Nhất Kiếm Độc Tôn [>Update 29/11<] chapter 49

truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
SƠ LƯỢC
Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm.

Chư thiên thần phật tiên, không qua đến nhất kiếm !

Tác giả: Thanh Phong Loan

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Adventure Manhua Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: Lelouch Vi Britannia Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 45035 Theo dõi: 92

Update: 29/11/2020 23:00

TỔNG HỢP (49 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 49 29/11/2020 23:00

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 48 29/11/2020 22:20

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 47 26/11/2020 19:03

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 46 25/11/2020 02:37

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 45 23/11/2020 08:15

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 44 22/11/2020 08:10

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 43 19/11/2020 22:53

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 42 18/11/2020 00:16

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 41 16/11/2020 08:42

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 40 15/11/2020 05:41

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 39 12/11/2020 21:41

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 38 10/11/2020 21:38

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 37 09/11/2020 02:22

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 36 09/11/2020 02:22

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 35 09/11/2020 02:22

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 34 03/11/2020 22:46

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 33 03/11/2020 22:02

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 32 03/11/2020 22:01

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 31 30/10/2020 12:27

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 30 29/10/2020 18:04

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 29 27/10/2020 17:09

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 28 26/10/2020 21:50

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 27 25/10/2020 01:36

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 26 25/10/2020 01:36

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 25 25/10/2020 01:35

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 24 25/10/2020 01:34

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 23 25/10/2020 01:33

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 22 25/10/2020 01:32

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 21 25/10/2020 01:31

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 20 25/10/2020 01:30

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 19 25/10/2020 01:29

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 18 25/10/2020 01:28

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 17 25/10/2020 01:27

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 16 25/10/2020 01:26

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 15 25/10/2020 01:26

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 14 25/10/2020 01:25

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 13 25/10/2020 01:24

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 12 25/10/2020 01:24

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 11 25/10/2020 01:23

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 10 25/10/2020 01:23

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 9 25/10/2020 01:22

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 8 25/10/2020 01:21

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 7 25/10/2020 01:21

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 6 25/10/2020 01:20

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 5 25/10/2020 01:20

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 4 25/10/2020 01:19

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 3 25/10/2020 01:18

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 2 25/10/2020 01:17

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 1 25/10/2020 01:15

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Berserk [Update Chap 362 SIÊU HOTTT]
  • truyện tranh Dragon Ball New Age Up Chap 35
  • truyện tranh Nishikaze to Taiyou One shot
  • truyện tranh Fairy Tale One shot
  • truyện tranh Shinobigoto One Shot One shot
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!