Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây [Tới Chap 186]

truyện tranh Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây
SƠ LƯỢC
Một ngày nọ, cậu học sinh cao trung mê game, cuồng kẹo Shiroyanagi Akira bị kéo vào một trận chiến bởi một cô gái bí ẩn tự xưng là Mion. Những người tham gia được thông báo rằng họ đã "bị xóa tên khỏi hộ khẩu gia đình, tham gia vào một thí nghiệm và được ban sức mạnh đặc biệt."Akira quyết tâm chiến thắng trò chơi bằng sức mạnh mới và trí tuệ của mình để hủy diệt tổ chức đứng đằng sau nó.

Tên khác: Battle in 5 seconds after meeting

Thể loại: Action Shounen

Đăng bởi: Hoàng Minh Lê Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Quốc Chiến

Số lượt xem: 7568 Theo dõi: 0

Update: 10/03/2024 22:50TỔNG HỢP (193 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 186 27/04/2024

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 185 28/03/2024

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 184 18/03/2024

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 183

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 182

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 181

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 180

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 179

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 178

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 177

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 176

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 175

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 174

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 173

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 172

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 171

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 170

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 169

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 168

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 167

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 166

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 165

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 164

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 163

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 162

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 161

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 160

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 159

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 158

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 157

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 156

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 155

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 154

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 153

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 152

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 151

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 150

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 149

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 148

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 147

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 146

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 145

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 144

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 143

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 142

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 141

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 140

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 139

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 138

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 137

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 136

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 135

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 134

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 133

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 132

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 131

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 130

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 129

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 128

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 127

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 126

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 125

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 124

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 123

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 122

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 121

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 120

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 119

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 118

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 117

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 116

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 115

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 114

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 113

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 112

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 111

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 110

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 109

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 108

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 107

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 106

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 105

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 104

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 103

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 102

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 101

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 100

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 99

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 98

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 97

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 96: (Mở đầu)

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 96.2

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 96.1

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 95

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 94

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 93

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 92

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 91

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 90

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 89

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 88

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 87

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 86.5

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 86

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 85

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 84

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 83

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 82

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 81

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 80

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 79

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 78

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 77

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 76

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 75

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 74

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 73

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 72

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 71

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 70

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 69

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 68

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 67

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 66

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 65

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 64

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 63

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 62

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 61

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 60

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 59

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 58

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 57

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 56

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 55

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 54.5

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 54

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 53

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 52

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 51

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 50

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 49

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 48

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 47

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 46

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 45

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 44

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 43

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 42

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 41

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 40

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 39

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 38

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 37

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 36

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 35

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 34

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 33

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 32

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 31

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 30

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 29

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 28.2

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 28.1

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 28

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 27.5

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 27

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 26

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 25

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 24

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 23

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 22

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 21

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 20

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 19

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 18

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 17

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 16

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 15

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 14

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 13

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 12

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 11

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 10

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 9

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 8

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 7

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 6

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 5

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 4

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 3

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 2

Trận Chiến Bắt Đầu Sau 5 Giây Chapter 1

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Hai chị em nhà Herami bất ổn thực sự!
  • truyện tranh Almark
  • truyện tranh Nặc nô đi lạc
  • truyện tranh Ta Không Phải Là Hồi Quy Giả [>Update 15/12<] chapter 21
  • truyện tranh Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm [>Update 30/11<] chapter 20
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình