:25

Hành trình hậu tận thế Chap 84 10/10/2019 12:20

Hành trình hậu tận thế Chap 83 09/10/2019 10:20

Hành trình hậu tận thế Chap 82 07/10/2019 12:40

Hành trình hậu tận thế Chap 81 03/10/2019 14:41

Hành trình hậu tận thế Chap 80 01/10/2019 18:12

Hành trình hậu tận thế Chap 79 01/10/2019 18:12

Hành trình hậu tận thế Chap 78 01/10/2019 18:12

Hành trình hậu tận thế Chap 77 01/10/2019 17:23

Hành trình hậu tận thế Chap 76 30/09/2019 13:34

Hành trình hậu tận thế Chap 75 26/09/2019 16:50

Hành trình hậu tận thế Chap 74 24/09/2019 11:07

Hành trình hậu tận thế Chap 73 21/09/2019 15:33

Hành trình hậu tận thế Chap 72 19/09/2019 09:47

Hành trình hậu tận thế Chap 71 17/09/2019 12:17

Hành trình hậu tận thế Chap 70 14/09/2019 19:27

Hành trình hậu tận thế Chap 69 13/09/2019 18:36

Hành trình hậu tận thế Chap 68 12/09/2019 18:52

Hành trình hậu tận thế Chap 67 11/09/2019 16:22

Hành trình hậu tận thế Chap 66 05/09/2019 23:35

Hành trình hậu tận thế Chap 65 03/09/2019 10:45

Hành trình hậu tận thế Chap 64 02/09/2019 00:49

Hành trình hậu tận thế Chap 63 31/08/2019 12:41

Hành trình hậu tận thế Chap 62 29/08/2019 17:41

Hành trình hậu tận thế Chap 61 28/08/2019 14:34

Hành trình hậu tận thế Chap 60 27/08/2019 16:30

Hành trình hậu tận thế Chap 59 26/08/2019 10:05

Hành trình hậu tận thế Chap 58 22/08/2019 16:11

Hành trình hậu tận thế Chap 57 19/08/2019 12:03

Hành trình hậu tận thế Chap 56 15/08/2019 12:59

Hành trình hậu tận thế Chap 55 12/08/2019 13:29

Hành trình hậu tận thế Chap 54 09/08/2019 14:06

Hành trình hậu tận thế Chap 53 06/08/2019 12:51

Hành trình hậu tận thế Chap 52 03/08/2019 13:41

Hành trình hậu tận thế Chap 51 29/07/2019 14:18

Hành trình hậu tận thế Chap 50 27/07/2019 18:02

Hành trình hậu tận thế Chap 49 27/07/2019 18:01

Hành trình hậu tận thế Chap 48 27/07/2019 16:55

Hành trình hậu tận thế Chap 47 27/07/2019 16:35

Hành trình hậu tận thế Chap 46 18/07/2019 13:28

Hành trình hậu tận thế Chap 45 18/07/2019 13:19

Hành trình hậu tận thế Chap 44 14/07/2019 15:02

Hành trình hậu tận thế Chap 43 14/07/2019 15:01

Hành trình hậu tận thế Chap 42 05/07/2019 09:35

Hành trình hậu tận thế Chap 41 24/06/2019 21:20

Hành trình hậu tận thế Chap 40 24/06/2019 20:49

Hành trình hậu tận thế Chap 39 24/06/2019 20:04

Hành trình hậu tận thế Chap 38 09/06/2019 14:24

Hành trình hậu tận thế Chap 37 09/06/2019 14:22

Hành trình hậu tận thế Chap 36 09/06/2019 13:20

Hành trình hậu tận thế Chap 35 29/05/2019 02:37

Hành trình hậu tận thế Chap 34 28/05/2019 17:46

Hành trình hậu tận thế Chap 33 27/05/2019 12:34

Hành trình hậu tận thế Chap 32 24/05/2019 15:13

Hành trình hậu tận thế Chap 31 20/05/2019 17:37

Hành trình hậu tận thế Chap 30 17/05/2019 15:54

Hành trình hậu tận thế Chap 29 15/05/2019 10:56

Hành trình hậu tận thế Chap 28 13/05/2019 09:17

Hành trình hậu tận thế Chap 27 10/05/2019 12:18

Hành trình hậu tận thế Chap 26 09/05/2019 20:17

Hành trình hậu tận thế Chap 25 08/05/2019 12:15

Hành trình hậu tận thế Chap 24 08/05/2019 12:07

Hành trình hậu tận thế Chap 23 07/05/2019 11:44

Hành trình hậu tận thế Chap 22 06/05/2019 08:49

Hành trình hậu tận thế Chap 21 05/05/2019 15:18

Hành trình hậu tận thế Chap 20 04/05/2019 19:30

Hành trình hậu tận thế Chap 19 23/04/2019 13:43

Hành trình hậu tận thế Chap 18 23/04/2019 13:42

Hành trình hậu tận thế Chap 17 22/04/2019 15:08

Hành trình hậu tận thế Chap 16 20/04/2019 16:14

Hành trình hậu tận thế Chap 15 20/04/2019 14:32

Hành trình hậu tận thế Chap 14 19/04/2019 16:58

Hành trình hậu tận thế Chap 13 19/04/2019 09:29

Hành trình hậu tận thế Chap 12 18/04/2019 15:24

Hành trình hậu tận thế Chap 11 18/04/2019 15:23

Hành trình hậu tận thế Chap 10 17/04/2019 12:37

Hành trình hậu tận thế Chap 9 16/04/2019 17:37

Hành trình hậu tận thế Chap 8 15/04/2019 16:40

Hành trình hậu tận thế Chap 7 15/04/2019 09:19

Hành trình hậu tận thế Chap 6 13/04/2019 15:39

Hành trình hậu tận thế Chap 5 12/04/2019 15:23

Hành trình hậu tận thế Chap 4 12/04/2019 15:23

Hành trình hậu tận thế Chap 3 12/04/2019 15:23

Hành trình hậu tận thế Chap 2 12/04/2019 15:20

Hành trình hậu tận thế Chap 1 12/04/2019 15:17

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh The Dungeon Master
  • truyện tranh Thần Giới Online
  • truyện tranh Tiêu dao pháp ngoại
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!