ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC [>Update 13/05<] Chapter 95

truyện tranh ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC
SƠ LƯỢC
emoNàng vốn là tiểu thư ngốc nghếch, ngu đần, nổi tiếng ở tướng phủ, lại vì một tờ hưu thư, đập đầu vào cột qua đời! Đặc công Mục Thanh Ca của thế kỷ 21 mượn xác hoàn hồn, dựa vào bản lĩnh y độc song tuyệt, đảo loạn triều đình, từ đó phong vân thay đổi. Nói nàng là kẻ ngốc, hừ, nàng sẽ để cho họ biết cái gì gọi là suy nghĩ lớn! Nàng sẽ để cho bọn họ biết thế nào là mỹ diễm vô song! Giả trư ăn thịt hổ, mượn đao giết kẻ thù, nàng chơi đùa vô cùng thuận lợi!

Tác giả: Siêu Man Tế Khẩn

Nhóm dịch: Melody Happy Group

Thể loại: Manhua Romance Drama Ngôn Tình

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 12689 Theo dõi: 15

Update: 13/05/2020 09:34

TỔNG HỢP (91 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 95 13/05/2020 09:34

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 94 13/05/2020 09:34

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 93 03/05/2020 04:47

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 92 03/05/2020 04:47

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 91 02/05/2020 11:43

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 90 02/05/2020 11:43

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 89 02/05/2020 11:43

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 88 02/05/2020 11:43

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 87 02/05/2020 11:42

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 86 02/05/2020 11:42

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 85 21/04/2020 23:10

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 84 19/04/2020 10:26

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 83 19/04/2020 10:25

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 82 16/04/2020 20:37

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 81 15/04/2020 12:23

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 80 15/04/2020 12:23

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 79 08/04/2020 07:11

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 78 03/04/2020 16:48

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 77 31/03/2020 07:05

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 76 28/03/2020 07:14

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 75 27/03/2020 04:23

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 74 26/03/2020 09:37

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 71 26/03/2020 08:19

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 70 26/03/2020 08:19

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 68 26/03/2020 08:19

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 69 26/03/2020 08:19

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 67 24/03/2020 17:28

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 66 24/03/2020 17:28

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 65 24/03/2020 17:28

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 64 25/02/2020 00:29

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 63 25/02/2020 00:29

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 62 20/02/2020 19:49

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 61 20/02/2020 19:49

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 60 13/02/2020 09:43

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 59 11/02/2020 17:46

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 58 11/02/2020 17:46

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 57 08/02/2020 15:19

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 56 06/02/2020 23:14

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 55 06/02/2020 23:14

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 54 02/02/2020 11:00

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 53 02/02/2020 11:00

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 52 30/01/2020 07:42

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 51 28/01/2020 09:01

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 50 27/01/2020 10:34

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 49 26/01/2020 08:48

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 48 26/01/2020 08:47

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 47 20/01/2020 21:35

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 46 20/01/2020 21:35

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 45 20/01/2020 21:35

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 44 17/01/2020 17:54

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 43 15/01/2020 11:20

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 42 15/01/2020 11:20

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 41 10/01/2020 03:30

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 40 09/01/2020 07:16

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 39 08/01/2020 11:20

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 38 07/01/2020 00:45

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 37 01/01/2020 20:23

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 35 29/12/2019 20:39

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 34 29/12/2019 17:54

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 33 26/12/2019 21:40

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 32 26/12/2019 00:08

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 31 22/12/2019 12:19

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 30 21/12/2019 16:26

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 29 19/12/2019 16:32

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 28 19/12/2019 00:00

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 27 15/12/2019 08:03

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 26 15/12/2019 08:03

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 25 12/12/2019 18:43

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 24 11/12/2019 22:29

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 23 11/12/2019 22:29

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 22 11/12/2019 22:29

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 21 07/12/2019 02:27

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 20 06/12/2019 13:24

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 19 06/12/2019 13:24

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 18 06/12/2019 01:46

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC Chapter 17 06/12/2019 01:46

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chapter 16 01/12/2019 23:34

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 15 01/12/2019 23:34

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 14 01/12/2019 23:34

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 13 01/12/2019 23:34

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap ;12 01/12/2019 23:34

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 11 01/12/2019 23:34

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 10 01/12/2019 23:34

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 9 01/12/2019 23:34

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 8 01/12/2019 23:33

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 5.5 01/12/2019 23:33

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 5 01/12/2019 23:33

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 4 01/12/2019 23:33

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 3 01/12/2019 23:33

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 2 01/12/2019 23:33

ĐỘC PHI NGU NGỐC KHÔNG THỂ CHỌC chap 1 01/12/2019 23:32

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!