Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ

truyện tranh Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ
SƠ LƯỢC

Trương Hạo ngất đi sau khi nhìn thấy mặt trăng máu trăm năm hiếm có, sau khi tỉnh lại cậu phát hiện ra cả thế giới đã thay đổi... Thuộc tính và quan điểm của nam nữ hoàn toàn bị đảo ngược, nữ gả cho nam biến thành nam gả cho nữ, nhà gái còn phải trả tiền sính lễ. Phụ nữ kiếm tiền nuôi gia đình, còn đàn ông ở nhà làm việc nhà là một chuyện hết sức bình thường. Phụ nữ không có nhà không có xe sẽ bị người khác coi thường, thậm chí không tìm được người yêu. Nữ theo đuổi nam là chuyện rất bình thường, còn nam theo đuổi nữ được gọi là theo đuổi ngược... "Thật sự tôi không muốn dựa dẫm vào con gái đâu! Tôi cũng muốn làm một người đàn ông đích thực mà!"

Nhóm dịch: Kiếm nàng Yandere làm người yêu

Thể loại: Comedy Manhua Romance Full màu

Đăng bởi: Taidhsphn Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Minh Nguyễn

Số lượt xem: 755411 Theo dõi: 829

Update: 24/06/2023 00:15TỔNG HỢP (166 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 164 16/03/2024

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 163 10/03/2024

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 162 10/03/2024

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 161

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 160

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 159

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 158

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 157

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 156

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 155

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 154

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 153

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 152

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 151

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 150

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 149

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 148

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 147

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 146

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 145

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 144

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 143

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 142

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 141

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 140

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 139

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 138

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 137

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 136

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 135

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 134

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 133

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 132

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 131

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 130

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 129

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 128

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 127

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 126

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 125

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 124

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 123

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 122

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 121

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 120

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 119

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chuong 118

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 117

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 116

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 115

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 114

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 113

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 112

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 111

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 110

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 109

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 108

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 107

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 106

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 105

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 104

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 104

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 103

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 102

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 101

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 100

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 99

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 98

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 97

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 96

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 95

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 94

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 93

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 92

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 91

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 90

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 89

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 88

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 87

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 86

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 85

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 84

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 83

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 82

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 81

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 80

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 79

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 78

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 77

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 76

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 75

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 74

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 73

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 72

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 71

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 70

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 69

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 68

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 67

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 66

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 65

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 64

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 63

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 62

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 61

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 60

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 59

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 58

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 57

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ chương 56

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 55

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 54

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 53

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 52

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 51

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 50

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 49

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 48

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 47

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 46

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 45

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 44

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 43

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 42

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 41

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 40

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 39

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 38

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 37

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 36

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 35

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 34

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 33

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 32

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 31

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 30

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 29

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 28

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 27

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 26

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 25

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 24

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 23

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 22

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 21

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 20

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 19

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 18

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 17

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 16

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 15

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 14

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 13

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 12

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 11

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 10

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 9

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 8

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 7

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 6

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 5

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 4

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 3

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 2

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 1

Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Chương 0

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Mezametara Saikyou Soubi To Uchuusen-Mochi Datta No De, Ikkodate Mezashite Youhei Toshite Jiyuu Ni Ikitai
  • truyện tranh Đàn chị, đừng Livestream mà!
  • truyện tranh Tôi sẽ không bị con gái bắt nạt đâu
  • truyện tranh Đêm của Ám linh
  • truyện tranh Bạn gái của tôi rất kì lạ
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình