Cái Bóng Vạn Năng [>Update 27/06<] chương 158

truyện tranh Cái Bóng Vạn Năng
SƠ LƯỢC
Tình cờ, Lý Vân Mục tìm được một máy chủ cao cấp tới từ thời đại đen tối của nhân loại. Giờ phút này, cuộc đời khổ sở của cậu đã thay đổi hoàn toàn!
Tư chất sao? Hay là thiên phú? Đều chẳng là cái thá gì cả? Chúng có ăn được không?
Tôi không có tư chất, cũng chẳng có thiên phú, nhưng cái bóng của tôi trong hiện thực lại có thể luyện cấp. Giá trị kinh nghiệm, giá trị nội lực, mức độ thông thạo kỹ năng chiến đấu…tất cả đều có thể tăng lên trong khi tôi chẳng phải làm gì cả. Lúc ngủ cũng có thể tăng độ thông thạo, ngáp một cái cũng có thể tăng chiến kĩ huyền công.

Thể loại: Action Adventure Manhua Fantasy

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 154723 Theo dõi: 127

Update: 27/06/2022 23:32TỔNG HỢP (156 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Cái Bóng Vạn Năng chương 158 27/06/2022 23:32

Cái Bóng Vạn Năng chương 157 23/06/2022 17:24

Cái Bóng Vạn Năng chương 156 22/06/2022 08:24

Cái Bóng Vạn Năng chương 155 16/06/2022 08:57

Cái Bóng Vạn Năng chương 154 11/06/2022 11:34

Cái Bóng Vạn Năng chương 153 07/06/2022 22:55

Cái Bóng Vạn Năng chương 152 07/06/2022 22:55

Cái Bóng Vạn Năng chương 151 30/05/2022 15:03

Cái Bóng Vạn Năng chương 150 30/05/2022 00:17

Cái Bóng Vạn Năng chương 149 24/05/2022 15:22

Cái Bóng Vạn Năng chương 148 20/05/2022 03:18

Cái Bóng Vạn Năng chương 147 20/05/2022 03:17

Cái Bóng Vạn Năng chương 146 12/05/2022 10:36

Cái Bóng Vạn Năng chương 145 11/05/2022 17:51

Cái Bóng Vạn Năng chương 144 07/05/2022 14:02

Cái Bóng Vạn Năng chương 143 02/05/2022 19:30

Cái Bóng Vạn Năng chương 142 02/05/2022 19:30

Cái Bóng Vạn Năng chương 141 29/04/2022 17:05

Cái Bóng Vạn Năng chương 140 25/04/2022 00:48

Cái Bóng Vạn Năng chương 139 20/04/2022 23:39

Cái Bóng Vạn Năng chương 138 19/04/2022 01:03

Cái Bóng Vạn Năng chương 137 13/04/2022 18:44

Cái Bóng Vạn Năng chương 136 11/04/2022 01:10

Cái Bóng Vạn Năng chương 135 08/04/2022 10:57

Cái Bóng Vạn Năng chương 134 04/04/2022 17:16

Cái Bóng Vạn Năng chương 133 02/04/2022 22:26

Cái Bóng Vạn Năng chương 132 01/04/2022 02:20

Cái Bóng Vạn Năng chương 131 21/03/2022 16:12

Cái Bóng Vạn Năng chương 130 21/03/2022 16:12

Cái Bóng Vạn Năng chương 129 19/03/2022 22:23

Cái Bóng Vạn Năng chương 128 13/03/2022 13:06

Cái Bóng Vạn Năng chương 127 13/03/2022 13:06

Cái Bóng Vạn Năng chương 126 02/03/2022 19:35

Cái Bóng Vạn Năng chương 125 02/03/2022 19:35

Cái Bóng Vạn Năng chương 124 02/03/2022 19:35

Cái Bóng Vạn Năng chương 123 02/03/2022 17:54

Cái Bóng Vạn Năng chương 122 01/03/2022 09:25

Cái Bóng Vạn Năng chương 121 23/02/2022 09:32

Cái Bóng Vạn Năng chương 120 20/02/2022 15:32

Cái Bóng Vạn Năng chương 119 16/02/2022 12:19

Cái Bóng Vạn Năng chương 118 13/02/2022 02:26

Cái Bóng Vạn Năng chương 117 10/02/2022 11:45

Cái Bóng Vạn Năng chương 116 09/02/2022 23:42

Cái Bóng Vạn Năng chương 115 02/02/2022 01:56

Cái Bóng Vạn Năng chương 114 02/02/2022 01:56

Cái Bóng Vạn Năng chương 113 27/01/2022 23:57

Cái Bóng Vạn Năng chương 112 23/01/2022 11:29

Cái Bóng Vạn Năng chương 111 20/01/2022 16:17

Cái Bóng Vạn Năng chương 110 17/01/2022 13:07

Cái Bóng Vạn Năng chương 109 12/01/2022 12:39

Cái Bóng Vạn Năng chương 108 09/01/2022 21:56

Cái Bóng Vạn Năng chương 107 06/01/2022 01:09

Cái Bóng Vạn Năng chương 106 04/01/2022 23:38

Cái Bóng Vạn Năng chương 105 03/01/2022 12:05

Cái Bóng Vạn Năng chương 104 03/01/2022 12:05

Cái Bóng Vạn Năng chương 103 30/12/2021 14:49

Cái Bóng Vạn Năng chương 102 27/12/2021 09:29

Cái Bóng Vạn Năng chương 101 24/12/2021 00:34

Cái Bóng Vạn Năng Chương 100 22/12/2021 08:10

Cái Bóng Vạn Năng Chương 99 15/12/2021 15:56

Cái Bóng Vạn Năng Chương 98 12/12/2021 14:16

Cái Bóng Vạn Năng Chương 97 10/12/2021 22:10

Cái Bóng Vạn Năng Chương 96 06/12/2021 16:29

Cái Bóng Vạn Năng Chương 95 06/12/2021 16:29

Cái Bóng Vạn Năng Chương 94 30/11/2021 01:17

Cái Bóng Vạn Năng Chương 93 25/11/2021 08:57

Cái Bóng Vạn Năng Chương 92 21/11/2021 15:02

Cái Bóng Vạn Năng Chương 91 17/11/2021 13:52

Cái Bóng Vạn Năng Chương 90 14/11/2021 19:22

Cái Bóng Vạn Năng Chương 88 89 11/11/2021 22:33

Cái Bóng Vạn Năng Chương 87 07/11/2021 14:13

Cái Bóng Vạn Năng Chương 86 31/10/2021 11:25

Cái Bóng Vạn Năng Chương 85 27/10/2021 12:42

Cái Bóng Vạn Năng Chương 84 24/10/2021 11:19

Cái Bóng Vạn Năng Chương 83 20/10/2021 12:23

Cái Bóng Vạn Năng Chương 82 17/10/2021 22:33

Cái Bóng Vạn Năng Chương 81 13/10/2021 15:55

Cái Bóng Vạn Năng Chương 80 11/10/2021 04:25

Cái Bóng Vạn Năng Chương 79 11/10/2021 04:25

Cái Bóng Vạn Năng Chương 78 11/10/2021 04:25

Cái Bóng Vạn Năng Chương 77 02/10/2021 06:14

Cái Bóng Vạn Năng Chương 76 29/09/2021 12:58

Cái Bóng Vạn Năng Chương 75 26/09/2021 18:34

Cái Bóng Vạn Năng Chương 74 24/09/2021 03:46

Cái Bóng Vạn Năng Chương 73 19/09/2021 22:42

Cái Bóng Vạn Năng Chương 72 15/09/2021 16:20

Cái Bóng Vạn Năng Chương 71 12/09/2021 15:32

Cái Bóng Vạn Năng Chương 70 11/09/2021 16:55

Cái Bóng Vạn Năng Chương 69 05/09/2021 12:15

Cái Bóng Vạn Năng Chương 68 01/09/2021 18:56

Cái Bóng Vạn Năng Chương 67 01/09/2021 18:56

Cái Bóng Vạn Năng Chương 66 27/08/2021 10:52

Cái Bóng Vạn Năng Chương 65 22/08/2021 09:55

Cái Bóng Vạn Năng Chương 64 22/08/2021 09:55

Cái Bóng Vạn Năng Chương 63 16/08/2021 15:41

Cái Bóng Vạn Năng Chương 62 16/08/2021 15:40

Cái Bóng Vạn Năng Chương 61 09/08/2021 14:48

Cái Bóng Vạn Năng Chương 60 08/08/2021 19:22

Cái Bóng Vạn Năng Chương 59 03/08/2021 12:03

Cái Bóng Vạn Năng Chương 58 30/07/2021 18:22

Cái Bóng Vạn Năng Chương 57 30/07/2021 18:22

Cái Bóng Vạn Năng Chương 56 30/07/2021 18:22

Cái Bóng Vạn Năng Chương 55 30/07/2021 18:22

Cái Bóng Vạn Năng Chương 54 30/07/2021 18:22

Cái Bóng Vạn Năng Chương 53 30/07/2021 02:45

Cái Bóng Vạn Năng Chương 52 28/07/2021 14:08

Cái Bóng Vạn Năng Chương 51 26/07/2021 22:17

Cái Bóng Vạn Năng Chương 50 26/07/2021 10:00

Cái Bóng Vạn Năng Chương 49 24/07/2021 00:04

Cái Bóng Vạn Năng Chương 48 22/07/2021 11:23

Cái Bóng Vạn Năng Chương 47 21/07/2021 02:05

Cái Bóng Vạn Năng Chương 46 19/07/2021 16:57

Cái Bóng Vạn Năng Chương 45 19/07/2021 04:28

Cái Bóng Vạn Năng Chương 44 18/07/2021 00:27

Cái Bóng Vạn Năng Chương 43 10/07/2021 11:42

Cái Bóng Vạn Năng Chương 41 23/06/2021 19:01

Cái Bóng Vạn Năng Chương 40 23/06/2021 19:01

Cái Bóng Vạn Năng Chương 39 23/06/2021 19:01

Cái Bóng Vạn Năng Chương 38 13/06/2021 11:38

Cái Bóng Vạn Năng Chương 37 11/06/2021 15:25

Cái Bóng Vạn Năng Chương 36 11/06/2021 15:25

Cái Bóng Vạn Năng Chương 35 05/06/2021 19:46

Cái Bóng Vạn Năng Chương 34 04/06/2021 10:30

Cái Bóng Vạn Năng Chương 33 04/06/2021 10:30

Cái Bóng Vạn Năng Chương 32 29/05/2021 19:03

Cái Bóng Vạn Năng Chương 31 27/05/2021 16:07

Cái Bóng Vạn Năng Chương 30 27/05/2021 16:06

Cái Bóng Vạn Năng Chương 29 09/05/2021 15:01

Cái Bóng Vạn Năng Chương 28 09/05/2021 15:01

Cái Bóng Vạn Năng Chương 27 09/05/2021 15:00

Cái Bóng Vạn Năng Chương 26 09/05/2021 15:00

Cái Bóng Vạn Năng Chương 25 04/05/2021 16:49

Cái Bóng Vạn Năng Chương 24 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng Chương 23 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng Chương 22 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng Chương 21 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng Chương 20 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng Chương 19 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng Chương 18 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng Chương 17 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng Chương 16 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng Chương 15 04/05/2021 16:48

Cái Bóng Vạn Năng Chương 14 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng Chương 13 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng Chương 12 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng Chương 11 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng Chương 10 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng Chương 9 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng Chương 8 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng Chương 7 04/05/2021 16:47

Cái Bóng Vạn Năng Chương 6 04/05/2021 16:46

Cái Bóng Vạn Năng Chương 5 04/05/2021 16:46

Cái Bóng Vạn Năng Chương 4 04/05/2021 16:46

Cái Bóng Vạn Năng Chương 3 04/05/2021 16:46

Cái Bóng Vạn Năng Chương 2 04/05/2021 16:46

Cái Bóng Vạn Năng Chương 1 04/05/2021 16:46

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 21/06<] Chapter 1096
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...