Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999

truyện tranh Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999
SƠ LƯỢC
Một thế giới mà loài người bị coi là một loài thấp kém. Wright, một cậu bé con người đang mang hành lý tại buổi thám hiểm các chủng tộc,cậu đã bị phản bội đày sâu bên trong ngục tối chết chóc nhất thế giới "Naraku" ,ba năm trôi qua kể từ đó. Bản thân Light cũng trở thành cấp 9999, cậu muốn sống để trả thù lũ đồng đội khốn nạn đã bỏ mặc cậu (Hikki Team)
 

Tên khác: My Gift LVL 9999 Unlimited Gacha

Tác giả: Meikyou Shisui, Tometa Takashi Meikyou Shisui (Story) Takashi Omae

Nguồn: Hikki Team

Nhóm dịch: Hikki Team

Thể loại: Action Harem Shounen Supernatural Magic Drama Fantasy

Đăng bởi: Hikkikomori Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: NgThi Quynh Nhu

Số lượt xem: 1034796 Theo dõi: 1565

Update: 28/06/2023 20:43TỔNG HỢP (80 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 79 17/09/2023 19:59

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 78 17/09/2023 19:58

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 77 17/09/2023 19:58

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 76 17/09/2023 19:57

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 75 17/09/2023 19:57

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 74 17/09/2023 19:57

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 73 28/06/2023 20:42

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 72 10/06/2023 20:11

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 71 08/06/2023 11:10

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 70 07/06/2023 11:40

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 69 05/06/2023 17:45

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 68 05/06/2023 17:40

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 67 22/05/2023 19:06

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 66 22/04/2023 14:31

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 65 22/03/2023 14:57

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 64 20/03/2023 20:25

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 63 18/03/2023 12:16

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 62 16/02/2023 11:40

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 61 08/02/2023 16:55

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 60 24/01/2023 15:58

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 59 19/01/2023 20:43

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 58 14/01/2023 19:26

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 57 05/01/2023 12:06

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 56 27/12/2022 10:07

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 55 30/11/2022 10:26

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 54 11/11/2022 19:30

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 53 04/11/2022 19:41

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 52 28/10/2022 19:30

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 51 21/10/2022 19:33

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 50 30/09/2022 19:53

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 49 23/09/2022 19:37

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 48 17/09/2022 20:39

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 47 09/09/2022 19:30

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 46 02/09/2022 19:30

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 45 26/08/2022 17:03

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 44 19/08/2022 20:09

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 43 bản chuẩn 12/08/2022 20:17

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 42 05/08/2022 19:31

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 41 22/07/2022 20:00

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 40 15/07/2022 19:45

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 39 08/07/2022 19:51

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 38 18/06/2022 15:57

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 37 09/06/2022 15:46

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 36 28/05/2022 15:05

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 35 07/05/2022 12:42

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 34 30/04/2022 12:52

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 33 18/04/2022 12:23

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 32 15/04/2022 13:15

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 31 04/04/2022 09:33

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 30 15/03/2022 16:51

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 29 08/03/2022 15:28

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 28 19/02/2022 13:05

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 27 18/01/2022 10:51

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 26 21/12/2021 19:59

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 25 14/12/2021 19:45

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 24 07/12/2021 19:31

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 23 30/11/2021 20:02

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 22 26/11/2021 16:28

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 21 17/11/2021 13:16

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 20 09/11/2021 20:32

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 19 09/11/2021 16:05

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 18 26/10/2021 20:31

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 17 19/10/2021 20:15

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 16 14/10/2021 11:42

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 15 05/10/2021 20:15

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 14 28/09/2021 20:18

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 13 21/09/2021 20:33

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 12 14/09/2021 20:15

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 11 07/09/2021 20:30

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 10 31/08/2021 20:15

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 9 24/08/2021 20:14

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 8 17/08/2021 20:33

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 7 10/08/2021 20:01

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 6 04/08/2021 20:00

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 chap 3.5 30/07/2021 12:04

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 5 28/07/2021 20:01

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 4 21/07/2021 21:03

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 3 01/07/2021 23:40

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 2 18/06/2021 22:24

Bị phản bội bởi đồng đội và sở hữu [Gacha không giới hạn] LV.9999 Chap 1: Gacha không giới hạn 03/06/2021 10:11

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Soul Eater [ đã update từ chap 74 ]
  • truyện tranh Gin no saji
  • truyện tranh Đảo tự sát - Suicide Island
  • truyện tranh Real Account update chap 11
  • truyện tranh Anh Hùng Chết Yểu
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình