Pokemon Special ÔNG CHỦ THỚT UP LỘN TRUYỆN PHẢI UP LẠI

truyện tranh Pokemon Special
SƠ LƯỢC
Truyện tranh Pokémon Special (hoặc Pokémon Adventures) tên đầy đủ là Pocket Monster Special, là một bộ manga có nội dung phỏng theo tựa game Pokémon của Game Freak. Bộ truyện này không có một nhân vật chính xuyên suốt, nó được chia ra làm nhiều phần nhỏ, mỗi phần ở một vùng đất khác nhau và với một nhân vật trung tâm khác nhau nhưng tất cả các phần đều có mối liên quan chặt chẽ với nhau khiến cho mạch truyện trở nên vô cùng hấp dẫn và thú vị.

Tên khác: Pokemon đặc biệt ,Pokemon Special; Pokemon adventures; Pokémon Special; Pocket Monster Special

Tác giả: Kusaka Hidenori

Nguồn: VnSharing.net kissmanga comic.poke-mega.org pokemonspecial.com

Nhóm dịch: VNSHARING.NET YJVN

Thể loại: Action Adventure Fantasy manga

Đăng bởi: Pegasus_502 Trạng thái: Tạm ngưng

Tham gia update: yaheo97

Số lượt xem: 3022772 Theo dõi: 624

Update: 23/02/2020 00:08

TỔNG HỢP (537 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Pokemon Special chap 615 31/08/2019 04:48

Pokemon Special chap 614 31/08/2019 04:48

Pokemon Special chap 613 31/08/2019 04:48

Pokemon Special chap 612 31/08/2019 04:48

Pokemon Special chap 611 31/08/2019 04:48

Pokemon Special chap 610 31/08/2019 04:48

Pokemon Special chap 609 31/08/2019 04:48

Pokemon Special chap 608 31/08/2019 04:48

Pokemon Special chap 607 31/08/2019 04:48

Pokemon Special chap 606 31/08/2019 04:47

Pokemon Special chap 605 31/08/2019 04:47

Pokemon Special chap 604 31/08/2019 04:47

Pokemon Special chap 603 31/08/2019 04:47

Pokemon Special chap 602 31/08/2019 04:46

Pokemon Special chap 601.5 31/08/2019 04:44

Pokemon Special chap 601 31/08/2019 04:44

Pokemon Special chap 600 31/08/2019 04:43

Pokemon Special chap 599 31/08/2019 04:43

Pokemon Special chap 598 31/08/2019 04:43

Pokemon Special chap 597 31/08/2019 04:43

Pokemon Special chap 596 31/08/2019 04:43

Pokemon Special chap 595 31/08/2019 04:43

Pokemon Special chap 594 31/08/2019 04:43

Pokemon Special chap 593 31/08/2019 04:43

Pokemon Special chap 592 31/08/2019 04:42

Pokemon Special chap 591 31/08/2019 04:42

Pokemon Special chap 590 31/08/2019 04:42

Pokemon Special chap 589 31/08/2019 04:42

Pokemon Special chap 588 31/08/2019 04:42

Pokemon Special chap 587 31/08/2019 04:42

Pokemon Special chap 586 31/08/2019 04:41

Pokemon Special chap 585 31/08/2019 04:41

Pokemon Special chap 584 31/08/2019 04:41

Pokemon Special chap 583 31/08/2019 04:41

Pokemon Special chap 582 31/08/2019 04:41

Pokemon Special chap 581 31/08/2019 04:41

Pokemon Special chap 580 31/08/2019 04:41

Pokemon Special chap 579 31/08/2019 04:41

Pokemon Special chap 578 31/08/2019 04:40

Pokemon Special chap 577 31/08/2019 04:40

Pokemon Special chap 576 31/08/2019 04:40

Pokemon Special chap 575 31/08/2019 04:40

Pokemon Special chap 574 31/08/2019 04:40

Pokemon Special chap 573 31/08/2019 04:40

Pokemon Special chap 572 31/08/2019 04:39

Pokemon Special chap 571 31/08/2019 04:39

Pokemon Special chap 570 31/08/2019 04:39

Pokemon Special chap 569 31/08/2019 04:39

Pokemon Special chap 568 31/08/2019 04:39

Pokemon Special chap 567 31/08/2019 04:39

Pokemon Special chap 566 31/08/2019 04:38

Pokemon Special chap 565 31/08/2019 04:56

Pokemon Special chap 564 31/08/2019 04:56

Pokemon Special chap 563 31/08/2019 04:55

Pokemon Special chap 562 31/08/2019 04:55

Pokemon Special chap 561 31/08/2019 04:55

Pokemon Special chap 560 31/08/2019 04:55

Pokemon Special chap 559 31/08/2019 04:55

Pokemon Special chap 558 31/08/2019 04:55

Pokemon Special chap 557 31/08/2019 04:54

Pokemon Special chap 556 31/08/2019 04:54

Pokemon Special chap 555 31/08/2019 04:54

Pokemon Special chap 554 31/08/2019 04:54

Pokemon Special chap 553 31/08/2019 04:54

Pokemon Special chap 552 31/08/2019 04:53

Pokemon Special chap 551 31/08/2019 04:53

Pokemon Special chap 550 31/08/2019 04:53

Pokemon Special chap 549.4 31/08/2019 04:53

Pokemon Special chap 549.3 31/08/2019 04:53

Pokemon Special chap 549.2 31/08/2019 04:52

Pokemon Special chap 549 31/08/2019 04:51

Pokemon Special chap 549 31/08/2019 04:50

Pokemon Special chap 548 31/08/2019 04:51

Pokemon Special chap 548 31/08/2019 04:50

Pokemon Special chap 547.5 31/08/2019 04:50

Pokemon Special chap 547 30/06/2019 22:51

Pokemon Special chap 546 30/06/2019 22:51

Pokemon Special chap 545 30/06/2019 22:51

Pokemon Special chap 544 30/06/2019 22:50

Pokemon Special chap 543 30/06/2019 22:50

Pokemon Special chap 542 01/03/2018 00:03

Pokemon Special chap 541 01/03/2018 00:03

Pokemon Special chap 540 04/07/2017 20:48

Pokemon Special chap 539 04/07/2017 20:48

Pokemon Special chap 538 16/04/2017 19:12

Pokemon Special chap 537 16/04/2017 19:12

Pokemon Special chap 536 16/03/2017 15:44

Pokemon Special chap 535 08/02/2017 21:55

Pokemon Special chap 534 04/02/2017 16:08

Pokemon Special chap 533 04/02/2017 16:07

Pokemon Special chap 532 04/02/2017 16:04

Pokemon Special chap 531 04/02/2017 16:02

Pokemon Special chap 530 04/02/2017 16:01

Pokemon Special chap 529 04/02/2017 16:00

Pokemon Special chap 528 08/09/2015 21:40

Pokemon Special chap 527 30/08/2015 10:55

Pokemon Special chap 526 18/08/2015 09:27

Pokemon Special chap 525 12/08/2015 21:46

Pokemon Special chap 524 28/02/2015 14:15

Pokemon Special chap 523 28/02/2015 14:15

Pokemon Special chap 522 28/02/2015 14:14

Pokemon Special chap 521 28/02/2015 14:14

Pokemon Special chap 520 28/02/2015 14:14

Pokemon Special chap 519 28/02/2015 14:13

Pokemon Special chap 518 28/02/2015 14:13

Pokemon Special chap 517 28/02/2015 14:13

Pokemon Special chap 516 28/02/2015 14:12

Pokemon Special chap 515 28/02/2015 14:11

Pokemon Special chap 514 28/02/2015 14:11

Pokemon Special chap 513 28/02/2015 14:11

Pokemon Special chap 512 28/02/2015 14:10

Pokemon Special chap 511 28/02/2015 14:10

Pokemon Special chap 510 28/02/2015 14:09

Pokemon Special chap 509 28/02/2015 14:07

Pokemon Special chap 508 28/02/2015 14:09

Pokemon Special chap 507 28/02/2015 14:09

Pokemon Special chap 506 28/02/2015 14:07

Pokemon Special chap 505 28/02/2015 14:06

Pokemon Special chap 504 28/02/2015 14:06

Pokemon Special chap 503 28/02/2015 14:05

Pokemon Special chap 502 28/02/2015 14:05

Pokemon Special chap 501 28/02/2015 14:05

Pokemon Special chap 500 28/02/2015 14:02

Pokemon Special chap 499 28/02/2015 14:04

Pokemon Special chap 498 28/02/2015 14:03

Pokemon Special chap 497 28/02/2015 14:03

Pokemon Special chap 496 28/02/2015 14:02

Pokemon Special chap 495 28/02/2015 14:01

Pokemon Special chap 494 28/02/2015 14:01

Pokemon Special chap 493 28/02/2015 13:25

Pokemon Special chap 492 28/02/2015 13:25

Pokemon Special chap 491 28/02/2015 13:24

Pokemon Special chap 490 28/02/2015 13:23

Pokemon Special chap 489 28/02/2015 13:23

Pokemon Special chap 488 28/02/2015 11:56

Pokemon Special chap 487 28/02/2015 11:55

Pokemon Special chap 486 28/02/2015 11:54

Pokemon Special chap 485 28/02/2015 11:53

Pokemon Special chap 484 28/02/2015 11:52

Pokemon Special chap 483 28/02/2015 11:52

Pokemon Special chap 482 28/02/2015 11:50

Pokemon Special chap 481 18/08/2014 02:30

Pokemon Special chap 480 14/08/2014 10:19

Pokemon Special chap 479 10/08/2014 21:52

Pokemon Special chap 478 10/08/2014 21:51

Pokemon Special chap 477 21/07/2014 17:28

Pokemon Special chap 476 18/07/2014 15:07

Pokemon Special chap 475 16/07/2014 14:23

Pokemon Special chap 474 04/06/2014 14:29

Pokemon Special chap 473 01/04/2014 21:19

Pokemon Special chap 472 25/03/2014 21:38

Pokemon Special chap 471 18/03/2014 21:22

Pokemon Special chap 470 18/03/2014 21:23

Pokemon Special chap 469 18/03/2014 21:23

Pokemon Special chap 468 18/03/2014 21:22

Pokemon Special chap 467 18/03/2014 21:22

Pokemon Special chap 466 18/03/2014 21:22

Pokemon Special chap 465 18/03/2014 21:21

Pokemon Special chap 464 18/03/2014 21:21

Pokemon Special chap 463 07/03/2014 19:45

Pokemon Special Chap 462 07/03/2014 19:44

Pokemon Special chap 461 07/03/2014 19:35

Pokemon Special Chap 460 28/06/2013 19:06

Pokemon Special Chap 459 05/06/2013 11:12

Pokemon Special Chap 458 12/05/2013 18:05

Pokemon Special Chap 457 02/05/2013 10:09

Pokemon Special Chap 456 02/02/2013 16:20

Pokemon Special Chap 455 27/01/2013 20:43

Pokemon Special Chap 454 24/01/2013 17:27

Pokemon Special Chap 453 18/01/2013 18:41

Pokemon Special Chap 452 01/01/2013 18:14

Pokemon Special Chap 451 01/01/2013 18:13

Pokemon Special Chap 450 01/01/2013 18:11

Pokemon Special Chap 449 01/01/2013 18:10

Pokemon Special Chap 448 01/01/2013 16:00

Pokemon Special Chap 447 24/12/2012 16:38

Pokemon Special Chap 446 19/11/2012 20:48

Pokemon Special Chap 445 17/11/2012 21:08

Pokemon Special Chap 444 10/11/2012 21:40

Pokemon Special Chap 443 31/10/2012 17:49

Pokemon Special Chap 442 29/10/2012 16:29

Pokemon Special Chap 441 27/10/2012 20:15

Pokemon Special Chap 440 27/10/2012 20:11

Pokemon Special Chap 439 27/10/2012 20:08

Pokemon Special Chap 438 27/10/2012 20:04

Pokemon Special Chap 437 27/10/2012 20:02

Pokemon Special Chap 436 27/10/2012 20:00

Pokemon Special Chap 435 27/10/2012 19:57

Pokemon Special Chap 434 27/10/2012 19:55

Pokemon Special Chap 433 27/10/2012 19:52

Pokemon Special Chap 432 27/10/2012 19:48

Pokemon Special Chap 431 27/10/2012 19:47

Pokemon Special Chap 430 27/10/2012 19:40

Pokemon Special Chap 429 27/10/2012 19:38

Pokemon Special Chap 428 27/10/2012 19:35

Pokemon Special Chap 427 27/10/2012 19:31

Pokemon Special Chap 426 27/10/2012 19:27

Pokemon Special Chap 425 27/10/2012 19:24

Pokemon Special Chap 424 27/10/2012 19:22

Pokemon Special Chap 423 25/10/2012 15:47

Pokemon Special Chap 422 25/10/2012 15:45

Pokemon Special Chap 421 25/10/2012 15:43

Pokemon Special Chap 420 22/10/2012 16:14

Pokemon Special Chap 419 22/10/2012 16:10

Pokemon Special Chap 418 22/10/2012 16:09

Pokemon Special Chap 417 20/10/2012 22:02

Pokemon Special Chap 416 20/10/2012 22:00

Pokemon Special Chap 415 20/10/2012 21:55

Pokemon Special Chap 414 20/10/2012 21:53

Pokemon Special Chap 413 20/10/2012 21:49

Pokemon Special Chap 412 20/10/2012 21:45

Pokemon Special Chap 411 20/10/2012 21:40

Pokemon Special Chap 410 20/10/2012 21:34

Pokemon Special Chap 409 20/10/2012 21:31

Pokemon Special Chap 408 20/10/2012 21:28

Pokemon Special Chap 407 20/10/2012 21:26

Pokemon Special Chap 406 19/10/2012 18:01

Pokemon Special Chap 405 19/10/2012 17:55

Pokemon Special Chap 404 18/10/2012 16:02

Pokemon Special Chap 403 18/10/2012 16:00

Pokemon Special Chap 402 18/10/2012 15:58

Pokemon Special Chap 401 18/10/2012 15:56

Pokemon Special Chap 400 18/10/2012 15:53

Pokemon Special Chap 399 18/10/2012 15:51

Pokemon Special Chap 398 18/10/2012 15:49

Pokemon Special Chap 397 18/10/2012 15:42

Pokemon Special Chap 396 18/10/2012 15:42

Pokemon Special Chap 395 18/10/2012 15:39

Pokemon Special Chap 393 - 394 17/10/2012 17:32

Pokemon Special Chap 392 17/10/2012 17:27

Pokemon Special Chap 391 17/10/2012 17:25

Pokemon Special Chap 390 17/10/2012 17:21

Pokemon Special Chap 389 17/10/2012 17:17

Pokemon Special Chap 388 17/10/2012 17:13

Pokemon Special Chap 387 16/10/2012 16:27

Pokemon Special chap 386 18/05/2014 18:14

Pokemon Special Chap 385 16/10/2012 16:05

Pokemon Special Chap 383 - 384 16/10/2012 15:53

Pokemon Special Chap 381 - 382 13/10/2012 21:24

Pokemon Special Chap 380 13/10/2012 21:05

Pokemon Special Chap 379 13/10/2012 20:56

Pokemon Special Chap 375 - 376 - 377 - 378 11/10/2012 15:36

Pokemon Special Chap 371 - 372 - 373 - 374 15/10/2012 16:23

Pokemon Special Chap 370 15/10/2012 16:18

Pokemon Special Chap 369 15/10/2012 16:17

Pokemon Special Chap 368 15/10/2012 16:15

Pokemon Special Chap 367 15/10/2012 16:12

Pokemon Special Chap 366 15/10/2012 16:11

Pokemon Special Chap 365 15/10/2012 16:10

Pokemon Special Chap 363 - 364 08/10/2012 16:15

Pokemon Special Chap 361 - 362 06/10/2012 22:33

Pokemon Special Chap 359 - 360 06/10/2012 21:23

Pokemon Special Chap 357 - 358 04/10/2012 16:18

Pokemon Special Chap 356 04/10/2012 16:12

Pokemon Special Chap 355 10/11/2012 22:07

Pokemon Special Chap 354 10/11/2012 22:05

Pokemon Special Chap 353 10/11/2012 22:03

Pokemon Special Chap 352 10/11/2012 22:00

Pokemon Special Chap 351 10/11/2012 21:58

Pokemon Special Chap 350 10/11/2012 21:56

Pokemon Special Chap 349 10/11/2012 21:54

Pokemon Special Chap 348 10/11/2012 21:51

Pokemon Special Chap 347 29/10/2012 16:26

Pokemon Special Chap 346 29/10/2012 16:24

Pokemon Special Chap 345 29/10/2012 16:22

Pokemon Special Chap 344 29/10/2012 16:19

Pokemon Special Chap 343 27/10/2012 20:32

Pokemon Special Chap 342 27/10/2012 20:30

Pokemon Special Chap 341 25/10/2012 15:53

Pokemon Special Chap 340 25/10/2012 15:51

Pokemon Special Chap 339 22/10/2012 16:05

Pokemon Special Chap 338 22/10/2012 16:03

Pokemon Special Chap 335 - 336 - 337 29/09/2012 22:36

Pokemon Special Chap 333 - 334 29/09/2012 22:26

Pokemon Special Chap 331 - 332 29/09/2012 22:19

Pokemon Special Chap 328 - 329 - 330 29/09/2012 22:02

Pokemon Special Chap 326 - 327 29/09/2012 19:33

Pokemon Special Chap 324 - 325 29/09/2012 19:28

Pokemon Special Chap 322 - 323 29/09/2012 19:21

Pokemon Special Chap 320 - 321 29/09/2012 19:13

Pokemon Special Chap 318 - 319 29/09/2012 18:32

Pokemon Special Chap 317 28/09/2012 16:33

Pokemon Special Chap 313 - 314 - 315 - 316 27/09/2012 18:23

Pokemon Special Chap 311 - 312 27/09/2012 17:38

Pokemon Special Chap 309 - 310 27/09/2012 17:29

Pokemon Special Chap 307 - 308 27/09/2012 15:44

Pokemon Special Chap 305 - 306 27/09/2012 15:31

Pokemon Special Chap 304 27/09/2012 15:26

Pokemon Special Chap 303 26/09/2012 15:51

Pokemon Special Chap 301 - 302 25/09/2012 15:44

Pokemon Special Chap 299 - 300 25/09/2012 15:37

Pokemon Special Chap 296 - 297 - 298 24/09/2012 16:10

Pokemon Special Chap 294 - 295 24/09/2012 16:04

Pokemon Special Chap 292 - 293 23/09/2012 09:23

Pokemon Special Chap 291 23/09/2012 08:13

Pokemon Special Chap 289 - 290 23/09/2012 08:05

Pokemon Special Chap 288 22/09/2012 22:02

Pokemon Special Chap 286 - 287 22/09/2012 21:33

Pokemon Special Chap 285 22/09/2012 21:19

Pokemon Special Chap 284 01/09/2018 21:01

Pokemon Special Chap 283 01/09/2018 21:00

Pokemon Special Chap 282 01/09/2018 21:00

Pokemon Special Chap 281 22/09/2012 20:55

Pokemon Special Chap 280 05/09/2012 17:55

Pokemon Special Chap 279 05/09/2012 17:54

Pokemon Special Chap 277 - 278 05/09/2012 17:53

Pokemon Special Chap 276 05/09/2012 17:51

Pokemon Special Chap 275 05/09/2012 17:50

Pokemon Special Chap 273 - 274 05/09/2012 17:49

Pokemon Special Chap 270 - 272 05/09/2012 17:48

Pokemon Special Chap 267 - 269 03/09/2012 17:39

Pokemon Special Chap 264 - 266 03/09/2012 17:39

Pokemon Special Chap 260 - 263 03/09/2012 17:38

Pokemon Special Chap 258 - 259 03/09/2012 17:37

Pokemon Special Chap 253 - 257 03/09/2012 17:36

Pokemon Special Chap 250 - 252 03/09/2012 17:35

Pokemon Special Chap 239 - 249 03/09/2012 17:33

Pokemon Special Chap 237 - 238 03/09/2012 09:24

Pokemon Special Chap 234 - 236 03/09/2012 09:23

Pokemon Special Chap 231 - 233 03/09/2012 07:48

Pokemon Special Chap 227 - 230 03/09/2012 07:47

Pokemon Special Chap 227 03/09/2012 07:46

Pokemon Special chap 226 18/05/2014 17:45

Pokemon Special chap 225 18/05/2014 17:45

Pokemon Special chap 224 18/05/2014 17:45

Pokemon Special chap 223 18/05/2014 17:46

Pokemon Special chap 222 18/05/2014 17:44

Pokemon Special Chap 221 03/09/2012 07:45

Pokemon Special chap 220 18/05/2014 17:43

Pokemon Special chap 219 18/05/2014 17:42

Pokemon Special chap 218 18/05/2014 17:42

Pokemon Special chap 217 18/05/2014 17:42

Pokemon Special chap 216 18/05/2014 17:42

Pokemon Special Chap 215 03/09/2012 07:44

Pokemon Special chap 214 18/05/2014 17:40

Pokemon Special chap 213 18/05/2014 17:40

Pokemon Special chap 212 18/05/2014 17:40

Pokemon Special Chap 211 03/09/2012 07:43

Pokemon Special chap 210 18/05/2014 17:39

Pokemon Special chap 209 18/05/2014 17:39

Pokemon Special chap 208 18/05/2014 17:39

Pokemon Special Chap 207 03/09/2012 07:42

Pokemon Special chap 206 18/05/2014 17:35

Pokemon Special chap 205 18/05/2014 17:35

Pokemon Special chap 204 18/05/2014 17:34

Pokemon Special chap 203 18/05/2014 17:34

Pokemon Special Chap 202 02/09/2012 16:41

Pokemon Special chap 201 18/05/2014 17:33

Pokemon Special chap 200 18/05/2014 17:33

Pokemon Special Chap 199 02/09/2012 16:34

Pokemon Special Chap 198 02/09/2012 16:15

Pokemon Special Chap 197 02/09/2012 16:15

Pokemon Special Chap 196 02/09/2012 16:14

Pokemon Special Chap 195 02/09/2012 16:13

Pokemon Special Chap 194 02/09/2012 16:11

Pokemon Special Chap 193 02/09/2012 16:09

Pokemon Special Chap 192 02/09/2012 16:06

Pokemon Special Chap 191 02/09/2012 16:06

Pokemon Special Chap 190 02/09/2012 10:23

Pokemon Special Chap 189 02/09/2012 10:21

Pokemon Special Chap 188 02/09/2012 10:17

Pokemon Special Chap 187 02/09/2012 10:15

Pokemon Special Chap 186 02/09/2012 10:12

Pokemon Special Chap 185 02/09/2012 08:50

Pokemon Special Chap 184 02/09/2012 08:46

Pokemon Special Chap 183 02/09/2012 08:41

Pokemon Special Chap 182 02/09/2012 08:38

Pokemon Special Chap 181 02/09/2012 08:34

Pokemon Special Chap 180 01/09/2012 18:27

Pokemon Special Chap 179 01/09/2012 18:26

Pokemon Special Chap 178 01/09/2012 18:24

Pokemon Special Chap 177 01/09/2012 18:21

Pokemon Special Chap 176 01/09/2012 18:19

Pokemon Special Chap 175 01/09/2012 18:18

Pokemon Special Chap 174 01/09/2012 18:18

Pokemon Special Chap 173 01/09/2012 18:17

Pokemon Special Chap 172 01/09/2012 18:16

Pokemon Special Chap 171 01/09/2012 18:14

Pokemon Special Chap 170 01/09/2012 18:06

Pokemon Special Chap 169 01/09/2012 18:06

Pokemon Special Chap 168 01/09/2012 18:05

Pokemon Special Chap 167 01/09/2012 18:04

Pokemon Special Chap 166 01/09/2012 18:03

Pokemon Special Chap 165 01/09/2012 18:03

Pokemon Special Chap 164 01/09/2012 18:02

Pokemon Special Chap 163 01/09/2012 18:01

Pokemon Special Chap 162 01/09/2012 18:00

Pokemon Special Chap 161 01/09/2012 18:00

Pokemon Special Chap 160 01/09/2012 17:59

Pokemon Special Chap 159 01/09/2012 17:58

Pokemon Special Chap 158 01/09/2012 17:57

Pokemon Special Chap 157 01/09/2012 17:56

Pokemon Special Chap 156 01/09/2012 17:56

Pokemon Special Chap 155 01/09/2012 17:46

Pokemon Special Chap 154 01/09/2012 17:45

Pokemon Special Chap 153 01/09/2012 17:45

Pokemon Special Chap 152 01/09/2012 17:44

Pokemon Special Chap 151 01/09/2012 17:43

Pokemon Special Chap 150 01/09/2012 17:42

Pokemon Special Chap 149 01/09/2012 17:41

Pokemon Special Chap 148 01/09/2012 17:40

Pokemon Special Chap 147 01/09/2012 17:39

Pokemon Special Chap 146 01/09/2012 17:38

Pokemon Special Chap 145 01/09/2012 17:37

Pokemon Special Chap 144 01/09/2012 17:36

Pokemon Special Chap 143 01/09/2012 17:35

Pokemon Special Chap 142 01/09/2012 17:34

Pokemon Special Chap 141 01/09/2012 17:33

Pokemon Special Chap 140 01/09/2012 17:32

Pokemon Special Chap 139 01/09/2012 17:31

Pokemon Special Chap 138 01/09/2012 17:30

Pokemon Special Chap 137 01/09/2012 17:29

Pokemon Special Chap 136 01/09/2012 17:27

Pokemon Special Chap 135 01/09/2012 17:26

Pokemon Special chap 134 18/05/2014 18:12

Pokemon Special chap 133 18/05/2014 18:12

Pokemon Special chap 132 18/05/2014 18:12

Pokemon Special chap 131 18/05/2014 18:12

Pokemon Special chap 130 18/05/2014 18:11

Pokemon Special chap 129 18/05/2014 18:11

Pokemon Special chap 128 18/05/2014 18:11

Pokemon Special chap 127 18/05/2014 18:11

Pokemon Special chap 126 18/05/2014 18:11

Pokemon Special chap 125 18/05/2014 18:08

Pokemon Special chap 124 18/05/2014 18:08

Pokemon Special chap 123 18/05/2014 18:08

Pokemon Special chap 122 18/05/2014 18:08

Pokemon Special chap 121 18/05/2014 18:09

Pokemon Special chap 120 18/05/2014 18:09

Pokemon Special chap 119 18/05/2014 18:09

Pokemon Special chap 118 18/05/2014 18:09

Pokemon Special chap 117 18/05/2014 18:09

Pokemon Special chap 116 18/05/2014 18:10

Pokemon Special chap 115 18/05/2014 18:05

Pokemon Special chap 114 18/05/2014 18:05

Pokemon Special chap 113 18/05/2014 18:05

Pokemon Special chap 112 18/05/2014 18:06

Pokemon Special chap 111 18/05/2014 18:06

Pokemon Special chap 110 18/05/2014 18:06

Pokemon Special chap 109 18/05/2014 18:06

Pokemon Special chap 108 18/05/2014 18:07

Pokemon Special chap 107 18/05/2014 18:07

Pokemon Special chap 106 18/05/2014 18:07

Pokemon Special chap 105 18/05/2014 18:07

Pokemon Special chap 104 18/05/2014 18:08

Pokemon Special chap 103 18/05/2014 18:08

Pokemon Special chap 102 18/05/2014 17:59

Pokemon Special chap 101 18/05/2014 17:59

Pokemon Special chap 100 18/05/2014 18:00

Pokemon Special chap 99 18/05/2014 18:00

Pokemon Special chap 98 18/05/2014 17:59

Pokemon Special chap 97 18/05/2014 17:59

Pokemon Special chap 96 18/05/2014 17:59

Pokemon Special chap 95 18/05/2014 17:58

Pokemon Special chap 94 18/05/2014 17:58

Pokemon Special chap 93 18/05/2014 17:57

Pokemon Special chap 92 18/05/2014 17:58

Pokemon Special chap 91 18/05/2014 17:57

Pokemon Special chap 90 18/05/2014 18:04

Pokemon Special chap 89 18/05/2014 17:54

Pokemon Special chap 88 18/05/2014 17:54

Pokemon Special chap 87 18/05/2014 17:54

Pokemon Special chap 86 18/05/2014 17:54

Pokemon Special chap 85 18/05/2014 17:55

Pokemon Special chap 84 18/05/2014 17:55

Pokemon Special chap 83 18/05/2014 17:55

Pokemon Special chap 82 18/05/2014 17:55

Pokemon Special chap 81 18/05/2014 17:55

Pokemon Special chap 80 18/05/2014 17:52

Pokemon Special chap 79 18/05/2014 17:52

Pokemon Special chap 78 18/05/2014 17:52

Pokemon Special chap 77 18/05/2014 17:52

Pokemon Special chap 76 18/05/2014 17:51

Pokemon Special chap 75 18/05/2014 17:51

Pokemon Special chap 74 18/05/2014 17:50

Pokemon Special chap 73 18/05/2014 17:51

Pokemon Special chap 72 18/05/2014 17:51

Pokemon Special chap 71 18/05/2014 17:50

Pokemon Special chap 70 18/05/2014 17:48

Pokemon Special chap 69 18/05/2014 17:48

Pokemon Special chap 68 18/05/2014 17:48

Pokemon Special chap 67 18/05/2014 17:48

Pokemon Special chap 66 18/05/2014 17:47

Pokemon Special chap 65 01/04/2014 12:53

Pokemon Special chap 63 01/04/2014 12:54

Pokemon Special chap 62 01/04/2014 12:54

Pokemon Special chap 61 01/04/2014 12:54

Pokemon Special chap 60 01/04/2014 12:53

Pokemon Special chap 59 01/04/2014 12:53

Pokemon Special chap 58 01/04/2014 12:53

Pokemon Special Chap 57 10/09/2013 11:00

Pokemon Special Chap 56 10/09/2013 10:58

Pokemon Special Chap 55 10/09/2013 10:57

Pokemon Special Chap 54 10/09/2013 10:56

Pokemon Special Chap 53 10/09/2013 10:54

Pokemon Special Chap 43 06/09/2013 20:29

Pokemon Special Chap 42 06/09/2013 20:28

Pokemon Special Chap 41 06/09/2013 20:27

Pokemon Special Chap 40 04/09/2013 09:24

Pokemon Special Chap 39 04/09/2013 09:19

Pokemon Special Chap 38 04/09/2013 09:14

Pokemon Special Chap 37 04/09/2013 09:10

Pokemon Special Chap 36 04/09/2013 09:02

Pokemon Special Chap 35 04/09/2013 08:52

Pokemon Special Chap 34 04/09/2013 08:51

Pokemon Special Chap 33 04/09/2013 08:49

Pokemon Special Chap 32 04/09/2013 08:47

Pokemon Special Chap 31 04/09/2013 08:44

Pokemon Special Chap 30 04/09/2013 08:42

Pokemon Special Chap 29 03/09/2013 12:13

Pokemon Special Chap 28 03/09/2013 12:09

Pokemon Special Chap 27 03/09/2013 11:24

Pokemon Special Chap 26 03/09/2013 11:18

Pokemon Special Chap 25 03/09/2013 11:11

Pokemon Special Chap 24 03/09/2013 11:09

Pokemon Special Chap 23 03/09/2013 11:02

Pokemon Special Chap 22 03/09/2013 10:51

Pokemon Special Chap 21 03/09/2013 10:47

Pokemon Special Chap 20 03/09/2013 10:42

Pokemon Special Chap 19 03/09/2013 10:40

Pokemon Special Chap 18 03/09/2013 10:35

Pokemon Special Chap 17 24/01/2013 17:29

Pokemon Special Chap 16 03/01/2013 17:15

Pokemon Special Chap 15 03/01/2013 17:12

Pokemon Special Chap 14 03/01/2013 17:09

Pokemon Special Chap 13 03/01/2013 17:02

Pokemon Special Chap 12 19/11/2012 20:54

Pokemon Special Chap 11 17/01/2013 16:09

Pokemon Special Chap 10 02/02/2013 16:29

Pokemon Special Chap 9 02/02/2013 16:28

Pokemon Special Chap 8 02/02/2013 16:27

Pokemon Special Chap 7 02/02/2013 16:25

Pokemon Special Chap 6 02/02/2013 16:24

Pokemon Special Chap 5 02/02/2013 16:23

Pokemon Special Chap 4 27/01/2013 20:58

Pokemon Special Chap 3 31/10/2012 17:48

Pokemon Special Chap 2 20/11/2012 15:39

Pokemon Special Chap 1 20/11/2012 15:36


Xem xong nhớ Like & cmt


DO CÁC THỚT THƯỜNG XUYÊN BẬN RỘN NÊN KO THỂ CẬP NHẬT VÀ ON BLOGTRUYEN THƯỜNG XUYÊN, BẠN NÀO CÓ THẮC MẮC HAY BÁO LỖI VUI LÒNG GỬI QUA EMAIL: eagles.revenge6997@gmail.com
CÁM ƠN :D

 emo

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Ore to Ichino no Game Doukoukai Katsudou Nisshi update chap 1,2,3,4,5,6
  • truyện tranh Hitogatana Update chapter 8
  • truyện tranh Megaman Zero Update 5 Chap
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!