Nhất Kiếm Độc Tôn [>Update 14/04<] chapter 118

truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
SƠ LƯỢC
Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm.

Chư thiên thần phật tiên, không qua đến nhất kiếm !

Tác giả: Thanh Phong Loan

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Adventure Manhua Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: Lelouch Vi Britannia Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 173477 Theo dõi: 172

Update: 14/04/2021 23:48TỔNG HỢP (118 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 118 14/04/2021 23:48

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 117 14/04/2021 23:48

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 116 11/04/2021 13:56

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 115 09/04/2021 16:00

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 114 08/04/2021 10:45

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 113 02/04/2021 18:56

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 112 02/04/2021 18:55

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 111 27/03/2021 22:05

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 110 22/03/2021 14:00

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 109 18/03/2021 14:59

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 108 15/03/2021 16:03

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 107 15/03/2021 16:03

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 106 12/03/2021 12:28

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 105 11/03/2021 10:07

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 104 09/03/2021 14:52

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 103 06/03/2021 17:23

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 102 05/03/2021 17:57

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 101 04/03/2021 09:33

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 100 03/03/2021 21:19

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 99 28/02/2021 13:25

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 98 24/02/2021 03:39

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 97 22/02/2021 07:33

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 96 21/02/2021 08:43

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 95 20/02/2021 15:54

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 94 20/02/2021 15:54

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 93 20/02/2021 08:05

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 92 20/02/2021 08:05

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 91 17/02/2021 15:01

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 90 08/02/2021 20:04

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 89 08/02/2021 20:04

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 88 05/02/2021 13:41

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 87 03/02/2021 18:12

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 86 03/02/2021 09:17

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 85 03/02/2021 09:17

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 84 30/01/2021 13:38

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 83 30/01/2021 13:38

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 82 30/01/2021 13:38

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 81 30/01/2021 13:38

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 80 21/01/2021 23:10

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 79 20/01/2021 08:12

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 78 19/01/2021 16:09

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 77 18/01/2021 15:49

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 76 16/01/2021 21:49

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 75 14/01/2021 22:47

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 74 11/01/2021 23:21

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 73 11/01/2021 15:57

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 72 08/01/2021 17:17

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 71 08/01/2021 06:57

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 70 04/01/2021 22:40

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 69 03/01/2021 12:59

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 68 02/01/2021 14:55

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 67 01/01/2021 07:35

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 66 30/12/2020 10:32

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 65 30/12/2020 10:32

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 64 27/12/2020 00:02

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 63 25/12/2020 08:50

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 62 23/12/2020 07:28

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 61 20/12/2020 22:33

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 60 20/12/2020 22:33

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 59 19/12/2020 12:09

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 58 16/12/2020 03:23

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 57 14/12/2020 07:58

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 56 13/12/2020 01:11

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 55 12/12/2020 23:54

Nhất Kiếm Độc Tôn chapter 54 10/12/2020 07:36

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 53 07/12/2020 07:49

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 52 05/12/2020 23:30

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 51 03/12/2020 18:26

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 50 02/12/2020 06:32

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 49 29/11/2020 23:00

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 48 29/11/2020 22:20

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 47 26/11/2020 19:03

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 46 25/11/2020 02:37

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 45 23/11/2020 08:15

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 44 22/11/2020 08:10

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 43 19/11/2020 22:53

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 42 18/11/2020 00:16

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 41 16/11/2020 08:42

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 40 15/11/2020 05:41

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 39 12/11/2020 21:41

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 38 10/11/2020 21:38

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 37 09/11/2020 02:22

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 36 09/11/2020 02:22

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 35 09/11/2020 02:22

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 34 03/11/2020 22:46

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 33 03/11/2020 22:02

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 32 03/11/2020 22:01

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 31 30/10/2020 12:27

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 30 29/10/2020 18:04

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 29 27/10/2020 17:09

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 28 26/10/2020 21:50

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 27 25/10/2020 01:36

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 26 25/10/2020 01:36

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 25 25/10/2020 01:35

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 24 25/10/2020 01:34

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 23 25/10/2020 01:33

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 22 25/10/2020 01:32

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 21 25/10/2020 01:31

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 20 25/10/2020 01:30

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 19 25/10/2020 01:29

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 18 25/10/2020 01:28

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 17 25/10/2020 01:27

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 16 25/10/2020 01:26

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 15 25/10/2020 01:26

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 14 25/10/2020 01:25

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 13 25/10/2020 01:24

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 12 25/10/2020 01:24

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 11 25/10/2020 01:23

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 10 25/10/2020 01:23

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 9 25/10/2020 01:22

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 8 25/10/2020 01:21

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 7 25/10/2020 01:21

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 6 25/10/2020 01:20

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 5 25/10/2020 01:20

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 4 25/10/2020 01:19

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 3 25/10/2020 01:18

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 2 25/10/2020 01:17

Nhất Kiếm Độc Tôn Chapter 1 25/10/2020 01:15

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Berserk [Update Chap 363 SIÊU HOTTT]
  • truyện tranh Dragon Ball New Age Up Chap 35
  • truyện tranh Nishikaze to Taiyou One shot
  • truyện tranh Fairy Tale One shot
  • truyện tranh Shinobigoto One Shot One shot
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!