Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!!

truyện tranh Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!!
SƠ LƯỢC
Tôi,Thánh nữ, sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ như ngươi đâu. Tôi sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước ngươi, Quỷ Vương. Dù là hành hạ, chơi thuốc hay thôi miên, hãy cứ đến đi, ta sẽ không khuất phục đâu!
Tôi, Lucius, Quỷ Vương, quyết tâm thay đổi số phận của mình với tư cách là một nhân vật phản diện bị dính death flag! Do đó mà các vị thánh nữ, Công chúa Drawf, Yêu tinh và Valkyrie cũng không cần phải chiến đấu chống lại tôi nữa!

Tên khác: Lady Saint, please stop your weird tricks! , I Transmigrated Into Demon King of Harem?,

Tác giả: BOOM工作室

Nhóm dịch: improvisation

Thể loại: Action Adventure Comedy Manhua Romance Magic Ecchi Fantasy Isekai/Dị giới/Trọng sinh

Đăng bởi: Improvisation Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Cat Tuong

Số lượt xem: 289709 Theo dõi: 765

Update: 16/12/2023 10:09TỔNG HỢP (66 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 64: 16/12/2023 10:04

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 63: 16/12/2023 10:02

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 62.5: 16/12/2023 09:59

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 62: 12/12/2023 22:04

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 61: 05/12/2023 21:59

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 60: 05/12/2023 21:58

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 59: 29/11/2023 21:30

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 58: 29/11/2023 21:28

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 57: 28/11/2023 20:10

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 56: 28/11/2023 06:58

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 55: 27/11/2023 13:01

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 54: 26/11/2023 15:05

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 53: 26/11/2023 11:06

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 52: 25/11/2023 20:56

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 51: 07/10/2023 10:59

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 50: 16/09/2023 16:18

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 49: 29/08/2023 13:51

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 48: 27/08/2023 11:48

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 47: 15/08/2023 20:42

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 46: 13/08/2023 08:07

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 45: 01/08/2023 19:46

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 44: 01/08/2023 10:52

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 43: 27/07/2023 12:59

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 42: 25/07/2023 10:25

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 41: 25/07/2023 10:24

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 40: 26/06/2023 21:58

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 39: 26/06/2023 21:56

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 38: 06/06/2023 18:53

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 37: 06/06/2023 18:53

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 36: 22/05/2023 09:55

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 35: 12/05/2023 18:25

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 34: 09/05/2023 00:24

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 33: 18/04/2023 12:56

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 32: 10/04/2023 01:11

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 31: 06/04/2023 19:23

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 30: 28/03/2023 18:27

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 29: 26/03/2023 17:27

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 28: 15/03/2023 17:14

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 27 12/03/2023 20:57

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 26: 26/02/2023 21:34

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 25: 13/02/2023 18:42

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 24: 28/01/2023 22:37

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 23: 22/01/2023 20:23

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 22.5: (chương ngoài lề) 16/01/2023 09:47

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 20.1: 08/01/2023 14:34

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 20: 27/12/2022 11:15

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 19: 17/12/2022 12:48

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 18: 12/12/2022 12:08

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 17: 11/12/2022 10:16

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 16: 05/12/2022 17:04

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 15: 04/12/2022 13:30

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 14: 02/11/2022 08:50

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 13: 27/10/2022 11:02

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 12: 24/10/2022 12:46

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 11: 09/10/2022 12:50

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 10: 01/10/2022 18:08

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chap 9.1: Thông báo tới toàn thể độc giả. 25/09/2022 10:10

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 9: 17/09/2022 14:24

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 8; 10/09/2022 17:12

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 7: 09/09/2022 18:03

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 6: 27/08/2022 00:41

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 5: 19/08/2022 23:49

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 4: 13/08/2022 01:12

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 3: 09/08/2022 00:42

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 2: 07/08/2022 21:02

Thánh Nữ, Xin Hãy Dừng Ngay Những Trò Quái Đản Của Cô Đi!! Chapter 1: Mở đầu 06/08/2022 13:34

Mong các bạn sẽ không chê,
những phản hồi tích cực sẽ là động lực thúc đẩy mình tiếp tục bộ truyện!
emo

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Suzuki-kun wa Mite iru. ~Kami Appli de JK no Kokoro wo Nozoitara do ○○ de Osowareta~
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình