SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI [>Update 29/09<] chương 128

truyện tranh SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI
SƠ LƯỢC
Tái sinh vào thời cổ đại, để tồn tại Lý Trường Thọ phải tu luyện thành tiên nhân. Con đường tu luyện đầy gian nan vì vậy hắn rất cẩn thận và phòng xa. Một ngày nọ sư phụ dẫn một tiểu sư muội đến nhờ hắn chỉ dạy tu luyện...

Tên khác: Đại sư huynh của ta thật quá vững vàng rồi

Thể loại: Comedy Manhua

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 178702 Theo dõi: 216

Update: 29/09/2022 17:54TỔNG HỢP (128 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 128 29/09/2022 17:54

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 127 29/09/2022 17:54

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 126 29/09/2022 15:59

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 125 15/09/2022 12:19

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 124 14/09/2022 18:08

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 123 08/09/2022 14:37

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 122 07/09/2022 19:17

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 121 28/08/2022 21:54

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 120 28/08/2022 19:36

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 119 25/08/2022 10:51

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 118 18/08/2022 17:15

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 117 16/08/2022 10:57

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 115 12/08/2022 03:20

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 114 12/08/2022 03:20

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 113 03/08/2022 14:34

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 112 03/08/2022 14:34

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 111 25/07/2022 21:04

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 110 20/07/2022 16:47

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 109 16/07/2022 20:23

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 108 13/07/2022 21:32

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 107 11/07/2022 20:40

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 106 06/07/2022 20:25

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 105 06/07/2022 20:24

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 104 06/07/2022 20:24

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI chương 103 27/06/2022 22:26

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 102 24/06/2022 12:35

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 101 19/06/2022 16:58

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 100 17/06/2022 05:38

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 99 12/06/2022 01:06

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 98 10/06/2022 20:17

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 97 05/06/2022 21:01

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 96 05/06/2022 09:06

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 95 31/05/2022 19:55

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 94 27/05/2022 20:22

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 93 23/05/2022 18:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 92 23/05/2022 18:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 91 16/05/2022 21:10

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 90 12/05/2022 22:00

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 89 12/05/2022 22:00

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 88 06/05/2022 21:25

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 87 06/05/2022 21:24

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 86 06/05/2022 21:24

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 85 06/05/2022 21:24

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 84 06/05/2022 21:23

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 83 06/05/2022 21:23

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 82 06/05/2022 21:22

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 81 06/05/2022 21:22

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 80 06/05/2022 21:22

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 79 06/05/2022 21:21

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 78 06/05/2022 21:21

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 77 06/05/2022 21:21

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 76 06/05/2022 21:20

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 75 06/05/2022 21:20

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 74 06/05/2022 21:20

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 73 06/05/2022 21:19

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 72 06/05/2022 21:19

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 71 06/05/2022 21:18

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 70 17/03/2022 11:32

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 69 13/03/2022 11:15

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 68 08/03/2022 18:07

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 67 08/03/2022 00:13

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 66 20/02/2022 19:31

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 65 20/02/2022 19:31

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 64 20/02/2022 19:31

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 63 20/02/2022 19:31

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 62 20/02/2022 19:31

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 61 20/02/2022 19:31

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 60 18/02/2022 03:13

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 59 18/02/2022 03:13

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 58 16/02/2022 22:25

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 57 14/02/2022 19:31

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 56 12/02/2022 21:55

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 55 05/02/2022 20:36

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 54.5 05/02/2022 02:27

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 54 05/02/2022 02:27

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 53 05/02/2022 02:27

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 52 05/02/2022 02:27

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 51 05/02/2022 02:27

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 50 05/02/2022 02:27

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 49 05/02/2022 02:27

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 48 05/02/2022 02:27

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 47 05/02/2022 02:27

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 46 05/02/2022 02:27

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 45 05/02/2022 02:27

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 44 05/02/2022 02:27

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 43 05/02/2022 02:26

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 42 05/02/2022 02:26

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 41 05/02/2022 02:26

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 40 05/02/2022 02:26

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 39 05/02/2022 02:26

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 38 05/02/2022 02:26

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 37 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 36 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 35 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 34 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 33 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 32 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 31 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 30 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 29 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 28 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 27 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 26 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 25 24/12/2021 05:03

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 24 24/12/2021 05:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 23 24/12/2021 05:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 22 24/12/2021 05:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 21 24/12/2021 05:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 20 24/12/2021 05:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 19 24/12/2021 05:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 18 24/12/2021 05:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 17 24/12/2021 05:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 16 24/12/2021 05:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 15 24/12/2021 05:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 14 24/12/2021 05:02

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 13 24/12/2021 05:01

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 12 24/12/2021 05:01

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 11 24/12/2021 05:01

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 10 24/12/2021 05:01

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 9 24/12/2021 05:01

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 8 24/12/2021 05:01

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 7 24/12/2021 05:01

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 6 24/12/2021 05:01

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 5 24/12/2021 05:01

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 4 24/12/2021 05:01

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 3 24/12/2021 05:00

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 2 24/12/2021 05:00

SƯ HUYNH CỦA TA QUÁ CẨN THẬN RỒI Chương 1 24/12/2021 05:00

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 28/08<] Chapter 1098-1099
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...