Western Shotgun - Tay súng miền tây Update Chap 170

truyện tranh Western Shotgun - Tay súng miền tây
SƠ LƯỢC

Bộ truyện này nói về đời sống của những tay săn tiền thưởng ở miền tây, trong đó có Sting Woodmack - một chàng thanh niên trẻ với ý định táo bạo: săn cho bằng được nhóm Gold Romany với 70tr tiền thưởng. Nhưng người bạn anh luôn đồng hành, Valentine lại là 1 thành viên trong nhóm và anh ko hay biết điều đó, nhiều tình huống bất ngờ xảy ra nói chung là rất hồi hợp và ko kém phần khó hiểu.

Tên khác: Tay súng miền tây

Tác giả: Park Min Seo

Nguồn: truyenmoi.com

Nhóm dịch: TM Team

Thể loại: Action Adventure Comedy Manhwa

Đăng bởi: SF Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 441249 Theo dõi: 360

Update: 22/02/2020 19:55TỔNG HỢP (170 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 170 15/09/2016 11:13

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 169 09/09/2016 11:39

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 168 08/09/2016 13:39

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 167 08/09/2016 13:39

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 166 01/09/2016 11:29

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 165 26/08/2016 11:07

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 164 26/08/2016 11:07

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 163 19/08/2016 14:06

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 162 18/08/2016 13:29

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 161 18/08/2016 13:28

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 160 18/08/2016 13:28

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 159 18/08/2016 13:28

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 158 04/08/2016 12:33

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 157 04/08/2016 12:33

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 156 04/08/2016 12:33

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 155 22/07/2016 11:20

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 154 21/07/2016 13:10

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 153 15/07/2016 11:25

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 152 15/07/2016 11:25

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 151 15/07/2016 11:25

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 150 08/07/2016 11:36

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 149 08/07/2016 11:35

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 148 30/06/2016 13:54

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 147 24/06/2016 11:05

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 146 23/06/2016 12:22

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 145 23/06/2016 12:22

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 144 23/06/2016 12:21

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 143 10/06/2016 12:24

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 142 10/06/2016 12:24

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 141 10/06/2016 12:24

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 140 02/06/2016 16:01

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 139 27/05/2016 13:05

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 138 27/05/2016 01:56

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 137 20/05/2016 18:59

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 136 20/05/2016 18:59

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 135 13/05/2016 14:15

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 134 12/05/2016 10:54

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 133 07/05/2016 08:01

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 132 05/05/2016 22:57

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 131 29/04/2016 23:07

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 130 29/04/2016 23:07

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 129 29/04/2016 23:07

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 128 21/04/2016 23:22

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 127 15/04/2016 22:13

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 126 14/04/2016 20:49

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 125 08/04/2016 20:29

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 124 07/04/2016 22:00

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 123 01/04/2016 21:06

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 122 31/03/2016 20:39

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 121 25/03/2016 20:48

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 120 24/03/2016 22:13

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 119 18/03/2016 23:23

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 118 18/03/2016 23:24

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 117 18/03/2016 23:24

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 116 10/03/2016 19:58

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 115 04/03/2016 20:35

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 114 26/02/2016 21:50

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 113 26/02/2016 21:50

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 112 25/02/2016 21:53

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 111 19/02/2016 21:41

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 110 18/02/2016 23:32

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 109 18/02/2016 23:32

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 108 18/02/2016 23:32

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 107 18/02/2016 23:31

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 106 18/02/2016 23:31

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 105 29/01/2016 21:28

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 104 28/01/2016 22:11

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 103 22/01/2016 22:33

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 102 21/01/2016 21:24

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 101 15/01/2016 21:41

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 100 14/01/2016 21:35

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 99 08/01/2016 20:35

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 98 07/01/2016 23:32

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 97 02/01/2016 20:22

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 96 02/01/2016 20:21

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 95 05/12/2012 19:37

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 94 30/09/2012 00:08

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 93 02/09/2012 17:56

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 92 02/09/2012 17:55

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 91 02/09/2012 17:55

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 90 05/07/2012 12:53

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 89 05/07/2012 12:53

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 88 05/07/2012 12:52

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 87 05/07/2012 12:52

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 86 24/06/2012 22:27

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 85 24/06/2012 22:27

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 84 18/06/2012 20:10

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 83 18/06/2012 20:10

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 82 18/06/2012 20:09

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 81 18/06/2012 20:09

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 80 18/06/2012 20:09

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 79 04/06/2012 10:13

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 78 04/06/2012 10:13

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 77 01/05/2012 22:46

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 76 28/04/2012 22:37

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 75 09/04/2012 19:30

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 74 15/03/2012 14:25

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 73 21/02/2012 19:47

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 72 21/02/2012 11:36

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 71 21/02/2012 11:35

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 70 20/02/2012 11:34

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 69 20/02/2012 11:34

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 68 20/02/2012 11:33

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 67 20/02/2012 11:33

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 66 20/02/2012 11:33

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 65 19/02/2012 10:27

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 64 19/02/2012 10:27

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 63 19/02/2012 10:26

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 62 19/02/2012 10:26

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 61 19/02/2012 10:26

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 60 19/02/2012 10:26

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 59 19/02/2012 10:26

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 58 19/02/2012 10:25

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 57 19/02/2012 10:25

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 56 19/02/2012 10:25

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 55 14/02/2012 11:04

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 54 14/02/2012 11:04

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 53 14/02/2012 11:04

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 52 14/02/2012 11:04

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 51 14/02/2012 11:03

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 50 14/02/2012 11:03

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 49 14/02/2012 11:03

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 48 14/02/2012 11:03

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 47 14/02/2012 11:03

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 46 14/02/2012 11:02

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 45 12/02/2012 10:15

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 44 12/02/2012 10:15

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 43 12/02/2012 10:15

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 42 12/02/2012 10:15

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 41 12/02/2012 10:14

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 40 11/02/2012 22:35

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 39 11/02/2012 22:35

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 38 11/02/2012 22:34

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 37 11/02/2012 22:34

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 36 11/02/2012 22:34

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 35 11/02/2012 22:33

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 34 11/02/2012 22:33

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 33 11/02/2012 22:33

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 32 11/02/2012 22:33

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 31 11/02/2012 22:33

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 30 11/02/2012 10:45

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 29 11/02/2012 10:44

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 28 11/02/2012 10:44

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 27 11/02/2012 10:44

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 26 11/02/2012 10:44

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 25 11/02/2012 10:44

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 24 11/02/2012 10:43

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 23 11/02/2012 10:43

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 22 11/02/2012 10:43

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 21 11/02/2012 10:43

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 20 10/02/2012 22:25

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 19 10/02/2012 22:25

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 18 10/02/2012 22:25

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 17 10/02/2012 22:25

Western Shotgun - Tay súng miền tây chap 16 10/02/2012 22:24

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 15 10/02/2012 22:24

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 14 10/02/2012 22:24

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 13 10/02/2012 22:24

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 12 10/02/2012 22:24

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 11 10/02/2012 22:23

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 10 09/02/2012 22:42

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 9 09/02/2012 22:41

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 8 09/02/2012 22:41

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 7 09/02/2012 22:40

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 6 09/02/2012 22:40

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 5 09/02/2012 22:40

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 4 09/02/2012 22:40

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 3 09/02/2012 22:40

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 2 09/02/2012 22:39

Western Shotgun - Tay súng miền tây Chap 1 09/02/2012 22:39

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Kimi No Iru Machi FULL 261 chapter
  • truyện tranh Unbalance x Unbalance ( Full 82 Chap )
  • truyện tranh Ichigo 100% The End
  • truyện tranh Love Hina Complete
  • truyện tranh Good Ending update chap 156.5 -THE END- Up lại một siêu phẩm cho men mới đọc
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...