Cái Bóng Vạn Năng [>Update 30/11<] chapter 94

truyện tranh Cái Bóng Vạn Năng
SƠ LƯỢC
Tình cờ, Lý Vân Mục tìm được một máy chủ cao cấp tới từ thời đại đen tối của nhân loại. Giờ phút này, cuộc đời khổ sở của cậu đã thay đổi hoàn toàn!
Tư chất sao? Hay là thiên phú? Đều chẳng là cái thá gì cả? Chúng có ăn được không?
Tôi không có tư chất, cũng chẳng có thiên phú, nhưng cái bóng của tôi trong hiện thực lại có thể luyện cấp. Giá trị kinh nghiệm, giá trị nội lực, mức độ thông thạo kỹ năng chiến đấu…tất cả đều có thể tăng lên trong khi tôi chẳng phải làm gì cả. Lúc ngủ cũng có thể tăng độ thông thạo, ngáp một cái cũng có thể tăng chiến kĩ huyền công.

Thể loại: Action Adventure Manhua Fantasy

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 77635 Theo dõi: 105

Update: 30/11/2021 01:18TỔNG HỢP (92 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Cái Bóng Vạn Năng chapter 94 30/11/2021 01:17

Cái Bóng Vạn Năng chapter 93 25/11/2021 08:57

Cái Bóng Vạn Năng chapter 92 21/11/2021 15:02

Cái Bóng Vạn Năng chapter 91 17/11/2021 13:52

Cái Bóng Vạn Năng chapter 90 14/11/2021 19:22

Cái Bóng Vạn Năng chapter 88 89 11/11/2021 22:33

Cái Bóng Vạn Năng chapter 87 07/11/2021 14:13

Cái Bóng Vạn Năng chapter 86 31/10/2021 11:25

Cái Bóng Vạn Năng chapter 85 27/10/2021 12:42

Cái Bóng Vạn Năng chapter 84 24/10/2021 11:19

Cái Bóng Vạn Năng chapter 83 20/10/2021 12:23

Cái Bóng Vạn Năng chapter 82 17/10/2021 22:33

Cái Bóng Vạn Năng chapter 81 13/10/2021 15:55

Cái Bóng Vạn Năng chapter 80 11/10/2021 04:25

Cái Bóng Vạn Năng chapter 79 11/10/2021 04:25

Cái Bóng Vạn Năng chapter 78 11/10/2021 04:25

Cái Bóng Vạn Năng chapter 77 02/10/2021 06:14

Cái Bóng Vạn Năng chapter 76 29/09/2021 12:58

Cái Bóng Vạn Năng chapter 75 26/09/2021 18:34

Cái Bóng Vạn Năng chapter 74 24/09/2021 03:46

Cái Bóng Vạn Năng chapter 73 19/09/2021 22:42

Cái Bóng Vạn Năng chapter 72 15/09/2021 16:20

Cái Bóng Vạn Năng chapter 71 12/09/2021 15:32

Cái Bóng Vạn Năng chapter 70 11/09/2021 16:55

Cái Bóng Vạn Năng chapter 69 05/09/2021 12:15

Cái Bóng Vạn Năng chapter 68 01/09/2021 18:56

Cái Bóng Vạn Năng Chapter 67 01/09/2021 18:56

Cái Bóng Vạn Năng chapter 66 27/08/2021 10:52

Cái Bóng Vạn Năng chapter 65 22/08/2021 09:55

Cái Bóng Vạn Năng chapter 64 22/08/2021 09:55

Cái Bóng Vạn Năng chapter 63 16/08/2021 15:41

Cái Bóng Vạn Năng chapter 62 16/08/2021 15:40

Cái Bóng Vạn Năng chapter 61 09/08/2021 14:48

Cái Bóng Vạn Năng chapter 60 08/08/2021 19:22

Cái Bóng Vạn Năng chapter 59 03/08/2021 12:03

Cái Bóng Vạn Năng chapter 58 30/07/2021 18:22

Cái Bóng Vạn Năng chapter 57 30/07/2021 18:22

Cái Bóng Vạn Năng chapter 56 30/07/2021 18:22

Cái Bóng Vạn Năng chapter 55 30/07/2021 18:22

Cái Bóng Vạn Năng chapter 54 30/07/2021 18:22

Cái Bóng Vạn Năng chapter 53 30/07/2021 02:45

Cái Bóng Vạn Năng chapter 52 28/07/2021 14:08

Cái Bóng Vạn Năng chapter 51 26/07/2021 22:17

Cái Bóng Vạn Năng chapter 50 26/07/2021 10:00

Cái Bóng Vạn Năng chapter 49 24/07/2021 00:04

Cái Bóng Vạn Năng chapter 48 22/07/2021 11:23

Cái Bóng Vạn Năng chapter 47 21/07/2021 02:05

Cái Bóng Vạn Năng chapter 46 19/07/2021 16:57

Cái Bóng Vạn Năng chapter 45 19/07/2021 04:28

Cái Bóng Vạn Năng chapter 44 18/07/2021 00:27

Cái Bóng Vạn Năng chapter 43 10/07/2021 11:42

Cái Bóng Vạn Năng chapter 41 23/06/2021 19:01

Cái Bóng Vạn Năng chapter 40 23/06/2021 19:01

Cái Bóng Vạn Năng chapter 39 23/06/2021 19:01

Cái Bóng Vạn Năng chapter 38 13/06/2021 11:38

Cái Bóng Vạn Năng chapter 37 11/06/2021 15:25

Cái Bóng Vạn Năng chapter 36 11/06/2021 15:25

Cái Bóng Vạn Năng chapter 35 05/06/2021 19:46

Cái Bóng Vạn Năng chapter 34 04/06/2021 10:30

Cái Bóng Vạn Năng chapter 33 04/06/2021 10:30

Cái Bóng Vạn Năng chapter 32 29/05/2021 19:03

Cái Bóng Vạn Năng chapter 31 27/05/2021 16:07

Cái Bóng Vạn Năng chapter 30 27/05/2021 16:06

Cái Bóng Vạn Năng chapter 29 09/05/2021 15:01

Cái Bóng Vạn Năng chapter 28 09/05/2021 15:01

Cái Bóng Vạn Năng chapter 27 09/05/2021 15:00

Cái Bóng Vạn Năng chapter 26 09/05/2021 15:00

Cái Bóng Vạn Năng chapter 25 04/05/2021 16:49

Cái Bóng Vạn Năng chapter 24 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng chapter 23 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng chapter 22 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng chapter 21 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng chapter 20 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng chapter 19 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng chapter 18 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng chapter 17 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng chapter 16 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng chapter 15 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng chapter 14 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng chapter 13 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng chapter 12 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng chapter 11 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng chapter 10 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng chapter 9 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng chapter 8 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng chapter 7 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng chapter 6 04/05/2021 16:46

Cái Bóng Vạn Năng chapter 5 04/05/2021 16:46

Cái Bóng Vạn Năng chapter 4 04/05/2021 16:46

Cái Bóng Vạn Năng chapter 3 04/05/2021 16:46

Cái Bóng Vạn Năng chapter 2 04/05/2021 16:46

Cái Bóng Vạn Năng chapter 1 04/05/2021 16:46

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...