Code:Breaker END

truyện tranh Code:Breaker
SƠ LƯỢC

Sakurakouji Sakura là1 hot girl trong trường, với tính tình rất tò mò - ngay thẳng sau khi thấy một anh chàng thiêu đốt người ta bằng ngọn lữa màu xanh lam, trùng hợp hơn nữa anh chàng ấy lại học chung lớp với cô. Anh chàng ấy tên Ogami Rei là 1 Code: Breaker..

Tác giả: Kamiyo Akimine

Nguồn: EasyCome.Us | Manga24h.Com(S.We Group) | CERBERUS Group

Thể loại: Action School Life Shounen Supernatural

Đăng bởi: Trần Ngọc Din Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: đào Tuấn Huy

Số lượt xem: 1559790 Theo dõi: 1023

Update: 13/06/2019 21:31TỔNG HỢP (232 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Code:Breaker Chap 230.5 29/07/2014 21:34

Code:Breaker chap 230 29/07/2014 16:25

Code:Breaker chap 229 28/07/2014 18:35

Code:Breaker chap 228 27/07/2014 18:05

Code:Breaker chap 227 27/04/2014 22:22

Code:Breaker chap 226 23/04/2014 21:08

Code:Breaker chap 225 20/04/2014 21:34

Code:Breaker Chap 224 03/04/2014 00:15

Code:Breaker Chap 223 30/03/2014 14:48

Code:Breaker chap 222 27/03/2014 00:41

Code:Breaker Chap 221 29/10/2013 16:21

Code:Breaker Chap 220 28/10/2013 16:03

Code:Breaker Chap 219 16/10/2013 16:22

Code:Breaker Chap 218 11/10/2013 16:10

Code:Breaker Chap 217 05/10/2013 14:16

Code:Breaker Chap 216 28/09/2013 12:40

Code:Breaker Chap 215 23/09/2013 13:49

Code:Breaker Chap 214 20/09/2013 13:57

Code:Breaker Chap 213 17/09/2013 18:37

Code:Breaker Chap 212 14/09/2013 22:20

Code:Breaker Chap 211 11/09/2013 16:38

Code:Breaker Chap 210 15/07/2013 16:59

Code:Breaker Chap 209 13/07/2013 14:06

Code:Breaker Chap 208 11/07/2013 14:32

Code:Breaker Chap 207 09/07/2013 18:55

Code:Breaker Chap 206 25/06/2013 15:50

Code:Breaker Chap 205 21/03/2013 11:04

Code:Breaker Chap 204 14/03/2013 14:09

Code:Breaker Chap 203 12/03/2013 13:01

Code:Breaker Chap 202 11/03/2013 00:17

Code:Breaker Chap 201 08/03/2013 13:30

Code:Breaker Chap 200 09/02/2013 22:51

Code:Breaker Chap 199 09/02/2013 22:51

Code:Breaker Chap 198 09/02/2013 22:50

Code:Breaker Chap 197 09/02/2013 22:50

Code:Breaker Chap 196 09/02/2013 22:49

Code:Breaker Chap 195 09/02/2013 22:48

Code:Breaker Chap 194 09/02/2013 22:48

Code:Breaker Chap 193 09/02/2013 22:47

Code:Breaker Chap 192 09/02/2013 22:46

Code:Breaker Chap 191 09/02/2013 22:44

Code:Breaker Chap 190 09/02/2013 22:44

Code:Breaker Chap 189 27/08/2012 15:03

Code:Breaker Chap 188 19/08/2012 11:29

Code:Breaker Chap 187 19/08/2012 11:29

Code:Breaker Chap 186 21/07/2012 10:25

Code:Breaker Chap 185 14/07/2012 22:13

Code:Breaker Chap 184 07/07/2012 23:20

Code:Breaker Chap 183 01/07/2012 10:05

Code:Breaker Chap 182 27/06/2012 09:43

Code:Breaker Chap 181 27/06/2012 09:43

Code:Breaker Chap 180 12/06/2012 14:37 Download

Code:Breaker Chap 179 12/06/2012 14:36

Code:Breaker Chap 178 01/06/2012 13:45

Code:Breaker Chap 177 01/06/2012 13:45

Code:Breaker Chap 176 06/05/2012 16:39

Code:Breaker Chap 175 29/04/2012 16:39

Code:Breaker Chap 174 18/04/2012 14:32

Code:Breaker Chap 173 18/04/2012 14:31

Code:Breaker Chap 172 17/04/2012 11:21

Code:Breaker Chap 171 17/04/2012 11:20

Code:Breaker Chap 170 17/04/2012 11:20

Code:Breaker Chap 169 17/04/2012 11:19

Code:Breaker Chap 168 17/04/2012 11:18

Code:Breaker Chap 167 17/04/2012 11:18

Code:Breaker Chap 166 17/04/2012 11:18

Code:Breaker Chap 165 17/04/2012 11:16

Code:Breaker Chap 164 17/04/2012 11:16

Code:Breaker Chap 163 17/04/2012 11:15

Code:Breaker Chap 162 17/04/2012 11:15

Code:Breaker Chap 161 17/04/2012 11:14

Code:Breaker Chap 160 17/04/2012 11:14

Code:Breaker Chap 159 17/04/2012 11:13

Code:Breaker Chap 158 17/04/2012 11:13

Code:Breaker Chap 157 17/04/2012 11:12

Code:Breaker Chap 156 17/04/2012 11:12

Code:Breaker Chap 155 17/04/2012 11:11

Code:Breaker Chap 154 17/04/2012 11:11

Code:Breaker Chap 153 17/04/2012 11:10

Code:Breaker Chap 152 17/04/2012 11:10

Code:Breaker Chap 151 17/04/2012 11:09

Code:Breaker Chap 150 17/04/2012 11:09

Code:Breaker Chap 149 17/04/2012 11:08

Code:Breaker Chap 148 17/04/2012 11:08

Code:Breaker CHap 147 17/04/2012 11:07

Code:Breaker Chap 146 17/04/2012 11:07

Code:Breaker Chap 145 17/04/2012 11:06

Code:Breaker Chap 144 17/04/2012 11:06

Code:Breaker Chap 143 17/04/2012 11:05

Code:Breaker Chap 142 17/04/2012 11:04

Code:Breaker Chap 141 17/04/2012 11:04

Code:Breaker CHap 140 17/04/2012 11:03

Code:Breaker Chap 139 17/04/2012 11:02

Code:Breaker Chap 138 15/04/2012 21:16

Code:Breaker Chap 137 15/04/2012 21:13

Code:Breaker Chap 136 15/04/2012 21:13

Code:Breaker Chap 135 15/04/2012 21:12

Code:Breaker Chap 134 15/04/2012 21:11

Code:Breaker Chap 133 15/04/2012 21:11

Code:Breaker Chap 132 15/04/2012 21:10

Code:Breaker Chap 131 15/04/2012 21:10

Code:Breaker Chap 130 15/04/2012 21:09

Code:Breaker Chap 129 15/04/2012 21:09

Code:Breaker Chap 128 15/04/2012 21:08

Code:Breaker Chap 127 15/04/2012 21:08

Code:Breaker Chap 126 15/04/2012 21:07

Code:Breaker Chap 125 15/04/2012 21:07

Code:Breaker Chap 124 15/04/2012 21:05

Code:Breaker Chap 123 15/04/2012 21:00

Code:Breaker Chap 122 15/04/2012 20:59

Code:Breaker Chap 121 15/04/2012 20:58

Code:Breaker Chap 120 15/04/2012 20:58

Code:Breaker Chap 119 15/04/2012 20:57

Code:Breaker Chap 118 15/04/2012 20:57

Code:Breaker Chap 117 15/04/2012 20:56

Code:Breaker Chap 116 15/04/2012 20:56

Code:Breaker Chap 115 15/04/2012 20:55

Code:Breaker Chap 114 15/04/2012 20:54

Code:Breaker Chap 113 15/04/2012 20:51

Code:Breaker Chap 112 15/04/2012 20:51

Code:Breaker Chap 111 15/04/2012 20:50

Code:Breaker Chap 110 15/04/2012 20:50

Code:Breaker Chap 109 15/04/2012 20:49

Code:Breaker Chap 108 15/04/2012 20:48

Code:Breaker Chap 107 15/04/2012 20:48

Code:Breaker Chap 106 15/04/2012 20:47

Code:Breaker Chap 105 15/04/2012 20:47

Code:Breaker Chap 104 15/04/2012 20:46

Code:Breaker Chap 103 15/04/2012 20:46

Code:Breaker Chap 102 15/04/2012 20:45

Code:Breaker Chap 101 15/04/2012 20:45

Code:Breaker Chap 100 15/04/2012 20:44

Code:Breaker Chap 99 15/04/2012 20:43

Code:Breaker Chap 98 15/04/2012 20:43

Code:Breaker Chap 97 15/04/2012 20:42

Code:Breaker Chap 96 15/04/2012 20:42

Code:Breaker Chap 95 15/04/2012 20:41

Code:Breaker Chap 94 15/04/2012 20:41

Code:Breaker Chap 93 15/04/2012 20:40

Code:Breaker Chap 92 15/04/2012 20:40

Code:Breaker Chap 91 15/04/2012 20:39

Code:Breaker Chap 90 15/04/2012 20:38

Code:Breaker Chap 89 15/04/2012 20:38

Code:Breaker Chap 88 15/04/2012 20:37

Code:Breaker Chap 87 15/04/2012 20:37

Code:Breaker Chap 86 15/04/2012 20:36

Code:Breaker Chap 85 15/04/2012 20:36

Code:Breaker Chap 84 15/04/2012 20:32

Code:Breaker Chap 83 15/04/2012 20:31

Code:Breaker Chap 82 15/04/2012 20:30

Code:Breaker Chap 81 15/04/2012 20:29

Code:Breaker Chap 80 15/04/2012 20:29

Code:Breaker Chap 79 15/04/2012 20:28

Code:Breaker Chap 78 15/04/2012 20:28

Code:Breaker Chap 77 15/04/2012 20:27

Code:Breaker Chap 76 15/04/2012 20:26

Code:Breaker Chap 75 15/04/2012 20:25

Code:Breaker Chap 74 15/04/2012 20:24

Code:Breaker Chap 73 15/04/2012 20:14

Code:Breaker Chap 72 15/04/2012 20:14

Code:Breaker Chap 71 15/04/2012 20:13

Code:Breaker Chap 70 15/04/2012 20:12

Code:Breaker Chap 69 15/04/2012 20:12

Code:Breaker Chap 68 15/04/2012 20:11

Code:Breaker Chap 67 15/04/2012 20:11

Code:Breaker Chap 66 15/04/2012 20:10

Code:Breaker Chap 65 15/04/2012 20:08

Code:Breaker Chap 64 15/04/2012 20:08

Code:Breaker Chap 63 15/04/2012 20:07

Code:Breaker Chap 62 15/04/2012 20:06

Code:Breaker Chap 61 15/04/2012 20:06

Code:Breaker Chap 60 - Sự xuất hiện của Code 05 15/04/2012 20:05

Code:Breaker Chap 59 - Vị đắng tận cùng 15/04/2012 20:04

Code:Breaker Chap 58 15/04/2012 20:03

Code:Breaker Chap 57 15/04/2012 20:03

Code:Breaker Chap 56 15/04/2012 20:02

Code:Breaker Chap 55 - Vòng xoáy che đậy 15/04/2012 19:53 Download

Code:Breaker Chap 54 - Khoảng cách bình thường 15/04/2012 19:52 Download

Code:Breaker Chap 53 - Giữa giận giữ và tuyệt vọng 15/04/2012 19:51 Download

Code:Breaker Chap 52 - Đồng phục giới hạn 15/04/2012 19:50 Download

Code:Breaker Chap 51 - Điều mà người đó tìm kiếm 15/04/2012 19:48 Download

Code:Breaker Chap 50 - Chính là hội trưởng 15/04/2012 19:47 Download

Code:Breaker Chap 49 - Ngưu tấm ngưu ,mã tầm mã 15/04/2012 19:46 Download

Code:Breaker Chap 48 - " Nỗi buồn tí hon " 15/04/2012 19:45 Download

Code:Breaker Chap 47 - " Tốt và xấu " 15/04/2012 19:44 Download

Code:Breaker Chap 46 - Chân tướng của người đó 15/04/2012 19:42 Download

Code:Breaker Chap 45 - " Sáu Re-code " 15/04/2012 19:41 Download

Code:Breaker Chap 44 - Trò đùa tuyệt diệu 15/04/2012 19:40 Download

Code:Breaker Chap 43 - Cơn giận đỏ thẫm 15/04/2012 19:39 Download

Code:Breaker Chap 42 - Để tiếp tục sống 15/04/2012 19:37 Download

Code:Breaker Chap 41 - Số Phận 15/04/2012 19:35 Download

Code:Breaker chap 40 13/02/2012 21:25

Code:Breaker chap 39 13/02/2012 21:23

Code:Breaker chap 38 13/02/2012 21:16

Code:Breaker chap 37 13/02/2012 21:15

Code:Breaker chap 36 13/02/2012 21:17

Code:Breaker chap 35 13/02/2012 21:15

Code:Breaker chap 34 13/02/2012 21:14

Code:Breaker chap 33 13/02/2012 21:13

Code:Breaker chap 32 13/02/2012 21:12

Code:Breaker chap 31 13/02/2012 21:11

Code:Breaker chap 30 13/02/2012 21:10

Code:Breaker chap 29 13/02/2012 21:09

Code:Breaker chap 28 13/02/2012 21:09

Code:Breaker chap 27 13/02/2012 21:07

Code:Breaker chap 26 13/02/2012 21:06

Code:Breaker chap 25 13/02/2012 21:05

Code:Breaker chap 24 13/02/2012 21:04

Code:Breaker chap 23 13/02/2012 21:02

Code:Breaker chap 22 13/02/2012 21:01

Code:Breaker chap 21 13/02/2012 20:59

Code:Breaker chap 20 13/02/2012 20:59

Code:Breaker chap 19 13/02/2012 20:58

Code:Breaker chap 18 13/02/2012 20:56

Code:Breaker chap 17 13/02/2012 20:57

Code:Breaker chap 16 13/02/2012 20:53

Code:Breaker chap 15 13/02/2012 20:51

Code:Breaker chap 14 13/02/2012 20:48

Code:Breaker chap 13 13/02/2012 20:46

Code:Breaker chap 12 13/02/2012 20:45

Code:Breaker chap 11 13/02/2012 20:43

Code:Breaker chap 10 13/02/2012 20:42

Code:Breaker chap 09 13/02/2012 20:40

Code:Breaker chap 08 13/02/2012 20:39

Code:Breaker chap 07 13/02/2012 20:38

Code:Breaker chap 06 13/02/2012 20:37

Code:Breaker chap 05 13/02/2012 20:37

Code:Breaker chap 04 13/02/2012 20:36

Code:Breaker chap 03 13/02/2012 20:35

Code:Breaker chap 02 13/02/2012 20:34

Code:Breaker chap 01 13/02/2012 20:28

Code:Breaker Code : Breaker Chap Special 13/02/2012 21:24

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh At least, like that snow
  • truyện tranh Marmalade Boy Update chap cuối - Cái kết Happy
  • truyện tranh 1 love 9 [Update chương 006]
  • truyện tranh Beast master Update chap 7 - Siu Hot Siu Cute :
  • truyện tranh Câu Chuyện Mùa Đông
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!