14-Sai - Horror !!

truyện tranh 14-Sai
SƠ LƯỢC
1 loạt sự việc kì dị diễn ra trên khắp thế giới ... mà nguyên nhân chính là do con người !!

Tác giả: Umezu Kazuo

Thể loại: Adventure Horror Mystery Sci-fi Magic Fantasy

Đăng bởi: thang Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1128488 Theo dõi: 300

Update: 28/03/2019 13:10TỔNG HỢP (84 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 32 17/07/2013 20:56

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 31 16/07/2013 22:31

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 30 15/07/2013 18:18

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 29 14/07/2013 00:07

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 28 12/07/2013 17:57

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 27 12/07/2013 01:14

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 26 29/05/2013 20:48

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 25 28/05/2013 00:10

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 24 26/05/2013 15:55

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 23 25/05/2013 14:29

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 22 20/05/2013 07:04

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 21 20/05/2013 07:04

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 20 19/05/2013 16:06

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 19 19/05/2013 15:44

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 18 17/05/2013 23:24

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 17 14/05/2013 04:49

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 16 12/05/2013 08:28

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 15 12/05/2013 08:22

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 14 11/05/2013 22:50

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 13 11/05/2013 22:49

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 12 10/05/2013 22:19

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 11 10/05/2013 22:18

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 10 09/05/2013 04:03

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 9 09/05/2013 03:57

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 8 07/05/2013 10:56

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 7 05/05/2013 19:20

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 6 03/05/2013 04:01

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 5 03/05/2013 03:59

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 4 02/05/2013 15:06

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 3 02/05/2013 15:05

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 2 26/04/2013 12:34

14-Sai CHƯƠNG 3 : The blood of immortality CHAP 1 25/04/2013 18:16

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 35 23/04/2013 10:36

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 34 23/04/2013 10:33

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 33 23/04/2013 10:33

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 32 23/04/2013 10:32

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 31 22/04/2013 20:13

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 30 22/04/2013 20:07

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 29 22/04/2013 20:00

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 28 21/04/2013 23:21

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 27 21/04/2013 23:17

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 26 20/04/2013 14:05

14-Sai CHƯƠNG 2 : THE GREEN-HAIRED BOY CHAP 25 20/04/2013 14:05

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 24 20/04/2013 14:04

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 23 19/04/2013 21:58

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 22 18/04/2013 19:56

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 21 17/04/2013 19:36

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 20 16/04/2013 13:32

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 19 15/04/2013 16:06

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 18 14/04/2013 06:07

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 17 14/04/2013 05:40

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 16 14/04/2013 05:07

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 15 13/04/2013 17:47

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 14 13/04/2013 17:27

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 13 13/04/2013 16:42

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 12 12/04/2013 01:42

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 11 12/04/2013 00:53

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 10 11/04/2013 01:33

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 9 11/04/2013 01:14

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 8 10/04/2013 16:01

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 7 09/04/2013 22:04

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 6 09/04/2013 21:31

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 5 08/04/2013 17:29

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 4 08/04/2013 16:06

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 3 08/04/2013 01:02

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 2 07/04/2013 19:57

14-Sai CHƯƠNG 2 : The Green-Haired Boy CHAP 1 07/04/2013 07:45

14-Sai Chương 1 : Chicken George chap 17 06/04/2013 22:26

14-Sai Chương 1 : Chicken George chap 16 06/04/2013 21:06

14-Sai Chương 1 : Chicken George chap 15 06/04/2013 17:46

14-Sai Chương 1 : Chicken George chap 14 06/04/2013 16:11

14-Sai Chương 1 : Chicken George chap 13 06/04/2013 15:13

14-Sai Chương 1 : Chicken George chap 12 06/04/2013 14:43

14-Sai Chương 1 : Chicken George chap 11 06/04/2013 07:59

14-Sai Chương 1 : Chicken George chap 10 06/04/2013 07:15

14-Sai Chương 1 : Chicken George chap 9 06/04/2013 06:50

14-Sai Chương 1 : Chicken George chap 8 06/04/2013 06:17

14-Sai Chương 1 : Chicken George chap 7 06/04/2013 05:48

14-Sai Chương 1 : Chicken George chap 6 06/04/2013 05:19

14-Sai Chương 1 : Chicken George - chap 5 06/04/2013 04:36

14-Sai Chương 1 : Chicken George - chap 4 05/04/2013 22:33

14-Sai Chương 1 : Chicken George - chap 3 05/04/2013 21:21

14-Sai Chương 1 : Chicken George - chap 2 05/04/2013 18:26

14-Sai Chương 1 : Chicken George - chap 1 05/04/2013 07:01

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Closed Door one-shot
  • truyện tranh Struggling 1 oneshot bệnh hoan!!
  • truyện tranh Itou Junji no Neko Nikki: Yon & Mu
  • truyện tranh Laughing Crescent Moon - oneshot
  • truyện tranh Heisei Busou Seigidan
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình