TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI [>Update 27/11<] chapter 90

truyện tranh TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI
SƠ LƯỢC
Trò chơi gan đế phong hạ xuyên qua đến mạt pháp thời đại tu chân thế giới, bằng vào thuộc tính dị năng cùng trong trò chơi bồi dưỡng ra tới chiến lược thủ đoạn một đường đánh bạo địch nhân, đạt được địch nhân thuộc tính cập kỹ năng, xoay chuyển càn khôn! Còn có các lộ thú nương mỹ thiếu nữ…… Toàn bộ muốn hướng trong chén tới! Địch nhân đắc ý: “Ta cái thế thần công thiên hạ vô địch!” Phong hạ một quyền đem này đánh bạo! Ở địch nhân trước mặt bóp nát thuộc tính quang đoàn: “Đa tạ, hiện tại nó là ta cái thế thần công!”

Tên khác: Ta Nhặt Được Thuộc Tính Đầy Đất

Thể loại: Harem Historical Manhua Martial Arts School Life Shounen Tragedy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 164597 Theo dõi: 278

Update: 27/11/2020 23:00

TỔNG HỢP (92 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI chapter 90 27/11/2020 23:00

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 89 21/11/2020 22:33

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 88 21/11/2020 00:14

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 87 18/11/2020 01:06

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 86 18/11/2020 01:06

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 85 15/11/2020 10:07

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 84 15/11/2020 10:07

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 83 15/11/2020 10:07

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 82 15/11/2020 10:07

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 81 04/11/2020 18:52

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 80 04/11/2020 18:52

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 79 22/10/2020 13:28

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 78 22/10/2020 13:28

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 77 17/10/2020 20:42

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 76 17/10/2020 20:42

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 75 17/10/2020 20:42

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 74 04/10/2020 03:33

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 73 29/09/2020 22:47

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 72 26/09/2020 18:13

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 71 23/09/2020 16:56

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 70 19/09/2020 20:14

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 69 17/09/2020 12:18

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 68 12/09/2020 22:55

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 67 09/09/2020 11:57

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 66 06/09/2020 21:22

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 65 02/09/2020 19:54

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 64 29/08/2020 14:09

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 63 27/08/2020 09:32

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 62 23/08/2020 08:55

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 61 23/08/2020 08:55

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 60 15/08/2020 08:46

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 59 11/08/2020 21:15

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 58 09/08/2020 10:14

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 57 06/08/2020 23:05

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 56 03/08/2020 06:22

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 55 31/07/2020 00:35

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 54 27/07/2020 02:14

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 53 22/07/2020 09:34

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 52 20/07/2020 13:16

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 51 20/07/2020 13:16

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 50 15/07/2020 15:36

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 49 14/07/2020 11:06

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 48 14/07/2020 11:06

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 47 07/07/2020 17:51

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 46 07/07/2020 17:51

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 45 03/07/2020 19:41

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 44 03/07/2020 19:41

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 43 03/07/2020 19:41

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 42 03/07/2020 19:41

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 41 03/07/2020 19:41

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 40 03/07/2020 19:41

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 39 03/07/2020 19:40

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 38 03/07/2020 19:40

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 37 03/07/2020 19:40

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 36 03/07/2020 19:40

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 35 03/07/2020 19:40

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 34 31/05/2020 06:59

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 33 13/05/2020 16:30

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 32 13/05/2020 16:30

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 31 13/05/2020 16:30

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 30 13/05/2020 16:30

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 29 13/05/2020 16:30

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 28 28/04/2020 05:04

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 27 28/04/2020 05:04

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 26 28/04/2020 05:04

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 25 28/04/2020 05:04

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 24 28/04/2020 05:04

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 23 28/04/2020 05:04

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 22 28/04/2020 05:04

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 21 28/04/2020 05:04

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 20 28/04/2020 05:04

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 19 28/04/2020 05:04

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 18 28/04/2020 05:04

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 17 25/04/2020 17:42

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 16 25/04/2020 17:42

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 15 19/04/2020 22:59

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 14 19/04/2020 22:59

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 13 19/04/2020 22:59

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 12 19/04/2020 22:59

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 11 19/04/2020 22:59

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 10 02/04/2020 19:52

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 9 02/04/2020 19:52

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 8 02/04/2020 19:52

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 7 22/03/2020 08:07

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 6 18/02/2020 00:36

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 5 18/02/2020 00:36

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 4 18/02/2020 00:35

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 3 18/02/2020 00:35

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 2 18/02/2020 00:35

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 1.2 14/02/2020 01:28

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 1.1 - Xuyên Việt 14/02/2020 01:24

TA NHẶT ĐƯỢC THUỘC TÍNH TẠI TU CHÂN GIỚI Chapter 0 09/02/2020 23:10

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!